Военная и политическая деятельность Владимира Оскилка

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 77

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І.  Історіографія та джерела дослідження. 7

Розділ ІІ. Володимир Оскілко – військовий і політичний діяч періоду УНР. 14

2.1. Громадсько-політичне становлення та діяльність Володимира Оскілка  до початку 1919 р. 14

2.2. Криза Директорії на весні 1919 р. та спроба державного перевороту 29 квітня 1919 р. 18

Розділ ІІІ. Політична та громадська діяльність Володимира Оскілка в період Другої Речі Посполитої 43

3.1. Володимир Оскілко на чолі Української Народної Партії. 43

3.2. Обставини та причини вбивства Володимира Оскілка. 58

Висновки. 68

Список використаних джерел та літератури. 72

Вступ

Актуальність дослідження полягає в тому що біографія Володимира Оскілка в сучасній історіографії майже не досліджена. Одна з причин цього — брак документальних джерел, які загубилися в умовах військового часу, або ж осіли в зарубіжних архівах та приватних колекціях. У контексті вивчення періоду української революції1917 — 1921 р.р. вітчизняні історики переважно досліджують обставини та причини повстання отамана Володимира Оскілка проти Директорії в Рівному 29 квітня 1919 р., оцінюючи його вплив на хід тогочасних подій. При цьому на другому плані опиняються біографічні відомості про Володимира Оскілка, включаючи його громадську і політичну діяльність періоду Другої Речі Посполитої. У той же час, детальне вивчення біографії Володимира Оскілка, може дати відповідь на ряд важливих питань, що стосуються з'ясування сутті політичних і військових процесів у добу Директорії УНР та після поразки українських визвольних змагань.

Предмет дослідження – політична, військова, громадська діяльність Володимира Оскілка.

Об’єкт дослідження – історія України кінця XIX — 20-х роківXX столітть.

Мета дослідження – вивчити життєдіяльність Володимира Оскілка та охарактеризувати її основні періоди.

Для досягнення мети потрібно вирішити наступні завдання:

 • Опрацювати та проаналізувати історіографію і джерела для вивчення проблеми;
 • Виділити основні періоди життєдіяльності Володимира Оскілка;
 • Охарактеризувати громадсько-політичне становлення та діяльність Володимира Оскілка до початку 1919 р.;
 • Проаналізувати діяльність Директорії навесні 1919 р.;
 • Охарактеризувати основні складові повстання Володимира Оскілка: проаналізувати передумови повстання, висвітлити хід та ліквідацію повстання, з’ясувати основні наслідки повстання для подальшого розвитку української революції;
 • Дослідити політичну та громадську діяльність Володимира Оскілка в період Другої Речі Посполитої, охарактеризувати діяльність очолюваної ним Української Народної Партії;
 • Висвітлити причини та обставини вбивства Володимира Оскілка.
 • Методологічна база дослідження ґрунтується на принципах науковості, об’єктивізму, історизму. Під час написання магістерської роботи були використані загальнонаукові та спеціально-історичні методи. Зокрема, конкретно-пошуковий метод (аналіз і систематизація джерел з проблеми), метод єдності історичного і логічного, описово-хронологічний, порівняльно-історичний.

  Джерельну базу роботи становлять спогади представників уенерівської еміграції: Б.Мартоса «Оскілко й Болбачан», І.Мазепи«Україна в огні і бурі революції», П.Христюка «Замітки та матеріали до історії української революції», Ф.Д-ко «Оскілківський переворот у Рівному», М.Капустянського «Похід української армії на Київ – Одесу в 1919 році»,М.Ковалевського«При джерелах боротьби. Спомини, враження, рефлексії», П.Єрошевича «З боротьби Українського народу за свою незалежність», В.Винниченка «Відродження нації», А.Капустянського «Бої сірих за Коростень», О.Назарука «Рік на Великій Україні», Г.Порохівського «Штаб південного фронту», А.Пузицького «Боротьба за доступ до Києва», І.Білоуса «Володимир Оскілко і Перший Галицький стрілецький полк ім. отамана Оскілка», А.Ковалевського «Проблеми», Є.Коновальця «Зі споминів», О.Слободича «Велика Україна в огнях», В.Оскілка «Між двома світами»; праця прибічників партії самостійників-соціалістів «Шлях до катастрофи. Події в Рівному. Повстання отамана Володимира Оскілка»;матеріали газети «Вільна Україна».

  Сюди варто додати статті учасників тих подій, що були опубліковані в газеті «Дзвін» у 1923 – 1926 р.р.: Андрієвського «На спомин про В.П. Оскілка»;А.Демченка«Велике повстання»;В.Оскілка «Єдиний революційно-демократичний національний фронт», «Потреба політичної організації», «Національний фронт», «Мрії і мрії», «На Волині»;Ф.Тимченка «Друга жертва за українську державність»; А. Отаманюка «Серце плаче…»; представників Української Народної Партії — «Комунікат Української Народної Партії», «Огидна легенда», «Вінок безсмертному», «Володимир Пантелеймонович Оскілко», «По смерті редактора Оскілка», «Більшовицькі агенти замордували командуючого військами С.Петлюри», «Оскілка забито комуністами», «Вбійник С.Петлюри – комуніст», «Жертва вечірня…вбивство голови УНП — В.Оскілка»,«Жертва вечірня…похорони голови УНП — В.Оскілка», «Бл. П.В.Оскілко в освітлені преси», «За спокій душі мученика бл. П.В.Оскілка», «Величність і нікчемність», «Пам’яті В.Оскілка», «В.Оскілко в освітленні преси», «Через кров і легенди».

  Другу групу джерел нашої роботи становлять офіційні документи УНП, опубліковані в газеті «Дзвін», а саме: протоколи та постанови другої конференції УНП від 28 листопада1924 р. та третьої конференції УНП від 4 жовтня 1925 р., підсумки конференцій, статут Української Народної Партії.

  Третя група джерел – це матеріали Державного архіву Рівненської області: справа 1135 - «Ровенское поветовое староство. Указание Волынского воеводского управления о надзоре за деятельностю украинско-националистичекой партии УНР после смерти Оскилка»та справа 863 – «Переписка с Волынским воеводским управлением о деятельности украинських националистов, деятельности направленой против польського буржуазного государства и другое»(фонд 30-й, опис 18-й).

  Що стосується окремих наукових праць, які повноцінно висвітлювали б тему нашого дослідження, то таких на даний час не має, за винятком декількох публікацій в періодиці – Г.Бухала, М.Гона, Б.Дем'янчука, Г.Дем'янчука, О.Панасенка, М.Столярця, О.Ломака.

  Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше комплексно розглядається життєдіяльність Володимира Оскілка на основі введення до наукового обігу широкого кола нових джерел.

  Науково-практичне значення отриманих результатів становить те, що вони можуть бути використані для написання узагальнюючих наукових праць з історії українського визвольного руху першої чверті ХХ ст., підготовки наукових конференцій у навчальному процесі вищої і загальноосвітньої школи.

  Структура роботи обумовлена змістом, метою та завданнями дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків.

  Закрыть

  Военная и политическая деятельность Владимира Оскилка

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.