Внутриполитическая жизнь Германии во время Первой мировой войны

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 74

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ.. 2

Розділ 1. Особливості економічного розвитку Німеччини в роки Першої світової війни. Його вплив на націоналістичні партії. 7

1.1. Економічний розвиток Німеччини, державний устрій та його вплив на політичне життя країни. 7

1.2. Політична криза напередодні війни. Діяльність крайніх правих союзів. 15

1.3. Початок Першої світової війни. Особливості політики соціал-демократів у політичній боротьбі країни. 24

Розділ 2 Характеристика розвитку націоналістичних партій Німеччини в період Першої світової війни. 32

2.1. Пангерманський союз. Його діяльність та вплив на суспільну думку в країні. 32

2.2. Рейхсканцлер Бетман-Гольвег та політичні події в Німеччині. 37

2.3. Консерватори як частина правого спрямування та їх політична діяльність в Німеччині. 44

Розділ 3. Політичне положення крайніх націоналістичних організацій Німеччини наприкінці Першої світової війни. 48

3.1. Націонал-ліберали та їх відстоювання “Великої Німеччини”. 48

3.2. Загострення політичного положення в Німеччині наприкінці Першої світової війни. 51

3. 3. Наступ пангерманців. Утворення національної партії батьківщини. 57

Висновок.. 66

Список використаної літератури.. 71

Вступ

Боротьба прогресивних сил німецького народу за утворення єдиної незалежної демократичної Німеччини, потребує вивчення історичного минулого. На протязі життя одного покоління німецький імперіалізм двічі вводив світ у вир світових воєн, але кожного разу це закінчувалося катастрофою для німецького народу.

Для успіху боротьби проти цих ворожих німецькому народу сил необхідне вивчення німецького імперіалізму, його тактики, здатності вести зовнішню та внутрішню політику. Вивчення історії Німеччини в період Першої імперіалістичної війни дає в цьому відношенні велику допомогу.

Перша світова війна похитнула всю систему світового капіталізму та поклала початок загальній кризі капіталістичної системи. Війна 1914-1918рр. вперше з величезною силою показала небезпеку для людства.

Світова імперіалістична війна була першою спробою переділу світу. Вона мала визначний імперіалістичний характер з обох сторін.

Вивчення внутрішнього політичного життя Німеччини в часи Першої світової війни, має велике значення для розуміння цього періоду історії.

Актуальністю роботи є вивчення політичної боротьби, політичних партій крайнього правого спрямування та діяльність уряду Німеччини в роки Першої світової війни. Звідси випливають такі завдання:

виявити причини та передумови політичної боротьби в Німеччині в роки Першої світової війни ;

оцінити вплив крайніх правих партій на німецьку владу;

порівняти політичні програми партій, їх діяльність та спрямування;

розглянути позитивні та негативні сторони політичної боротьби в Німеччині;

дослідити, яку користь державі принесла ця боротьба, як вона впливала на зовнішню політику Німецької імперії.

У числі країн, які готували та розв’язували Першу світову війну, Німеччина займала одне з провідних місць. Вона очолювала Четвертний союз (Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія), який протистояв Антанті, на чолі якої стояла Англія.

За пануванням фінансового капіталу в економічному житті, за могутністю капіталістичних монополій, Німеччина напередодні Першої світової війни займала перше місце в Європі. Лише Сполучені Штати Америки випереджали її в цій області.

Політична боротьба в Німеччині в цей період загострює усі протиріччя та виявляє суть буржуазних політичних партій. Війна відкидає всі умовності, зовнішні оболонки та сили, які діяли у суспільстві.

Історичне значення, під час Першої світової війни, мав важливий факт відкритого переходу соціал-демократичної партії на бік крайніх лівих партій.

Війна означала прискорення розвитку не тільки в економічній, а й в політичній області. Вона глибоко похитнула політичний режим більшості країн Європи.

У Німеччині відбувалася жорстока боротьба імперіалістичних угрупувань. Це в свою чергу створювало стан невпевненості у влади.

Ці особливості внутрішнього політичного розвитку Німеччини в роки Першої світової війни: утворення військово-державного монополістичного капіталізму, загострення усіх протиріч , революційна криза, привели до політичної партійної боротьби.

