ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. СЛОВОТВІР У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

1.1 Загальна проблематика словотвору та його основні способи

1.2 Види та моделі словотвору німецької мови

1.3 Запозичення як один із основних видів словотвору

Висновки до розділу

РОЗДІЛ ІІ. КОМПРЕСІЯ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

2.1 Компресія як лінгвістичне явище

2.2 Засоби компресії

2.3 Компресивний словотвір

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Найважливіші види словотвору

1. словоскладання ( Zusammensetzung )

2. деривація ( Derivation )

3. зрощення ( Zusammenbildung )

4. конверсія ( Konversion )

5. словоскорочення або абревіація ( Wortkürzung, Abreviation )

Словоскладання

Словоскладання – це такий вид словотвору, де слово завдяки з'єднанню двох коренів або основ утворює нове слово, із сполучувальним елементом або без нього, напр. Muttersprache, Tageslicht, Landesregierung.

Словоскладання в німецькій мові поділяється за різними критеріями:

1. за походженням та структурою – Deutschlehrer – ( структурно-генетична класифікація);

2. за семантичними і синтаксичними відносинами між компонентами композитів – die Langweile, der Taugennichts – ( семантично-синтаксична класифікація );

3. за належністю складеного слова до відповідної частини мови – kinderlieb, abhehmen, spazierengehen – ( морфологічна класифікація ).

Деривація

Деривація представляє собою такий вид словотвору, де до кореневої морфеми чи до основи слова приєднується словотворчий афікс. Поділяються на суфіксацію ( Freund+schaft = Freundschaft ) та префіксацію ( Ur+Mensch = Urmensch ).

В. Фляйшер розрізняє 2 види деривації – експліцитну та імпліцитну.

Експліцитна деривація – морфемна конструкція з якої із невідокремлюваних складових тільки перший корінь може існувати вільно. Перший конституент позначається також як базис деривації: sand+ig = sandig; Les+er = Leser; Schön+heit = Schönheit.

Імпліцитна деривація – тип словотвору, при якому нове слово утворюється завдяки зміні належності до певної частини мови. Це полягає у переході в іншу частину мови, напр. ( binden – Band, Bund; greifen – Griff; treiben – Trieb ).

Зрощення

Зрощення – це такий вид словотвору, при якому одночасно відбувається словоскладання та деривація. Таким способом утворюються іменники та прикметники, напр. ( früh+aufstehen = das Frühaufsteher; breite+Schulter = breitschultrig ).

Конверсія

Найпростіша форма словотвору це перехід слова в іншу частину мови. При цьому новоутворене слово отримує якості нової частини мови. Конверсія в німецькій мові продуктивна, теоретично перехід може відбуватися у кожну частину мови, але найбільш частими переходами є:

1. субстантивація ( lernen – das Lernen, grün – das Grün )

2. ад'єктивізація ( Schade, Laut )

3. вербалізація ( das Land – landen, der Film – filmen ).

Абревіація

Абревіація це дуже популярний та продуктивний вид словотвору. Скорочені слова полегшують роботу, особливо у сфері техніки та науки. Розрізняють такі типи абревіації:

1. скорочення – найстаріший вид абревіації, що представляє собою позначки для швидкого письма – chr., km., usw., bzw., Dr.;

2. короткі ( скорочені ) слова – за кількістю сегментів поділяють короткі слова на три великі групи:

- моносегментальні ( при цьому тільки перша частина повнозначного слова перетворюється в одне ціле слово ( Info, Labor, Foto, Zoo );

- частково скорочені слова – таким способом скорочується лише перша частина слова, друга залишається незмінною ( U-Bahn, O-Bus, S-Bahn );

- полісегментальні скорочені слова – вони представляють групу скорочень, які поділяються на літерні та складові скорочення. Літерні скорочення це скорочення із перших букв повнозначних слів ( die BRD, die UNO, die NATO), складові ж скорочення – це перші декілька букв повнозначних слів ( die Kripo, die Stasi, das Moped ).


1.3 Запозичення як один із основних видів словотвору

На цей час у сучасній німецькій мові спостерігається підйом процесу запозичення i активізація англійської лексики у сфері економіки у зв’язку з високим розвитком американського бізнесу.

Запозичення - один iз шляхів збагачення лексики кожної мови. Hoві, ще не зафіксовані словниками слова одержали широке розповсюдження під впливом певних соціально-економічних відносин.

Численні англійські запозичення в німецькій мові займають провідне мicцe. Ці слова відносяться до важливих семантичних груп, які означають фундаментальні поняття в економіці:

- банківська справа: das Banking, die Gross-rate, das Floating, der Stock;

- біржова справа: die Scalping operations, die Stock - Exchange;

- маркетинг: das Marketing-Research;

- менеджмент: die Supervision, der Tallyman;

- реклама: die Publicity, der Sandwichman, der Slogan;

- оподаткування: das Roy airy, die Surtax;

- фінансування: das Deficit-spending, das Factoring.

Деякі запозичення розширили своє значення i змінили стилістичне забарвлення. Прикладом може бути слово Sandwich у німецькій мові воно має п'ять значень:

l.doppelte, mit Käse, Schinken o.a. belegte Weibbrotschnitte;

2.(österr.) belegtes Brot, Brötchen;

3.Kurzform von – Sandwichmontage;

4.Belag des Tischtennisschlägers aus einer Schicht Schaumgummi o.ä. u- einer Schicht Gummi mit Noppen;

5.auf Brust u. Rücken zu tragendes doppeltes Plakat.

Нова спеціальна лексика широко представлена субстантивними композитами, абревіатурами. Це свідчить про продуктивність синтаксичного, морфологічно-синтаксичного способів творення досліджуваної сфери.

1. Як перший чи другий компонент нових слів або термінологічних словосполучень часто виступають іменники der Manager, der Investment:

-der Brand-Manager, der Fonds-Manager, der Produktmanager;

-der Investmenttrast, das Investmenthaus, das Investmentpapier.

2. Запозичення прикметників зустрічається рідше:

big, clever, instant, inzentiv, reflatinär, small, smart, soft, transferabel, unfair.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 29

Бесплатная работа

Закрыть

Компрессионного возможности словообразования современного немецкого языка

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.