План

Вступ

1. Передача даних за допомогою технології ADSL

1.1. Що таке ADSL?

1.2. Принципи організації послуги ADSL

1.3. Universal ADSL

2. Висновок

Список літератури 

1. Передача даних за допомогою технології ADSL

Російський ринок послуг передачі даних в режимі on-line знаходиться в початковій стадії свого розвитку. Основним стримуючим чинником є невідповідність між великою собівартістю послуг і платоспроможністю споживачів, внаслідок чого такого роду послуги до теперішнього часу могли дозволити собі тільки середні і крупні корпоративні користувачі. Не секрет, що для зниження собівартості послуг найважливішу роль грає вибір середовища передачі даних саме для організації "останньої милі", тобто ліній по яких приміщення абонентів підключаються до точок доступу оператора. При побудові мережі, розрахованої на масового користувача, вибір технології для "останньої милі" стає принциповим з погляду впливу на тарифи, оскільки витрати на організацію точок доступу і зв'язків між ними (магістральній мережі оператора) умножаються тільки на їх кількість і не залежать прямо від кількості абонентів мережі, а витрати на організацію "останньої милі" умножаються саме на кількість користувачів і, тим самим, найбільшою мірою впливають на собівартість послуг.

У свою чергу, вартість організації "останньої милі" визначається величиною орендних платежів власникові використовуваних кабелів (радіоканалів) або витратами на їх прокладку (організацію радіоканалів), а також ціною устаткування, що встановлюється в точці доступу оператора і у абонента. В даний час відомі і широко використовуються в міських умовах наступні засоби для організації "останньої милі":

•телефонні мідні дроти;

•волоконно-оптичні кабелі;

•телевізійні кабельні мережі;

•радіоефір (технологія "радио-Ethernet");

•канали супутникового телебачення.

Перспективність використання того або іншого середовища передачі даних багато в чому залежить від техніко-економічних показників наявного технологічного устаткування для організації цифрового каналу. У останні 2 року на ринок буквально увірвалася і розвивається гігантськими темпами технологія ADSL, завдяки якій найбільш стара з існуючих середовищ, - "телефонні мідні дроти" подібно до Попелюшки з дитячої казки перетворилася як в технічному, так і економічному плані.


1.1. Що таке ADSL?

Що ж це таке? ADSL (Asymmetric digital subscriber lines) - це телекомунікаційна технологія, що дозволяє передавати дані з швидкістю до 8 Мбіт/с по звичайних телефонних лініях. По своїй якості (10Е-8 - 10Е-10) вона є альтернативою побудові волоконно-оптичних мереж (в цілому вельми недешевих) і дозволяє оптимально використовувати існуючі кабельні мережі традиційних телефонних операторів. ADSL забезпечує передачу даних на швидкостях, достатніх для ефективної роботи з різними даними, зокрема цифровим відео або мультимедіа, тобто перекриває потреби тих, що існують на сьогоднішній день .

В порівнянні з технологіями традиційних кабельних модемів і волоконно-оптичних ліній головна перевага ADSL полягає в тому, що для неї використовується вже існуючий телефонний кабель. На закінченнях діючої телефонної лінії встановлюються спеціальні пристрої (сплітери) - один на АТС і один в офісі (квартирі) абонента. До абонентського сплітеру підключаються звичайний аналоговий телефон і ADSL модем, який залежно від виконання може виконувати функції маршрутизатора (router) або моста (bridge) між локальною мережею абонента і прикордонним маршрутизатором провайдера. При цьому робота модему абсолютно не заважає використанню звичайного телефонного зв'язку.

У нормальних умовах експлуатації за допомогою технології ADSL можна вести передачу даних на швидкості до 8 Мбіт/с в прямому напрямі і 1,5 Мбіт/с в зворотному. Апаратура ADSL передає дані приблизно в 200 разів швидше, ніж звичайні аналогові модеми, у яких середня стійка швидкість передачі близько 30 кбіт/с, причому в тому ж фізичному середовищі розповсюдження.