Вивчення внутрішнього політичного життя Німеччини, в період Першої світової війни, важливе та цікаве за двома причинами: по-перше, яке це має значення для Європи; по-друге, як політична боротьба вплинула на саму державу.

Проблема війни зацікавила багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців. Ціла низка наукових праць присвячена питанням про причини та виникнення війни, аналізу ходу бойових дій, дипломатичній боротьбі під час війни, впливу війни на економічний розвиток країн та ін. Менша увага в цих працях звертається на внутрішню політику та соціально-економічний розвиток країн, які брали участь у війні. Це стосується і Німеччини в період Першої світової війни.

Опубліковані праці по історії Німеччини періоду Першої світової війни поділяються на три великі групи: документальна література, література післявоєнного періоду, головним чином періоду Веймарської республіки та сучасна література.

Основними джерелами першої групи є стенограми засідань рейхстагу, протоколи імперської конференції, протоколи соціал-демократичної партії, преса різноманітних напрямків, окремі видання публіцистичної літератури військового періоду.

Важливим джерелом для вивчення політичного життя Німеччини в роки Першої світової війни є преса військових років. Буржуазна преса дає багатий матеріал про настрої партій та угрупувань німецької буржуазії та юнкерства, про їх ставлення до тих чи інших подій політичного життя. Газетні статті лідерів буржуазних партій та депутатів рейхстагу є цінним доповненням до їх офіційних виступів у німецькому парламенті. В них більш розгорнуто та точно викладається їх позиція по питаннях політичного життя.

Найбільшої уваги заслуговують наступні газети “Берлінер цайтунг”, “Франкфуртер цайтунг” та “Дойтше тагесцайтунг”. Перші дві газети відображають політичні настрої ліберально-монархічного угрупування. Газета “Берлінер цайтунг” вважалася газетою рейхсканцлера Бетман-Гольвега. “Дойтше цайтунг” відображала настрої крайніх правих елементів та була органом партії консерваторів.

В якості джерел використані також деякі журнали. Щомісячний консервативний журнал “Прейсіше ярбюхер”, який виходив з 1858 р., був органом німецьких імперіалістів та юнкерства.

Під час Першої світової війни в Німеччині виходила велика кількість літератури типу брошурок, листівок, вивчення, яких дуже важливе для розуміння загального політичного стану. Ця напівлегальна література пангерманців була присвячена загарбницьким цілям німецького імперіалізму.

Багатий матеріал для вивчення внутрішнього політичного життя Німеччини в роки Першої світової війни та боротьбив правлячих колах дають збірки документів, опубліковані після війни Людендорфом та Тірпіцем. Збірка “Документи верховного командування та його діяльність в 1916-1918 рр.”, опублікована Людендорфом в 1921 р., має багатий матеріал про взаємовідносини верховного командування Німецької імперії, про втручання верховного командування, про вирішення політичних та економічних питань.

Книга опублікована в 1926 р. Тірпіцем під назвою “Німецька політика безсилля у світові війні”, являє собою історію про підводну війну в 1914-1918 рр. в розумінні та викладенні Тірпіцем. Ця книга дає картину боротьби в правлячих колах Німеччини по питанню про підводну війну.

При використанні джерел про Першу світову війну, які з’явилися в період Веймарської республіки, необхідно враховувати особливості цієї літератури, що в ній знайшла відображення післявоєнна політична боротьба в Німеччині.

В наш час в Німеччині проводиться велика дослідницька робота по історії держави в період Першої світової війни та політичної боротьби в цей час.

Радянські історики теж досліджували цю тему. Це насамперед Кривогуз І. М., Полетіка Н. П., Петряєв К. Д., Кубинський Ю. та інші.

Вивчення історії Німеччини в цей період дає значну допомогу у вирішенні політичного питання.

Ця робота допомагає проаналізувати боротьбу політичних партій в Німеччині в роки Першої світової війни під кутом крайнього правого спрямування та його ставлення до уряду. Політична боротьба допомагає досліджувати не тільки політичні та економічні проблеми Німеччини, але й військові, що не малу роль зіграли в історії Німецької імперії.

Закрыть

Внутриполитическая жизнь Германии во время Первой мировой войны

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.