Текстовий редактор OpenOffice.org Writer

Текстовий редактор OpenOffice.org Writer призначений для перегляду, створення нових і редагування існуючих текстових документів. Він містить стандартний набір інструментів, за допомогою яких можна створювати високоякісні документи, що можуть включати зображення, таблиці. Підтримується: перевірка орфографії та розміщення переносів для багатьох мов, зокрема, української, російської, англійської, німецької та інших; імпорт і експорт у текстові формати MSWord 2000/XP, HTMLтощо.

Інтерфейс текстового редактора OpenOffice.orgWriterмістить стандартні для такого класу програм елементи управління та команди (рис.10).

ЗАГАЛЬНІ ПРИЙОМИ ВВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

Введення тексту

Для введення тексту необхідно створити новий, або відкрити існуючий документ OpenOffice.orgWriter, встановити курсор у тому місці документа, де буде вводитись текст, і ввести його за допомогою клавіатури. За замовчуванням використовується режим вставки - текст за курсором буде зміщуватися праворуч водночас із введенням нового. Якщо необхідно, щоб уведений текст заміняв уже існуючий, необхідно змінити режим вставки на режим заміни за допомогою клавіші Insert. Поточний режим відображається у панелі стану (“ВСТВК” або “ПОВЕРХ”).

При введенні тексту використовується функція автодоповнення слів: довгі слова й такі, що часто набираються, доповнюються варіантом уже введеного раніше слова Writer з таким самим початком. Щоб закінчити слово, використовується клавіша автодоповнення, зазначена в діалоговому вікні налаштовування “Автозаміна...” (меню “Сервіс -> Автозаміна/Автоформат... -> Завершення слова”) у поле "Прийняти з" (за замовчуванням використовується клавіша Enter). У цьому ж вікні встановлюються властивості автодоповнення, такі як мінімальна кількість літер у слові для включення функції автодоповнення, максимальна кількість слів для запам'ятовування тощо.

Рис. 10. Загальний вигляд текстового редактора OpenOffice.org

Переміщення у документі

Під навігацією по тексту розуміємо переміщення текстового курсора в потрібне місце документа. Для навігації використовують мишу або клавіатуру:

1)за допомогою миші - "схопивши" мишею за повзунок або за допомогою стрілок на смузі прокручування переміщають відображуваний документ. Якщо миша має додаткові кнопки або колесо прокручування, то можна переміщатися по документу використовуючи їх.

2)за допомогою клавіатури - при натисканні на кнопки управління курсором: або курсор переміщується на один символ праворуч або ліворуч,відповідно;

або курсор переміщується на рядок вгору або вниз;

PageUpі PageDown- переміщають курсор відразу на екранну сторінку вгору або вниз;

Homeі End- використовуються для переміщення курсора на початок або кінець рядка, відповідно.

Можна використовувати клавіші переміщення курсора разом із клавішами Ctrl+Alt- у такому разі клавіші і переміщають курсор на одне слово (до пропуску або розділових знаків) праворуч або ліворуч, а клавіші PageUpі PageDown- на початок або в кінець документа.

Виділення тексту

Будь яке форматування, зміна зовнішнього вигляду фрагментів документа застосовуються для вказаних (виділених) елементів. Виділяти текст або інші елементи можна за допомогою миші або клавіатури:

1.За допомогою миші:

1)навести курсор на початок фрагмента виділення;

2)натиснути ліву кнопку миші й, не відпускаючи її, перемістити курсор у кінець фрагмента тексту, який потрібно виділити. Виділений текст буде представлений в інвертованому кольорі (за замовчуванням - білий на чорному).

Для виділення одного слова достатньо двічі клацнути лівою кнопкою миші на ньому; для виділення цілого рядка - тричі.

2.За допомогою клавіатури:

1)помістити курсор у початок фрагмента тексту;

2)при натиснутій клавіші Shiftта клавіші управління курсором перемістити його в кінець фрагмента виділення.

Для виділення всього документа використовується комбінація клавіш Ctrl+A.

Виділення тексту можливо у кількох режимах, які відображаються на панелі стану:

СТАН - стандартний (за замовчуванням);

РОЗШ - розширений (початком виділення буде поточне місцезнаходження курсора);

ДОД - з додаванням (можливе виділення декількох фрагментів у різних місцях тексту).

Зміна режиму виділення виконується на панелі стану; розширений режим також переключається за допомогою клавіші F8. Клавішею Shiftвключається розширений режим виділення мишею, тобто поточна позиція курсора стає початком виділення, а мишею вказується його кінець. Клавішею Ctrlвключається режим з додаванням, коли можна виділяти відокремлені один від одного фрагменти тексту.

Копіювання і переміщення тексту

Для переміщення тексту за допомогою миші необхідно виділити фрагмент тексту й перетягнути його в інше місце. Для копіювання слід водночас утримувати клавішуCtrl.

Щоб перемістити (скопіювати) текст за допомогою клавіатури необхідно:

1)використавши комбінації клавіш: Ctrl+X(Ctrl + C) або Shift+Delete(Ctrl + Insert), перемістити (скопіювати) виділений фрагмент у буфер пам'яті;

2)помістити курсор у ту позицію, куди потрібно вставити текст;

3)комбінацією клавіш Ctrl+Vабо Shift + Insertскопіювати фрагмент з буферу обміну в місце розташування текстового курсора.

Комбінація клавіш Ctrlі стрілка вгору (стрілка вниз) переміщає абзац, на який вказує курсор або виділені абзаци вгору (вниз).

Рис. 11. Діалогове вікно послуги "Знайти і замінити" 

Для копіювання і переміщення можна користуватись командами з контекстногоменю виділеного фрагмента.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 26

Бесплатная работа

Закрыть

Текстовый редактор OpenOffice Writer

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.