Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 86

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Шляхи і способи збагачення словникового складу сучасної англійської мови  5

1.1. Словотворення як один із способів збагачення. 5

1.2. Неологізми в сучасній англійській мові 21

1.2.1. Неологізми сфери економіки. 21

1.2.2. Неологізми в сфері повсякденного життя. 34

Розділ ІІ. Збагачення словникового складу шляхом запозичення. 53

2.1. Іншомовні запозичення. 53

2.2. Внутрішньомовні запозичення. 64

Висновки. 76

Список використаної літератури. 81

Вступ

В добу глобалізації та деколонізації суспільства відбуваються значні мовні зміни. Мова – це живий організм, який розвивається, змінюється разом із суспільством, в якому функціонує. Мовні зміни полягають у перетворенні словникового складу. Це зумовлюється тим, що із швидким перебігом мовних явищ, змінюється словниковий склад мови. Розвиток науки, технічний прогрес вимагає появи нових слів та термінів, які описували б нові явища, процеси, що виникають. Слова, що позначають явища, які вже не мають місце на сучасному етапі розвитку суспільства, які не вживаються у мові, відмирають або переходять до ряду застарілих слів.

Прозорі кордони, спрощення митної системи держав, полегшують не тільки пересування людей, а й рух мов. Процес глобалізації промисловості, культури, політики, економіки і інших сфер людського життя спряє проникненню в мову слів із інших мов.

Важливу роль на даній стадії розвитку багатьох мов відіграють запозичення. Не виключенням є і англійська мова. Науковцями та вченими проводяться спостереження за рухом мов та за шляхами збагачення словників.

Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що розвиток мови не стоїть на місці, а відбувається швидкими темпами. Мова постійно рухається вперед, утворюючи все нові і нові позначення для явищ, що виникають. Тому, з'являється потреба у класифікації та аналізі нових слів та понять.

Метою нашої роботи є дослідження та аналіз запозичення як одного із шляхів збагачення словника англійської мови на сучасному етапі її розвитку.

Об'єктом нашого дослідження є шляхи збагачення словників.

Предметом його є запозичення як один із шляхів збагачення словника англійської мови.

У нашій роботі постають такі завдання:

- визначити шляхи та способи збагачення словникового складу англійської мови;

- дослідити запозичення на сучасному етапі розвитку англійської мови.

Наукова новизна нашого дослідження полягає у спробі систематизувати та узагальнити відомості про місце та значення запозичених слів у складі сучасної англійської мови; проаналізувати якісні та кількісні показники запозичених слів відносно усіх нових слів, що з'явилися на сучасному етапі розвитку мови.

У нашому дослідженні розглядатимуться такі шляхи та способи збагачення словникового складу як словотворення, неологізми, та запозичення.

Аналіз словотворчих процесів, неологізмів та запозичень відбуватиметься на прикладах англійських та американських засобів масової інформації, а саме газет та журналів.

Закрыть

Пути и способы обогащения словарного состава современного английского языка

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.