Общественно-политический строй скандинавских народов в эпоху раннего Средневековья. Походы викингов

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 89

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРНІ РИСИ СКАНДИНАВСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ПЕРЕД ПОЧАТКОМ "ЕПОХИ ВІКІНГІВ". 6

1.1. Особливості соціально-економічного розвитку скандинавських народів у II-VIII століттях. 6

1.2. Аналіз основних рис військової організації скандинавів у VII-VIII століттях. 14

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ПОХОДІВ — СКАНДИНАВІВ-НОРМАНІВ У ІХ-ХІ СТ. 23

2.1. Основні напрямки норманської епохи на початку епохи вікінгів. 23

2.2. Завойовницькі походи норманів в Британію та Нормандію. Проблема Норманських королів в Ірландії 32

2.3. Південно-західний напрямок норманської експансії. 38

2.4. Південно-східний напрямок норманської експансії. 45

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ВІЙСЬКОВОЇ ТАКТИКИ НОРМАНІВ У ІХ-ХІ СТОЛІТТЯХ   51

3.1. Особливі риси військової організації в „епоху вікінгів". 51

3.2. Роль флоту в норманських військових походах. 61

3.3. Вплив норманської військової тактики суходільного та морського озброєння на європейські народи. 68

ВИСНОВКИ.. 74

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 79

ДОДАТКИ.. 81

ВСТУП

Актуальність дослідження. Період кінця VIII - середини XI ст. в історії Північної Європи отримав в історіографи назву "епоха вікінгів".

Вікінгами, або норманами називали північногерманські племена, що населяли Скандинавію і Ютландський півострів з прилеглими до нього островами. На Русі їх звали варягами. Вони поділялися на три головні гілки: датчан, норвежців і шведів.

У суспільному розвитку нормани відставали від багатьох інших народів Європи. Вони займалися в основному скотарством, а також рибальством і полюванням, особливо на морських звірів. Землеробство було розвинуте у них слабо.

До VIII-IX ст. родоплемінні відносини, що у них зберігалися, вже перебували на стадії розкладу, виокремлювалася родова і військова знать, відбувався процес класоутворення, виникали союзи племен на чолі з військовими ватажками - королями (конунгами). Неродючі землі Скандинавії за низького рівня розвитку продуктивних сил не могли прогодувати зростаюче населення і нормани в пошуках військової здобичі все частіше йшли в море.

Отже, причини експансії вікінгів, що набула різних форм (пошуки нових земель і переселення, грабіжницькі напади, піратство і великі воєнні походи, торгові поїздки), були різноманітні:

-розклад общинно-родового ладу у шведів, датчан і норвежців супроводжувався посиленням войовничої знаті, яка шукала здобичі та слави;

-багато бондів (вільне населення) покидали батьківщину внаслідок відносної перенаселеності приморських районів Скандинавського півострова і нестачі придатних для обробітку земель;

-спостерігалося невдоволення політичними умовами - виникнення верховної королівської влади.

Вивченню епохи вікінгів найчастіше заважають традиційні уявлення про лютих і безжалісних варварів, що сіють страх і руйнування, і тому багато менш сенсаційних, але настільки ж важливих аспектів цього періоду виявилися поза сферою уваги. В основному це відбувається тому, що європейські літописці того часу дають досить однобічну картину: вонивважали вікінгів тільки розбійниками й здирниками данини. Ці автори майже нічого не знали, та й знати не хотіли, про життя вікінгів, про їхню культуру й торгівлю й навіть про те, чому й звідки вони походять. Хоча відомості в літописі можуть бути цілком справжніми, загальна картина виявляється перекрученою як через емоції літописця, так і через те, що він не згадував про деякі факти, яких або не знав, або не вважав потрібним записувати.

Теоретичну основу нашого дослідження склали праці таких відомих істориків - Гуревич А.Я. Походи вікінгів, Лебедєв Г.С. Епоха вікінгів у Північній Європі, Сказкін С.Д. Хрестоматія з історії середніх віків, Хенніг Р. Невідомі землі, Вітова М.В. Форми поселень Європейського Півночі і час їх виникнення, Сергєєв К. М. Історія стародавньої Скандинавії, Таганцев А.Є. Про епоху вікінгів та ін.

Об’єктом дослідження є історія Скандинавії як частина соціально-політичної історії Європи VIII-ХI ст.

Предмет дослідження – комплекс адміністративних, етнічних, культурних та економічних характеристик скандинавських народів.

Метою дослідження є узагальнити наявні знанняпро вікінгів, традиції, культуру та релігію скандинавських народів, розглянути причини і наслідки військових походів норманів, розкрити їх роль в історії європейських народів.

Для досягнення цієї мети визначені наступні завдання:

- описати характерні риси скандинавського суспільства перед початком "епохи вікінгів";

- дослідити стратегічні особливості військових походів — скандинавів-норманів у ІХ-ХІ ст.;

- проаналізувати особливості військової тактики норманів у ІХ-ХІ століттях.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети намибули використані такі методи: методи аналізу, синтезу, класифікації, порівняльно-історичний та історико-генетичний, статистичний метод та метод структурно-функціонального моделювання, за дотримання принципів історизму, об’єктивності, комплексного, системного та контекстного вивчення історичних явищ в усій розмаїтості їхніх взаємозв’язків.

Структура роботи обумовлена проблемним принципом й складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків.

Закрыть

Общественно-политический строй скандинавских народов в эпоху раннего Средневековья. Походы викингов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.