План

1. Предмет, об’єкт клінічної психології

2. Нейропсихологічне дослідження порушення орієнтування в просторі

3. Особистісний тип психічного реагування

Використана література

2. Нейропсихологічне дослідження порушення орієнтування в просторі

Орієнтування в просторі є тією функцією, дослідження якої особливо необхідне для топічної діагностики мозкових уражень.

Відомо, що орієнтування в просторі, куди в першу чергу відноситься орієнтування в таких координатах, як верх — низ, право — ліво, є комплексним процесом) У нім окрім симультанного зорового сприйняття, що здійснюється з урахуванням диференційованих рухів очей, беруть участь вестибулярний аналіз і синтез (що значною мірою становить її елементарну фізіологічну основу), а також ті кінестетичні сигнали, які йдуть від провідної (правої) руки і додають простору, в якому живе людина, відому асиметричність. От чому орієнтація в Просторі лише умовно може розглядатися серед вищих зорових функцій.

Відомо, що орієнтація в просторі з чітким розрізненням правої і лівої сторони складається в дитячому віці порівняно пізно, виявляє велику залежність від виділення провідної руки, викликає відомі утруднення у випадках амбідекстрії або стертої (перенавченої) ліворукості і порушується при ураженні нижньо-тім’яних і тім'яно-потиличних відділів кори? Тому дослідження збереження орієнтування в просторі має важливе значення для топічної діагностики мозкових уражень.

Дослідження орієнтування в просторі може проводитися на різних рівнях.

Дослідження орієнтування в просторі може включати ще ряд проб, що не залучають рухові функції і що протікають в наочно-образному плані. Нарешті, дослідження орієнтування в просторі і його порушень може проводитися і в плані аналізу операцій, що протікають на рівні тих символічних схем, в побудові яких орієнтування в просторі має вирішальне значення.

Описуючи проби із сприйняттям зображень, пред'явлених хворому в неправильному положенні, ми фактично мали справу з пробою, що припускала збереження операцій, потрібних для орієнтування предмету (або зображення) в просторі. Ігнорування умисної неправильності просторового положення зображення (коли хворий, викладаючи ряд карток із зображенням предметів) або розглядаючи ряд карток, розкладених в неправильному положенні, не може скеровувати помилки, допущені в їх просторовому розташуванні) є істотною ознакою, вказуючою на дефектність цієї функції. Проте такий дефект виявляється лише у хворих з дуже грубими порушеннями, і адекватне дослідження стану орієнтування в просторі вимагає спеціальних, чутливіших методів.

До таких методів відноситься ряд графічних проб, що ставлять перед випробовуваним завдання дати аналіз просторового розташування ліній, складових відомої фігури, і або виявити схожість і відмінність дзеркально розташованих ліній або фігур, або ж змалювати ці фігури або викласти їх з сірників.

На мал. 1 подано приклади таких проб. Хворому пред'являють одну з фігур, приведених на цьому малюнку, і пропонують або скопіювати її, або викласти її з сірників, або ж сказати, яку різницю він може відзначити у вхідних в кожну пару фігур. У сенсибілізованих дослідах йому пропонують малювати ці фігури або викладати їх з сірників, в думках перевертаючи ці фігури так, щоб просторове розташування елементів отриманої фігури відповідало просторовому розташуванню фігури, яка розташована перед тим, що сидить навпроти хворого лікарем.

Рис. 1. Досліди з аналізом просторових співвідношень

Значне порушення у виконанні цієї проби може говорити про первинне порушення зорово-просторового орієнтування і указувати на ураження нижньо-тім’яних (або тім’яно-потиличних) відділів мозку. Проте такий висновок можна зробити тільки якщо хворий намагається активно аналізувати розташування елементів цієї фігури в просторі, але виявляється не в змозі відрізнити дзеркально розташовані елементи фігури або робить помилки, неправильно орієнтуючи вхідні в неї лінії, не дотримується їх потрібного відношення один до одного. Як правило, в цих випадках таке порушення входить в синдром, що включає і інші порушення орієнтування в просторі (легке змішування правого і лівого, втрата напряму при орієнтуванні в приміщенні або на вулиці, симптоми апрактогнозії і т. д.). В той же час наявність зовні близьких дефектів, але що входять в синдром загальної інактивності хворого і виявляються в помилках дзеркальності, що імпульсно допускаються, повинно трактуватися зовсім інакше і може говорити про ту форму порушення вибіркової, активної поведінки, яка характерна для патології лобових доль мозку.

Близькою до описаної є проба на аналіз розташування стрілок на годиннику (мал. 2) або проба, при якій хворому пропонують розмістити на макеті годинника стрілки відповідно вказаному часу. Змішування симетрично розташованих цифр, помилки у відповідному розміщенні стрілок указують на таке ж явище порушення орієнтування в просторі.

Рис 2. Проба з оцінкою положення стрілок на годиннику

Аналогічні труднощі можна виявити при пробі, що полягає в порівнянні правильно або неправильно написаних, букв або цифр при дзеркальному розташуванні їх елементів (мал. 3). Неможливість відрізнити неправильно написану букву або цифру, відповідь, що «обидві є правильними», або вказівка на дзеркально зображену букву як на правильну, так само як і допущення дзеркальних помилок в самостійному зображенні букв або цифр, дає цінний додатковий матеріал для оцінки порушення орієнтування в просторі.

Рис 3 Проба на просторовий аналіз букв і цифр

Істотне місце в дослідженні порушення просторового орієнтування мають проби з відтворенням основних відношень на географічній карті і проби, при яких хворому пропонується схематично намалювати план своєї кімнати, план палати або план шляху, який він проробляє, коли йде в кабінет лікаря, в найближчий магазин і так далі Ця методика була розроблена і застосована Ф. Н. Шемякиним і А. Я. Колодною. Відтворення основних просторових координат географічної карти викликають для хворих з тім'яно-потиличними ураженнями особливу трудність. Утруднення в тому, щоб правильно проставити на даних координатах Схід і Захід і розмістити взаємне розташування міст, Морів і т. п., є одним з найбільш важливим симптомів цього типу порушень орієнтування в просторі. Тому до ознак дзеркальності при малюванні відповідної схеми (так само, як і викреслюванні плану палати і плану шляху) слід відноситися з повною увагою.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 17

Бесплатная работа

Закрыть

Клиническая психология 3

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.