Участие жителей Полесья в революции XVII в.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 78

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Загальна характеристика економічного і суспільно-політичного становища жителів українського Полісся в першій половині XVII ст. 5

1.1. Волинь під пануванням литовських та польських феодалів в кінці  XVI - першій половині XVII ст. 5

1.2. Культурний розвиток Волині в XVII ст. 11

1.3. Виступ народних мас проти іноземного та феодального гноблення. 17

Розділ ІІ. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття та участь у ній жителів Волині 28

2.1. Волинь у перші роки національно-визвольної війни. 28

2.2. Битва під Берестечком. 37

2.3. Участь волинян в боротьбі проти польського панування. 55

Розділ ІІІ. Рівненське полісся в післяреволюційний період. 60

Висновки. 64

Список використаних джерел та літератури. 67

Додатки. 72

Вступ

Зусиллями багатьох поколінь істориків досягнуто значних успіхів у дослідженні історії визвольної боротьби українського народу в середині XVIIст. Нинішній стан історичної науки вимагає зосередження дослідницьких зусиль на поглибленому вивченні перебігу та особливостей визвольного руху в окремих регіонах України. Відсутність таких досліджень стає каменем спотикання для науковців, які намагаються з'ясувати окремі загальнонаціональні аспекти розвитку цього складного й яскравого явища середньовічної історії1.

Актуальність теми.У зв'язку з тим, що на Волині впродовж XVIIст. відбулася низка історичних подій загальнонаціонального масштабу і розгорнувся масовий повстанський рух, джерела про визвольний процес у цьому українському регіоні вже давно мали стати предметом комплексного аналізу. Однак попередні розвідки зводилися до з'ясування окремих проблем, передусім ходу військових операцій, що відбувалися на території Волинського воєводства.

Хронологічні межіохоплюють і збігаються з періодом української національно-визвольної боротьби XVII ст. - часом, впродовж якого вона велася під керівництвом Б.Хмельницького. Це дало можливість проаналізувати хід історичного процесу протягом вказаного часу, з’ясувати основні етапи цієї боротьби за весь період, взаємозв'язок основних її подій на різних етапах, висвітлити особливості національно-визвольного руху після поразки соціального його аспекту, простежити місце Волині у політичних планах Б.Хмельницького.

Дослідженням вивчення подій середини ХVІІ ст. на Волині займались Д.Бантиш-Каменський, М.Маркевич, В.Аскоченський, А.Сендульський, М.Костомаров, С.Барановський, В.Пироговський, І.Теодорович, І.Франко, М.Петров, М.Владимирський-Буданов, Й.Крашевський, М.Грушевський, В.Липинський, О.Баранович, О.Терлецький, Є.Яцкевич, Г.Гербільський, В.Грабовецький, Ю.Мицик, В.Бачинський, В.Тхора, В.Цибульський, та інші вітчизняні історики.

Визвольна війна під проводом Б.Хмельницького привертала пильну увагу багатьох іноземних авторів. Серед них визначне місце належить М.Бізаччіоні, Й.Г.Шледеру, П.Шевальє,Г.Пріорате, та ін.

Об'єктом дослідження стала національно-визвольна і соціальна боротьба на Волині проти панування Речі Посполитої, польсько-шляхетської соціально-економічної політики, за утвердження української держави та нових суспільних відносин у середині XVII ст.

Метою дослідження є всебічне вивчення комплексу наукових проблем, пов'язаних з визвольною боротьбою на Волині у XVIIст., зокрема участь мешканців Полісся в революційних змаганнях.

Для реалізації цієї мети ставилися наступні завдання:

- дослідити й висвітлити динаміку розвитку, основні етапи, їх події, характер, рушійні сили, рівень і форми організованості, озброєння, політичні, соціально-економічні, демографічні наслідки визвольного руху середини XVII ст. на Рівненщині;

- вивчити зміст, характерні риси основних напрямків визвольного руху, їх взаємозв'язок та взаємовплив на розгортання цього процесу;

- сформувати наукові висновки про регіональні особливості визвольної боротьби на Волині;

- опрацювати наявні документи, ввести в науковий обіг виявлені у ході досліджень історичні джерела з історії Волинського воєводства 1648-1657 pp.

Матеріали роботи мають науково-пізнавальне значення і можуть бути корисними науковцям, викладачам, політикам, краєзнавцям, студентам, школярам.

Структура роботи. Робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків.

Закрыть

Участие жителей Полесья в революции XVII в.

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.