Група елементів, що змінює ефекти об'єктів, дозволяє зробити презентацію більш гарною і привабливою; вона "ховається" за кнопкою "Ефекти" (рис. 88).

Кнопки вибору ефектів (рис. 89) дозволяють вибрати об'єкт, до якого вони будуть застосовані.

Перша дозволяє вибрати варіанти появи слайда, друга - тільки ефекти тексту.

Нижче в списку, який відкривається, задається категорія ефектів, з яких у підсумку й вибирається необхідний; також задається швидкість його виконання. Щоб оцінити наслідки, клацніть на кнопці "Попередній перегляд" (рис. 90).

Щоб до об'єкта застосувати ефект, використовуйте кнопку "Присвоїти" (рис. 91).

При клацанні на кнопці "Послідовність" (рис. 92) з'являється список послідовності появи об'єктів у слайді презентації.

Змінити його можна простим перетягуванням обраного об'єкта на потрібну позицію.

Рис. 88. Команди для зміни ефектів

Рис. 89. Кнопки вибору ефектів

Рис. 90. Кнопка "Попередній перегляд"

Рис. 91. Кнопка "Присвоїти"

Рис. 92. Кнопка "Послідовність"

Наступна кнопка на лівій панелі інструментів - "Взаємодія" - дозволяє встановити дію, яка буде відбуватися, якщо клацнути на об'єкті. Це може бути перехід на який-небудь слайд, виконання програми і багато чого іншого.

Передостанній інструмент дозволяє застосувати тривимірні ефекти до об'єкта.

Останній інструмент встановлює режим перегляду презентації.

Після створення слайда його можна відредагувати.

Заголовок створеного слайда редагуєте, клацнувши на об'єкті з написом "Додати заголовок". Зміна властивостей тексту здійснюється шляхом вибору одного з пунктів контекстного меню (рис. 93).

Пункт "Текст..." дозволяє встановити властивості тексту й ефект біжучого рядка. Якщо слово написане з орфографічною помилкою, краще її виправити. Діалогове вікно команди "Текст" має дві закладки (рис. 94):

1)на закладці "Текст" встановлюються властивості рамки: розмір і розміщення тексту.

2)на закладці "Анімація тексту" задаються ефекти для анімації тексту.

Рис. 93. Контекстне меню слайда

Виклик діалогового вікна для додавання рисунка здійснюється командою меню "Вставка->Графіка”. Виберіть картинку в діалоговому вікні, яке відкриється. Клацнувши правою кнопкою миші на малюнку, відкриєте доступ до властивостей: “Текст...” - ефекти тексту, який накладається на зображення (текст може бути добавлений подвійним натисканням правої кнопки миші).

“Позиція і розміри” - задає позицію, розмір, поворот, нахил.

“Вихідний розмір” - встановлює початковий розмір зображення.

“Кольорова роздільна здатність” - дозволяє задати глибину тонів зображення.

“Упорядкувати” - визначає рівень об'єкта у "стосі".

“Вирівнювання” - задає розміщення об'єкта на слайді (ліворуч, по центру, праворуч, зверху, всередині, знизу)

“Відбити дзеркально” - дозволяє відобразити зображення по вертикалі або горизонталі.

“Перетворити” - дає можливість перетворити зображення в багатокутник, контур, тривимірний об'єкт, тіло обертання, растр. Ці властивості доступні не завжди. “Іменувати об'єкт” - дозволяє для зручності іменувати об'єкти.

“Ефекти” - після вибору цієї властивості з'являється діалогове вікно вибору ефекту об'єкта.

Для того, щоб задати фон слайда, необхідно скористатися командою контекстного меню "Формат->Сторінка...". У діалоговому вікні (рис. 95), що відкриється, перейти на закладку "Тло".

Рис. 94. Діалогове вікно "Текст"

Рис. 95. Діалогове вікно "Формат->Сторінка..."

Заповнення вибирається перемикачем, що може мати значення:

“Без” - заповнення відсутнє

“Колір” - задається колір монотонного тла

“Градієнт” - для заповнення тла є багата бібліотека градієнтів.

“Штриховка” - необхідно вибрати колір і прирощення малюнка.

“Bitmap” - надає широкий вибір фонових зображень.

Відповідно для кожного заповнення існують свої властивості.


ЕФЕКТИ ПЕРЕХОДУ МІЖ СЛАЙДАМИ

Ефекти переходу між слайдами можна задати на другому кроці автопілота презентацій. Якщо це не було зроблено, необхідна корекція або потрібно зробити різні переходи між слайдами - скористайтеся пунктом меню “Показ слайдів->Зміна слайдів”. При цьому відкриється діалогове вікно (рис. 96) налаштовування ефекту переходу на цей слайд.

Рис. 96. Діалогове вікно "Зміна слайдів"

Рис. 97. Меню "Презентація"

Він схожий на діалог налаштовування ефектів переходу, але має додаткову кнопку - управління часом. З її допомогою можна встановити час між зміною слайдів, яка, у свою чергу, може бути автоматичною, напівавтоматичною та ручною. У першому варіанті вказується термін, через який буде здійснюватися перехід на наступний слайд.


ПАНЕЛЬ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Вікно "Презентація" (рис. 97) є зручним інструментом управління слайдами:

“Вставити слайд” - відкриває вже знайоме вікно створення

нового слайда.

“Змінити орієнтацію слайда”- відкриває діалог зміни орієнтації слайда.

“Подвійне ковзання“ - додає слайд, ідентичний з активним.


ПЕРЕГЛЯД ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Переглянути створену презентацію можна за допомогою кнопки з меню "Показ слайдів->Показ слайдів" або комбінації клавіш стг1 + Е2.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Презентации OpenOffice Impress

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.