Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 63

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

Вступ. 3

Розділ І. Поняття модальності та класифікація модальних дієслів в англійській мові 5

1.1 Категорія модальності в англійській мові 5

1.2 Модальні допоміжні дієслова. 6

1.3 Спеціальні модальні дієслова. 17

1.4  Модальні дієслова і їх перефразовані модальні двійники. 19

Розділ ІІ. Адекватність перекладу модальних дієслів з англійської мови на українську  24

2.1 Причини виникнення перекладу. 24

2.2 Мета, зміст і завдання перекладу. 28

2.3 Типи перекладів та їх класифікація. 41

2.4 Труднощі, що виникають під час перекладу модальних дієслів. 48

Висновки. 50

Бібліографія. 55

Додатки. 58

Вступ

Серед багатьох складних проблем, які вивчає сучасне мовознавство, важливе місце займає вивчення лінгвістичних аспектів мовленнєвої діяльності в різних мовах, яке носить назву переклад.

Переклад – це без сумніву дуже древній вид людської діяльності. З самого початку переклад виконував важливу соціальну функцію і знімав мовний бар’єр під час спілкування різних груп людства.

Розповсюдження письмових перекладів відкрило людям широкий доступ до культурних досягнень інших народів, зродило можливим взаємозбагачення літератур і культур. Знання іноземних мов дозволяє читати в оригіналі, але вивчити хоча б одну іноземну мову вдається не кожному і жодна людина не може читати книги на всіх або на більшості літературних мов. Тільки переклади зробили доступними для всього людства геніальні твори Гомера і Шекспіра, Данте і Гете, Толстого і Достоєвського. Переклади відіграли важливу роль у становленні і розвитку багатьох національних мов та літератур.

Мова і література західноєвропейських країн багато завдячує саме перекладам з класичних мов.

Ще античні перекладачі широко обговорювали питання відповідності перекладу до оригіналу. Суперечки між прихильниками буквального і вільного перекладу не оминули і країни колишнього Радянського Союзу. Вяземський П.А., а особливо Фет А.А., наполягали на необхідності максимальної відповідності оригіналу навіть за рахунок краси стилю та змісту.

Карамзін Н.М., Жуковський В.А., Дружинін А.В. наполягали на праві перекладача створити свій твір, який відображав би дух оригіналу. Широко відомі крилаті слова Жуковського В.А. : „Перекладач в прозі – раб, перекладач в поезії - суперник”.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що незважаючи на те, що теорією перекладу займалося багато вчених, але питання модальних дієслів та проблем лакун при їх перекладі на українську мову висвітлене недостатньо.

Теоретичне значення роботи полягає у дослідженні відповідності засобів передачі модальності на українську мову.

Актуальність нашої дипломної роботи полягає в тому, що у складний, суперечливий час становлення України як незалежної держави та розвитку науково-технічного прогресу, велика увага приділяється англомовній літературі та відповідності її перекладу саме на українську мову.

Предметом дослідження нашої дипломної роботи є засоби вираження модальності в англійській мові.

Об’єктом дослідження є модальні конструкції та проблеми лакун при їх перекладі на українську мову.

Метою нашого дослідження є виявлення причин утворення лакун в результаті перекладу модальних дієслів на українську мову.

Щоб досягти мети нашого дослідження ми ставимо перед собою наступні завдання:

ознайомитися з категорією модальності в англійській мові;

визначити функції модальних дієслів;

ознайомитися зі способами перекладу англійських модальних дієслів на українську мову;

визначити ,яке значення має лакуна у контексті граматики;

дослідити причини виникнення лакун при перекладі англійських модальних дієслів на українську мову;

визначити відповідність перекладу модальних дієслів з англійської мови на українську.

Щоб виконати поставлені завдання ми ознайомимося з працями Комісарова В.Н., Гордон О.М., Крилової І.П., Проніна Р.Ф., Пумпянського А.П., Жлуктечко Ю.О.

Закрыть

Модальные глаголы и проблемы лакун при переводе их на украинский язык

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.