Украинская Повстанческая Армия - процесс становления, военная организация и традиции

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 120

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Військові традиції на українських землях. 6

1.1. Військові традиції часів Київської Русі і Галицько-Волинського князівства  6

1.2. Українське військо козацької доби. 12

1.3. Армія в епоху Української Національної революції 1917-1920рр. 20

Розділ ІІ. Розвиток ідеї незалежності України – від ОУН до УПА. 28

2.1. Витоки Української Повстанської Армії. 28

2.2. Утворення УПА.. 37

2.3. Завершальний етап збройної боротьби ОУН і УПА на українських землях. 45

Розділ ІІІ. Структура Української Повстанської Армії. 55

3.1. Структура УПА.. 55

3.2. Військовий вишкіл у старшинських та підстаршинських школах. 62

3.3. Українська Головна Визвольна Рада як орган управління. 73

3.4. Служба безпеки ОУН та УПА.. 81

Висновки. 91

Список використаної літератури. 93

Додаток. 98

Вступ

Актуальність роботи: зі здобуттям Україною незалежності відбувається процес утворення та реформування української армії. Армія виступає як гарант державного суверенітету. Збройні сили не виникають раптово, їх утворення є складним процесом, що в своєму розвитку проходить ряд етапів.Історія творення українських збройних сил сягає ще періоду Київської Русі. Армія якодин з найважливіших чинників держаного утворення виникає ще за перших князів. За часів козацької доби армія стає головним чинником утворення козацької держави, консолідуючим фактором зародження української нації. В умовах утворення Української Народної Республіки на початку двадцятого століття армія повинна була виступити гарантом територіальної цілісності та незалежності, але її утворення в цей період відбувається зі значнимзапізненням. Саме цим,в певній мірі, можна визначити одну з причин невдач державотворення в 1917-1920 роках. Хоча армія була розформована, проте військові формації не припинили свого існування. Ідея незалежної української держави знаходить своє логічне продовження в націоналістичних організаціях, зокрема ОУН. З новою силою піднімається питання про власну державув період Другоїсвітової війни. На цьому етапі саме армія мала виступити головним чинником утворення власної держави. Лише за наявності потужного війська на даному етапі історії могла утворитись нова держава. За умови існування тоталітарного Радянського Союзу та нацистської Німеччини право на існування власної держави потрібно було довести силою. Саме тому виникає Українська Повстанська Армія.

Хоча спроба висвітлення даної проблеми є не новою проте все ще залишається актуальною, оскільки розглядається з різних позицій. Дослідники діаспори, зокрема, занадто ідеалізують УПА. На відміну від них радянська історіографія ставиться до цього питання, виходячи з прокомуністичних поглядів, як доворожого їй націоналістичного бунту.

Тому існує потреба перегляду, в умовах незалежної України, діяльності націоналістичного підпілля та УПА зокрема. Для розробки даної проблематики необхідно, насамперед, з’ясувати процес утворення війська від часів Русі, козацької держави, УНР, визначити його влив на формування ОУН та УПА. Актуальність досліджуваного питання підсилюється й тією обставиною, що ретроспективний погляд на позитивні та вразливі місця діяльності УПА міг би дати інформацію для роздумів сьогоднішнім військовим та державним посадовцям, політичним діячам при реформуванні армії нашого часу.

Об’єкт дослідження: діяльність повстанської армії в період Другої світової війни та після її закінчення.

Предметом дослідження виступає структура УПА, її військова організація, та аспекти пов’язані з її розвитком та занепадом.

Мета роботи: дати об’єктивну цілісну картину основним проблемам виникнення і практичної діяльності УПА. Водночас здійснюється спроба на загальному історичному фоні показати напрямки роботи УПА в умовах воєнних дій.

Відповідно до мети були поставлені такі завдання:

1. Розкрити питання про військові традиції часів Київської Русі, українське військо козацької доби, армія в епоху української національної революції;

2. Дослідити витоки Української Повстанської Армії, утворення УПА, боротьба Української Повстанської Армії за Українську державність;

3. Показати структуру УПА – організацію війська в Українській Повстанській Армії, військовий вишкіл у старшинських та підстаршинських школах, Українську Головну Визвольну Раду як орган правління, Службу Безпеки ОУН та УПА.

Методологічною базою виступали наукові праці українських істориків таких як: С.Кульчицький, І.Патриляк, В.В’ятрович, І.Крип’якевич, С.Грабовський, Б.Савчук, Р.Круцик, О.Вовка, В.Кук, Р.Лапайдух, а також закордонні публікації В.Вериги та спогади А.Мельника, Т.Боровця.

Науково-практична значимість роботи полягає в тому, що матеріали і висновкиможуть бути використані:

для підготовки узагальнюючих наукових праць з історії України;

для уточнення наукової концепції новітньої історії України;

при дослідженні діяльності УПА;

при досліджені історії українських військових формувань.

Основні положення та висновки роботи, зібраний фактологічний матеріал можуть бути використані для подальшого дослідження даної теми та суміжної проблематики.

Закрыть

Украинская Повстанческая Армия - процесс становления, военная организация и традиции

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.