Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Місце словотвору в науці про мову. 5

1.1. Теоретичні засади визначення словотвору. 5

1.2. Словотвір як лінгвістична дисципліна і предмет її дослідження. 8

1.3. Проблема визначення похідного слова. 11

Розділ ІІ. Способи словотворення в сучасній українській та англійській мовах. 16

2.1.Порівняння особливостей афіксації в українській та англійській мовах. 16

2.1.1. Контрактивна характеристика суфіксації в порівнювальних мовах. 16

2.1.2. Префіксація в українській та англійській мовах. 18

2.2. Безафіксальний спосіб словотворення в українській та англійській мовах. 19

2.2.1. Конверсія у порівняльних мовах. 19

2.2.2. Зворотній словотвір в сучасній українській та англійській мовах. 22

2.2.3. Телескопні слова у системах двох мов. 24

2.3. Порівняльна характеристика словоскладання. 26

2.4. Особливості абревіації в українській та англійській мовах. 29

Висновки. 32

Бібліографія. 34

Вступ

Актуальність теми. Вивчення способів словотворення припускає дослідження реальних процесів словотворення і особливостей словотвірної структури похідних слів. Порівняльний аспект особливостей словотворення всучасній українській та англійській мовах спрямований на аналіз похідних слів, які відображають лінгво-когнітивну специфіку мовців обох країн, сприяє віднайденою спільних та відмінних рис способів словотворення, а також допомагає при перекладі.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є способи словотворення в українській та англійській мовах.

Предмет дослідження. Предмет дослідження – особливості словотворення в сучасній українській та англійській мовах.

Мета та конкретні завдання. Мета роботи полягає в тому, щоб дослідити особливості словотворення в сучасній українській та англійській мовах. Поставлена в роботі мета конкретизується через вирішення таких завдань:

1) показати місце словотвору в науці про мову;

2) розкрити проблему визначення похідного слова;

3) порівняти особливості афіксації в українській та англійській мовах;

4) Висвітлити контрастивну характеристику безафіксального способу словотворення в порівнювальних мовах.

5) Проаналізувати особливості словоскладання у лексичних системах обох мов;

6) Описати особливості абревіації в українській та англійській мовах.

Матеріал дослідження. Матеріалами дослідження є „Українсько-англійській словник” та“English – Ukrainian dictionary”.

Практичне значення роботи. Практичне значення роботи полягає в тому, що допомагає у роботі перекладача, усуває проблеми адекватної передачі мови оригіналу на мову перекладу або навпаки.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та бібліографії, яка нараховує 14 назв.

Закрыть

Особенности словообразования в современном украинском и английском языках

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.