Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 75

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

Розділ 1. Поняття модальності та класифікація модальних дієслів в англійській мові. 5

1.1. Категорія модальності в англійській мові 5

1.2. Модальні допоміжні дієслова. 9

1.3. Спеціальні модальні дієслова. 18

Розділ 2. Модальні дієслова та їх перефразовані модальні двійники. 21

2.1. Модальні фрази зі значенням can, will, must 21

2.2. Модальні фрази із значенням should, would, may. 26

2.3. Функціональна характеристика модальних фраз, що означають спричинення/примушення і впевненість/переконаність. 30

2.4. Характеристика модальних фраз, що виражають намір, бажання/пораду, висловлення думки. 35

Розділ 3. Модальні дієслова та дієслівні конструкції в художньому дискурсі. 43

3.1. Допоміжні та спеціальні модальні дієслова в романі «Театр» У.С. Моема. 43

3.2. Модальні конструкції зі значенням can, will, would і should, must, may. 61

3.3. Модальні фрази, що виражають спричинення/примушення, бажання/пораду/намір. 67

Висновки. 69

Список використаних джерел. 74

Вступ

Тема модальність та способи її вираження є дуже важливою в сучасній лінгвістиці і є предметом дослідження багатьох вчених. Проблемі способів вираження модальності в англійській мові особливу увагу приділяли такі науковці, як Виноградов В.В., Гальперин І.Р., Мороховська Є.Я., Крилова І.П., Гордон Є.М., Блох М.Л., Качалова К.Н., Жигало В.Н., Натанзон Є.А.,

Вайсбейн І.М., Гураєва З.Я. Бархударов Л.С., Жлуктенко Ю.Ю., Ільїн Б.А. Каушанська О.Н., Ярцева В.Н., Раєвська Н.М. та ін.

Актуальність даного дослідження пов’язана з: 1) важливістю знань модальних дієслів як засобів вираження модальності, їх значень і норм вживання; 2) змінами, які мають місце в американській граматиці англійської мови, що в кінцевому результаті можуть стати причиною небажаних змін в класичній британській граматиці; 3) необхідністю наукового підходу до вивчення модальних дієслів.

Як зазначалося, темою модальності займалося багато вчених, але складні модальні конструкції та перефразовані модальні двійники ще не були об’єктом детального дослідження. В цьому полягає наукова новизна нашої роботи, так як це питання висвітлене недостатньо.

Обєкт дослідження: способи вираження модальності в англійській мові.

Предмет: модальні дієслова та їх перефразовані модальні двійники на прикладі роману “Театр” У.С.Моема;

Метою роботи є: з’ясувати способи вираження модальності в англійській мові.

Для досягнення мети нашого дослідження необхідно розв’язати наступні завдання:

- уточнити значення категорії модальності в англійській мові;

- визначити шляхи вираження модальності;

- описати функції модальних дієслів і модальних конструкцій;

- дослідити засоби вираження модальності в романі “Театр” У.С. Моема;

-з’ясувати кількісно-якісне співвідношення модальних дієслів та їх перефразованих модальних двійників в романі “Театр” У.С. Моема.

Для виконання даних завдань застосовуються такі методи: контекстуальний, зіставний, метод словникових дефініцій і елементи кількісного аналізу.

Зазначимо, що працюючи над цим дослідженням, ми головним чином опираємося на праці Качалової К.Н., Комісарова В.Н., Гордона О.М.,Раєвської Н.М., Пумпянського А.П., Жлуктенка Ю.О.

Практична цінність нашої роботи полягає в тому, що вона може бути використана для полегшення і більшої продуктивності навчального процесу при вивченні теми “Модальність та способи її вираження”.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури, який налічує 40 використаних джерел, та додатків.

Закрыть

Способы выражения модальных глаголов в английском языке

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.