План

1. Первісне суспільство на території України

2. Оцінка діяльності Кирило-Мефодіївського товариства.

3. Утворення Директорії, та її прихід до влади.

4. Трипільська культура.

5. Оцінка національно-визвольної війні під проводом Б.Хмельницького.

6. Конституційний процес в Україні. Основні положення Конституції України 1996 року.

7. Історична періодизація первісного суспільства. Характеристика кожному періоду.

8. Гетьманування І. Мазепи. Його внутрішня та зовнішня політика.

9. Голодомор 1932-1933 років на Україні. Наслідки та історичні уроки.

10. Кочові племена і народності на землях сучасної України до утворення Київської Русі – України.

11. Причини поділу України на Лівобережну і Правобережну. „Руїна”.

12. Запровадження НЕПу, його суть та принципи. Відродження ринкових відносин.

13. Етногенез слов’ян. Давні східні слов’яни у ІІІ – V ст.

14. Перша політична українська еміграція. Пилип Орлик та його конституція 1710 року. 

1. Первісне суспільство на території України

Первісне суспільство - тривалий період в історії людства: від виникнення людини розумної (близько 2,5-2,8 млн років тому) і до виникнення цивілізації і державності.

Період в історії людства до винаходу писемності, після чого з'являється можливість історичних досліджень. У різних народів цей процес відбувався в різні історичні терміни, а деякі народи живуть в умовах первісності до сьогоднішнього дня. У сучасній науці прийнято розрізнювати власне первісну культуру, яка існувала до виникнення перших цивілізацій на Землі (кінець IV-початок III тис. до н. е.) і традиційну первісну культуру.


2. Оцінка діяльності Кирило-Мефодіївського товариства.

Товариство було не лише малочисельним, а й обмеженим у с діяльності. Протягом приблизно 14 місяців його існування “браття” збиралися кілька разів на тривалі філософські й політичні дискусії та підготували ряд положень своєї програми.

Активна діяльність членів братства проявлялася у поширенні ідеї братства через розповсюдження його програмних документів, творів Тараса Шевченка, члени братства займалися науковою працею і виступали з лекціями в навчальних закладах Києва, збирали кошти на відкриття народних шкіл, написання і видання нових книг.


3. Утворення Директорії, та її прихід до влади.

У ніч на 14 листопада в Киє¬ві відбулося таємне засідання Національного Союзу, в якому взяли участь представники політичних партій, Селянської спілки, профспілки залізничників і україн¬ських січових стрільців. Присутні відхилили ідею негайного поновлення Центральної Ради і створили п'яти-особовий верховний орган Української Народної Рес¬публіки - Директорію.

Прихід Директорії до влади у грудні 1918 р. започаткував нову добу в розвитку національно-демократичної революції - добу Директорії УНР.


4. Трипільська культура.

Трипільська культура є однією з основних давньоземлеробських культур мідного віку. Трипільські племена займали простори Східної Європи від Дніпра до Карпат, від Полісся до Чорного моря і Балканського півострова. Розвивалася ця культура в IV–III тис. до н. е. (протягом 1500–2000 років) і пройшла в своєму розвитку три етапи - ранній, середній та пізній. В Україні виявлено величезну кількість - понад тисячу пам'яток трипільської культури. Вони згруповані у трьох районах: найбільше в Середній Наддністрянщині та Надпрутті й Надбужжі, менше у Наддніпрянщині. Так, очевидно, були розселені об'єднання племен.

Однією з особливостей трипільської культури була величезна територія поширення (близько 190 тис. км².). Жодна з європейських розвинених землеробських енеолітичних культур не могла зрівнятися з нею ні за площею, ні за темпами поширення. Під час свого найбільшого розквіту (наприкінці середнього етапу) населення на всій території трипільської культури становило на думку одних вчених близько 410 тис. чоловік, а на думку інших щонайменше 1 млн.


5. Оцінка національно-визвольної війні під проводом Б.Хмельницького.

Хід війни у 1648-1653 рр. З боку українського народу війна за характером була справедливою, загальнонародною, національно-визвольною. Рушійні сили її становили переважно козаки і селяни.. Спричинили війну політика королівського уряду та польсько-шляхетської адміністрації, спрямована на подальше посилення національно-релігійного та соціального гніту, що зачіпляла інтереси всіх верств українського народу.


6. Конституційний процес в Україні. Основні положення Конституції України 1996 року.

Конституція України ухвалена і введена в дію Верховною Радою України 28 червня 1996 року. Складається з преамбули та 15 розділів. У преамбулі підкреслюється, що ВР України ухвалює цю Конституцію - Основний Закон України від імені українського народу - громадян України всіх національностей.

До основних положень Конституції відносяться загальні питання щодо засад державного ладу, які визначаються в розділі. Згідно з ними Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Тобто мова йде про державу, яка за своїми суттєвими ознаками належить до співдружності держав так званого «відкритого суспільства», гуманістичного за своєю спрямованістю.


7. Історична періодизація первісного суспільства. Характеристика кожному періоду.

У сучасній науці існує кілька періодизацій первісного суспільства: загальна (історична), археологічна, антропологічна та ін. Із спеціальних періодизацій первісної історії найважливішою є археологічна, в основу якої покладено відмінності в матеріалі та техніці виготовлення знарядь праці. Відповідно до цього історію первісного суспільства поділяють на три періоди - кам'яний, бронзовий і ранній залізний.

Загальна (історична) періодизація первісної історії була вперше дана в 1870р. видатним американським етнографом Л. Морганом.

Археологічна періодизація дає змогу скласти загальну періодизацію культури первісного суспільства: 

1) становлення первісного суспільства; 

2) розквіт первісного суспільства; 

3) розклад первісного суспільства.


8. Гетьманування І. Мазепи. Його внутрішня та зовнішня політика.

Діяльність І. Мазепи як гетьмана припадає на складний період. У Росії в цей час, за правління Петра І, відбувається зміцнення абсолютизму і посилюється наступ на автономні права України. І. Мазепа, як талановитий дипломат і державний діяч, намагався запобігти цьому, тому проводив хитру, обережну, гнучку політику. Він завойовував довіру Петра І, використовуючи це для забезпечення інтересів Гетьманщини та своїх власних. Він ревно виконував накази царя, особливо надаючи активну допомогу у війні з Туреччиною під час Азовських походів.Одночасно І. Мазепа проводив політику зміцнення влади козацької старшини, роздає їй земельні володіння. Не забуває й про себе і стає одним з найбагатших людей в Європі, володіючи 100 тисячами кріпаків.

Також І. Мазепа виступає і як меценат. Він виділяє багато грошей на розвиток релігії та культурних установ, будує чудові церкви. У 1701 р. Києво - Могилянський колегіум дістає статус академії. За І. Мазепи відбувається її розквіт, кількість студентів досягає 2 тисяч. Також при І. Мазепі засновується чимало шкіл і друкарень.

Зміцнення старшинського землеволодіння вело до відродження феодальних відносин у Гетьманщині, до посилення експлуатації селян і рядових козаків. Щоб запобігти соціальній напрузі, І. Мазепа намагався врегулювати повинності селян та забезпечити права рядових козаків. Але в цілому, внутрішня політика І. Мазепи, яка за змістом була класовою, в інтересах козацької старшини, сприяла зміцненню в Гетьманщині феодальних порядків.

У зовнішній політиці І. Мазепа прагнув поширити свою владу й на Правобережну Україну. У 1704 р., в умовах війни Росії зі Швецією, Мазепа, за дозволом Петра І, окуповує Правобережжя.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

История Украины 33

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.