Обучение нормам межкультурного общения в условиях модернизации иноязычного образования

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 25

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

Вступ. 3

Розділ 1. Міжкультурне спілкування в контексті модернізації іншомовної освіти  5

1.1. Роль міжкультурного аспекту у викладанні іноземної мови. 5

1.2. Сутність поняття та структура міжкультурної комунікації в процесі навчання іноземної мови. 8

Розділ 2. Навчання нормам міжкультурного спілкування. 13

2.1. Специфіка навчання міжкультурної комунікації в середній школі на основі аналізу текстового матеріалу. 13

2.2. Діалогічне мовлення як одна з форм навчання міжкультурного спілкування  16

Висновки. 22

Список викорисаної літератури. 24

Додаток. 25

Вступ

Сучасна концепція іншомовної освіти будується на інтегрованому навчанні мови та культури країн, мова яких вивчається, та на використанні при цьому національного компоненту, який базується на знаннях про рідну країну, історію свого народу, його традиціях, звичаях тощо, тобто на діалозі рідної та іноземної культури. Головна мета такої освіти - навчання мови через культуру, а культури через мову.

Це слугує передумовою для активізації знань про культурні особливості країн і народів, мова яких вивчається. Цьому, на наш погляд, всебічно сприяє міжкультурний підхід до вивчення іноземної мови, яка є важливою складовою культури народу, що спілкується цією мовою, і засобом передачі її іншим.

Виходячи з цього обумовлюється актуальність цієї проблеми.

Через нові вимоги щодо володіння англійською мовою як засобом міжкультурного спілкування, викладені в Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти, формування іншомовної соціокультурної компетенції є невід’ємною складовою програми з навчання англійської мови. Зокрема, програма має бути спрямована на розвиток розуміння й тлумачення різних аспектів культури і мовної поведінки у професійному середовищі, сприяти розвитку вмінь, характерних для поведінки в різних ситуаціях повсякденного, академічного та професійного спілкування.

Слід зазначити, що проблему навчання міжкультурного спілкування у різних аспектах досліджувало багато вітчизняних і зарубіжних учених (Н. Ф. Бориско, Н. Д. Гальскова, Л. П. Голованчук, А. Й. Гордєєва, О. О. Коломінова, О. Л. Красковська, Ю. І. Пассов, В. В. Сафонова, Н. К. Скляренко, О. Б. Тарнопольський, С. Г. Тер-Мінасова, C. Kramch та ін.).

Проте, незважаючи на те, що проблема навчання міжкультурного cпілкування посідає вагоме місце в науково-методичних дослідженнях, вона ще не може вважатися повністю вирішеною, оскільки методичне забезпечення цієї мети адекватними прийомами роботи розроблене недостатньо і зводиться у більшості випадків до запитань, що актуалізують аналогічну інформацію з рідної культури й опрацювання країнознавчих текстів. Недослідженим також залишається питання навчання міжкультурного спілкування.

Метою роботи є виявлення взаємозалежності між викладанням іноземної мови та навчанням міжкультурної комунікації, а також визначення ефективних методів моделювання міжкультурних ситуацій у процесі підготовки учнів.

Даною метою обумовлений спектр завдань:

- визначити необхідність навчання міжкультурному спілкуванню під час викладання іноземної мови;

- проаналізувати способи навчання іншомовного міжкультурного спілкування учнів за допомогою тексту;

- перевірити ефективність навчання діалогічного мовлення як однієї з форм навчання міжкультурного спілкування;

Закрыть

Обучение нормам межкультурного общения в условиях модернизации иноязычного образования

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.