Борьба североамериканских колоний за независимость и ее последствия

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 96

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Внутрішнє положення англійських колоній в Північній Америці напередодні   Війни за незалежність (1775-1776) 5

1.1 Розвиток колоній напередодні війни. 6

1.2. Континентальний конгрес. Утворення США. 21

Розділ ІІ. Хід війни за незалежність. 30

2.1. Причини, характер, початок бойових дій 1775 – 1777 роках. 36

2.2. Вирішальні битви в процесі боротьби північноамериканських колоній. 40

2.3. Підсумки Війни за незалежність. 52

Розділ ІІІ. Внутрішня і зовнішня політика США після завершення війни. 54

3.1 Внутрішньо-політичні зміни в країні. 60

3.2 Міжнародні відносини США періоду війни. 68

Висновки. 79

Список джерел і літератури. 82

Додатки. 87

Вступ

Актуальність теми. Сьогодні безперечним лідером і гарантом західної цивілізації є Сполучені Штати Америки. Вони претендують на те, щоб грати провідну роль в світових справах, служити еталоном державного устрою, науково-технічного прогресу, стилю життя. Нині вони дійсно роблять дуже велику дію на динаміку розвитку світової спільноти. А починалося все з тринадцяти англійських колоній, що займали вузьку прибережну смугу землі на побережжі Атлантичного океану.

Проголошення незалежності, безумовно, зіграло надзвичайно важливу роль в розвитку боротьби американців за свої права. Цей документ відкривав нову сторінку в історії. Проте незалежність мало було проголосити – її належало завоювати, довести всьому світу, що під цим актом є серйозні підстави.

Незалежність була завойована, але в той момент навряд чи хто міг поручитися за майбутнє нової держави. Належало вирішити три крупні комплекси питань: 1) знайти оптимальну модель державного устрою; 2) по можливості зняти напруженість у сфері соціально-економічних відносин; 3) одержати міжнародне визнання і визначити перспективний зовнішньополітичний курс.

Метою дипломної роботи є дослідження боротьби Північноамериканських колоній за незалежність та її наслідки.

Завдання роботи:

– визначити внутрішнє становище англійських колоній в Північній Америці напередодні Війни за незалежність (1775-1783 рр.);

– дослідити розвиток колоній напередодні війни та утворення США;

– охарактеризувати війну англійських колоній за незалежність і її значення;

– показати причини, характер, початок бойових дій 1775-77 рр.;

–визначити вирішальні битви в процесі боротьби Північноамериканських колоній;

_ зробити підсумки Війни за незалежність;

_ показати внутрішню і зовнішню політику США після завершення війни;

_ охарактеризувати міжнародні відносини США періоду війни;

– зробити висновки;

Об’єктом дослідження дипломної роботи є боротьба північноамериканських колоній за незалежність та її наслідки.

Предметом дослідження дипломної роботи є суспільно – політичні процеси, що відбувалися під час Війни за незалежність.

Історіографія. У даній дипломній роботі було використано джерела історичної літератури, зазначено думки Бестужева Н.А., який іменував революційну Америку «матір’ю свободи». Карл Маркс відзначав, що американська революція дала «поштовх європейській революції ХVІІІ ст.». Було використано ідеї та думки таких письменників як: Виноградов, Альперович, Севастьянов, Іваньян, Согрин, Іванов та ін.

Дипломна робота була апробована на звітній конференції РДГУ (лютий 2010 р.)

Закрыть

Борьба североамериканских колоний за независимость и ее последствия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.