Реформы Петра I и включение России в мировой политический процесс

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕТРОВСЬКІХ РЕФОРМ   6

1.1. Зближення Петра І з іноземцями. 6

1.2. Захоплення царя військовою справою та суднобудуванням. 7

1.3. Походи Петра на Азов. 9

1.4. Подорож великого монарха за кордон. 11

Висновки до І розділу. 13

РОЗДІЛ ІІ. ВЕЛИКІ РЕФОРМИ ПЕТРА І 15

2.1. Реформи центральних органів влади і управління. 15

2.2. Реформи місцевого і міського управління. 25

2.3. Військова реформа. 29

2.4. Судова реформа. 32

Висновки до ІІ розділу. 34

РОЗДІЛ 3. ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ РОСІЇ 35

Висновки до ІІІ розділу. 42

ВИСНОВКИ.. 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 46

ВСТУП

Кінець XVII і початок XVIII століть були переломними в історії Російської держави. Цей період розвитку російського феодального суспільства та держави характеризується усуненням монархії “з боярською думою і боярською аристократією” і завершенням формування абсолютистської держави.

Значний ріст у XVII столітті виробничих сил, утворення всеросійського ринку, різке посилення феодальної експлуатації вимагали реорганізацію державного апарату, укріплення центральної державної влади, здатної задушити наростаючий опір експлуатованих мас. Створена Петром І Російська імперія, що була дворянською абсолютистською державою, відповідала цим завданням.

Утворення дворянської імперії супроводжувалося поряд з реорганізацією всього державного апарата, створенням регулярної армії та флоту.

Проведення Петром І реформ значно ускладнювалося несприятливими історичними обставинами, що склалися для Росії.

У результат того, що Росія довгий час знаходилась під важким татарським ігом, вона відстала в економічному і культурному відношенні від передових країн Західної Європи.

Втрата Росією виходів до Балтійського та Чорного морям також гальмувала подальший розвиток російської економіки, перешкоджала економічному і культурному спілкуванню із Західною Європою.

В умовах швидкого капіталістичного розвитку Західної Європи економічна відсталість Росії загрожувала в подальшому втратою нею економічної та національної незалежності.

Таким чином, боротьба за вільний вихід до моря був була боротьбою не лише за подальший ріст російської економіки та культури, але й боротьбою за право самостійного національного розвитку російського народу.

Для того, щоб здійснити свої реформи Петро І змушений був боротися не тільки із внутрішньою реакцією, але одночасно вести важку війну зі Швецією та Туреччиною за вихід до Балтійського та Чорного морів.

Війна з могутньою тоді Швецією потребувала напруження всіх сил держави, різкого посилення російської армії, створення військово-морського флоту.

Реформи Петра І, створення ним регулярної армії та флоту, його діяльність як талановитого політика є одним із найважливіших етапів у історії Росії та світу.

Історики, озброєнні різноманітними методами дослідження, по-новому висвітлюють особистість Петра як великого державного та військового реформатора. Однак ще далеко не все зроблено в цьому відношенні, а особливо у висвітленні витоків реформ та самостійного характеру державної діяльності Петра [12; 3-4].

Тема курсової роботи особливо актуальна в наш час, коли Україна опинилася в економічному та соціальному занепаді. Варто лишень розглянути та дослідити ті способи реорганізації певних ланок державної діяльності і наша держава стане на шлях квітучого процвітання та високого піднесення до європейських країн як це сталося у кінці XVII на початку XVIIІ століть за часів правління великого політика-реформатора Петра І (Великого).

Науковість даної роботи полягає в тому, щоб зосередити увагу дослідників на історії Росії кінця XVII на початку XVIIІ століть, оцінити передумови та основні етапи реорганізації державного апарату, соціально-економічних та військових факторів, а також з'ясувати важливість та необхідність реформ у контексті розвитку держави.

Мета: поповнити та узагальнити свої знання на основі вивчення історичних джерел та літератури з обраної теми.

Завдання.

1. Дослідити передумови запровадження реформ.

2. Визначити зміст та завдання реформ Петра І.

3. Розглянути наслідки реформ для Російської держави у кінці XVII на початку XVIIІ століть

Предметом дослідження курсової роботи є реформи Петра І у контексті світової історії.

Об'єм дослідження: робота складається зі вступу, 3-х розділів, висновків, літератури та додатків.

Практична значимість: матеріали курсової роботи можуть бути використані студентами, учнями при підготовці до уроків історії, семінарських занять, засідань історичних гуртків.

Закрыть

Реформы Петра I и включение России в мировой политический процесс

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.