На малюнку приведена схема організації типової мережі передачі даних, заснованою на технології ADSL. Структура мережі побудована за класичним принципом, що передбачає єдину на всьому протязі від встановлюваного в приміщенні абонента устаткування до точки надання послуг структуру і формат кадрів передачі, - формат осередків АТМ (за стандартом RFC1483 - Multiprotocol Encapsulation over АТМ Adaptation Layer 5). Функціонально СПД підрозділяється на три основних щодо незалежних ієрархічних підсистеми:

•підсистема абонентського доступу, що включає: власне устаткування ADSL для підключення абонентів до центрів доступу оператора мережі передачі даних на базі існуючої кабельної телефонної розподільної мережі (абонентський і станційний модеми) і устаткування проміжної комутації, що забезпечує виконання функцій концентрації трафіку, що поступає від абонентських модемів, в один могутній цифровий канал, через який вузол доступу підключається до підсистеми магістрального доступу;

•підсистема магістрального доступу, за допомогою якої організовується взаємодія центрів доступу як між собою, так і з центрами надання послуг контент-провайдерів або центральними офісами корпоративних мереж користувача;

•центр надання послуг (на першому етапі тільки доступ в глобальну мережу Інтернет).

Протокольне забезпечення СПД будується відповідно до основного принципу, закладеного в її архітектуру. Інформаційні пакети, що породжуються прикладним абонентським устаткуванням, потрапляють на вхід СПД через інтерфейс абонентського терміналу у форматі Ethernet 802.3. Абонентський термінал проводить всі визначені протоколом RFC1483 перетворення (розбиває і "укладає" вміст пакету в осередки АТМ, забезпечує їх адресою призначення) і передає їх на вихід вхідного до складу терміналу ADSL-модему. У свою чергу ADSL-модем відповідно до стандарту Т1.413 проводить "інкапсуляцію" і передачу АТМ осередків по телефонній лінії ADSL модему станційного концентратора (DSLAM). Станційний концентратор проводить зворотну процедуру і "відновлює" результатні АТМ осередки з формату пакетів Т1.413, які відразу ж передаються на вхід карти АТМ-КОНЦЕНТРАТОРА, з якого вони без всяких перетворень по протоколу АТМ Forum PVC (Permanent Virtual Circuit) передаються в підсистему магістрального доступу (АТМ - мережа) по інтерфейсу ОС-3С.

АТМ мережа також не проводить ніяких перетворень і здійснює тільки доставку результатних АТМ осередків за вказаною в них адресою призначення. Як адреса призначення використовується крапка АТМ мережі, до якої підключено устаткування центру надання послуг. Для організації послуги доступу до глобальної мережі Інтернет, як устаткування центру використовується підключений по інтерфейсу ОС-3С маршрутизатор, що виконує функції терминації абонентських сесій (постійних з'єднань PVC), яка полягає у виконанні зворотних, по відношенню до абонентського терміналу, перетворень, визначуваних протоколом RFC1483. При передачі трафіку з центру до абонента здійснюються абсолютно аналогічні перетворення, тільки в зворотному порядку. Тим самим, між портом Ethernet абонентського терміналу і віртуальним портом маршрутизатора створюється "прозора" локальна мережа з протоколом Ethernet 802.3, тобто всі підключені до абонентського терміналу комп'ютери користувача "сприймають" центральний маршрутизатор, оскільки якби він був підключений безпосередньо в його (абонента) локальну мережу.

Оскільки для послуг доступу до мережі Інтернет єдиним необхідним для взаємодії протоколом мережевого рівня є протокол IP, ланцюжок протокольних перетворень, здійснюваних СПД, може бути зображений наступною діаграмою:

Клієнтський додаток - IP - Ethernet - (IEEE802.3) - АТМ - (RFC1483) - ADSL - (T1.413) - АТМ - (RFC1483) - Ethernet - (IEEE802.3) - IP - глобальна мережа Інтернет.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 19

Бесплатная работа

Закрыть

Передача данных с помощью технологии ADSL

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.