Саме тут відбувається аналіз правильної відповіді. Якщо правильна відповідь 1 то змінна ch набуває значення '1', якщо 2 — '2' і так далі.

Потім проводимо аналіз клавіші (відповіді) яку дав (натиснув – Ansv := ReadKey;) користувач. Якщо Ansv = chто відповідь вірна, якщо ж ні невірна.

if Str[1]='&' then

begin

if Ansv= ch then

begin

{а тут показуємо вікно в якому повідомляємо користувачу, проте, що він дав правильну відповідь + кількість правильних відповідей в загальному}

<. . оператори . . >

Resultat.try:=Resultat.try+1;

REadKey;

end else

begin

{а створюємо вікно в якому повідомимо користувачу, про те, що відповідь неправильна+ кількість неправильних відповідей в загальному}

<. . оператори . . >

Resultat.Folse := Resultat.Folse +1;

REadKey;

end;

Як це працює даний метод? Як я вже говорила, - програма зчитує текстові дані з файлу, який містить в собі певні спец. символи. Розглянемо для прикладу одне запитанні з нашого тесту.

… (Приклад запитання з файлу в оригінальному вигляді)

-14Вiдрiзок, який сполучає 2 вершини призми,

що не належать однiй гранi називається

#

+1)висотою призми;

+ 2)бiчними ребрами призми;

+ 3)дiагоналлю призми;+

&

14: де,

' – '(мінус) - —Маркер, який позначає один з варіантів відповіді ;

' 1' та ' 4 '(14)— порядковий номер запитання;

# —символ, якийстворює вертикальну табуляцію між запитанням та

відповіддю;

+—маркер, який позначає один з варіантів відповіді ;

&—кнець рядка, аналіз відповіді.

З таким методом (виводячи їх на екран разом з текстом) користувач зможе бачити наші символи спеціального призначення. Щоб цього уникнути я в кінці процедури аналізу рядка (procedure TestFiltr(Var Str:string); (де Str – вихідний, вже пере фільтрований програмою текст (рядок)) — за допомогою циклу шляхомприсвоювання значень перетворила наші спец. символи – замінивши їх на пробіли (#32).

for i:=Low(i)to High(i)do Str[i]:=' ';

{присвоїмо першим трьом елементам Str значення ' ' = #32 (пробіли)}

Цікаво те що використовуючи зчитування таких даних саме з файлу не обмежує його розмірів (тобто скільки варіантів запитань з відповідями буде в ньому розміщуватися, стільки буде зчитувати програма while OEF(F)). А використання спец. символів дозволяє повідомляти програмі про типи даних що зчитуються з файлу.

Запитання (та відповіді на них) які будуть відображатися в тесті:

(можна використати для перевірки значень )

1.Многогранник, який складаєтьсяз 2-ох плоских многокутників, які лежать у різних площинах і суміщаються паралельним перенесенням , та всіх відрізків, що сполучають відповідні точки цих многокутників, називається…

1) пірамідою;

2) конусом;

3) призмою; (правильно)

4) паралелепіпедом;

2 У призмі многокутники називаються

1) основами призм ; (правильно)

2) ребрами призми ;

3) діагоналями призми ;

3 Відрізки, які сполучають відповідні вершини – це …

1) бічні ребра призми ; (правильно)

2) бічні основи призми;

3)висота призми;

4 Основи призми лежать у

1)різних площинах ;

2)паралельних площинах; (правильно)

3)перпендикулярних площинах;

5 Бічні ребра призми

1) перпендикулярні і рівні ;

2) паралельні і рівні ; (правильно)

3) рівні;

4) просто перпендикулярні;

5) просто паралельні

6Бічна поверхня призми складається з …

1)квадратів;

2)трикутників;

3)паралелограмів; (правильно)

4)прямокутників;

7 Відстань між площинами основ призми – це

1) її основи ;

2) висота; (правильно)

3) ребра;

4) хребет;

8 Як називається призма у якої бічні ребра перпендикулярні до основ?

1)прямою; (правильно)

2)скривленою;

3)розгорнутою;

4)кривою;

9 Тіло обмежене скінченною кількістю площин називається

1)многокутником;

2)многогранником; (правильно)

3)призмою;

4)скінченне тіло;

10 Переріз призми площиною, що проходить через два бічні ребра, які не належать одній грані – це:

1)діагональний переріз; (правильно)

2)перпендикулярний переріз;

3)переріз граней;

11 З чого складається поверхня призм ?

1)основи ібічна поверхня ; (правильно)

2)ребра і висота;

3)основи і діагоналі;

12З поміж формул виберіть формулу для обчислення об’єму призми

1)V = Sn.n * h ; (правильно)

2)V = Sбіч * Sосн;

3)V = h * Sбіч;

13З поміж формул виберіть формулу для обчислення площі поверхні призми

1)Sn.n = V + h ;

2)Sn.n = Sб+Sосн; (правильно)

14 Відрізок, який сполучає 2 вершини призми, що не належать одній грані називається

1)висотою призми;

2)бічними ребрами призми;

3)діагоналлю призми; (правильно)

15 Яка призма називається правильною?

1)та пряма призма в якої основи – правильні многокутники;

2)та призма, в якої бічні сторони є правильними трикутниками; (правильно)

У файлі (data\test.txt) дані представлені зовсім по-іншому, тут я зобразила звичайний вигляд тексту без спец символів.

Для збереження даних результатів створимо власний тип

TResult= Record

Try:1..15; (тут обов’язково вказується к-сть запитань у файлі)

Folse:1..15; (———//———)

Mark: 1..5; (———//———)

end;

деTry – кількість правильних відповідей;

Folse – кількість неправильнихвідповідей;

Mark – оцінка (бал – Макс = 5);

TSound = (Welcome, Error, Result, Beep);

де, Welcome, Error, Beep, Result – типи звукових сигналів;

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 53

Бесплатная работа

Закрыть

Учебно контролирующая программа Призма

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.