ЗМІСТ

1. Вступ

2. Вікно редактора Word

2.1 Рядок заголовка

2.2 Рядок меню

2.3 Панелі інструментів

2.4 Вікно діалогу

3. Вікно документа

4. Створення і збереження документу

4.1 Створення документу

4.2 Створення шаблонів

4.3 Збереження документів

4.4 Завантаження документа

4.5 Закриття файла

4.6 Вихід з редактора Word

5. Введення і редагування тексту

5.1 Введення символів

5.2 Переміщення за текстом

5.3 Виділення тексту

5.4 Редагування виділеного фрагменту

5.5 Поля

5.6 Пошук і заміна

5.7 Перевірка орфографії

6. Форматування тексту

6.1 Форматування символів

6.2 Форматування абзаців

6.3 Форматування сторінок

7. Використання графіки

7.1 Вставка малюнку

7.2 Зміна параметрів малюнку

8. Додатки

9. Примітки (Мої винаходи)

10. Висновки

11. Використана література

7. Використання графіки

Текстові редактори призначені для введення і редагування тексту. Однак потужні сучасні редактори, до яких відносять і Word, дають можливість розміщувати в документі малюнки (в Word їх називають графікою).

7.1. Вставка малюнку.

У документиWord може бути вставлена графіка різних форматів (PCX, BMP, WMF, TIF, РІС,DRW та ін.). Для роботи з цими форматамиWordвикористовує графічні фільтри-програми, які дозволяють відображати графіку. Ці фільтри встановлюються за повної інсталяції Word. Фільтри не потрібні тільки для роботи з графікою в форматах BMP і WMF.

Розміщення графіки. Для розміщення графіки слід встановити курсор у місце, де планується розміщення. Після цього потрібно виконати команду Вставка/Рисунок. На екрані з'явиться вікно діалогу Вставка рисунка ( див мал.№10).

Див.№10

У цьому вікні слід вибрати дисковод, папку та ім'я файла. Ім'я файла вибирається із списка Имя. У списку знаходяться файли, тип яких вказано в однорядковому списку Тип файла.

При натиснутій кнопці Вывод содержимого у вікні виводиться зображення малюнка. Встановлений прапорець Связь с файлом створює зв'язок між документом і графічним файлом. Для обновлення цього зв'язку за кожної зміни графічного файла потрібно виконувати команду Правка/Связи. У цьому випадку при кожному завантаженні документа з вбудованою графікоюWordбуде відображати останню версію графічного файла.

Встановлений прапорець Хранить в документе зберігає графічне зображен­ня всередині документа. Це має свої переваги і недоліки. Перевагою є те, що виключається втрата графіки, наприклад, при копіюванні тексту на дискету. З іншого боку, графіка значно збільшує розмір файла документа.

Після встановлення всіх параметрів необхідно натиснути кнопку ОК, і графічний елемент буде встановлено в місце курсора.


7.2. Зміна параметрів малюнку.

Якщо на екрані замість графіки з'явиться тільки порожня рамка, то це означає, що Word позначив місце розташування графіки. Щоб зробити графіку видимою, слід виконати команду Сервис/Параметры, вибрати вкладнику Вид і відмінити опцію Пустые рамки рисунков(Див.мал №11).

Мал..№11

Щоб змінити масштаб і положення графіки в документі, потрібно виділити графіку. Для цього слід сумістити курсор миші з графічним зображенням і натиснути кнопку миші. Команда Формат/Рисунок викличе на екран вікно діалогу Рисунок (див.мал.№12). Використовуючи це вікно, можна змінити положення, розмір, масштаб, кольори і лінії та інше.

Мал..№12

Додатки

1. Для створення текстового файлу, документа або документів Word, потрібно виконати одну з наступних дій:

Можливий варіант виконання операції
1 Вийти у вірніше меню редактора, натиснути і відпустити клавішу , вибрати пункт меню <Файл>, натиснути клавішу , вибрати пункт меню <Создать>, натиснути клавишу
2 Натиснути на комбінацію клавіш +, вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .
3 Натиснути на кнопку <Создать>, у верхньому меню, вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .
2. Для відкриття нового текстового файлу, документа, шаблону документів або просто документів Word, потрібно виконати одну з наступних дій:
Можливий варіант виконання операції
1 Вийти у вірніше меню редактора, натиснути і відпустити клавішу , вибрати пункт меню <Файл>, натиснути клавішу , вибрати пункт меню <Открыть>, натиснути клавішу вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .
2 Натиснути на комбінацію клавіш +, вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .
3 Натиснути на кнопку <Открыть>, у верхньому меню, вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .
3. Для збереження текстового файлу, документа, шаблону документів або документів Word, потрібно виконати одну з наступних дій:
Можливий варіант виконання операції
1 Вийти у верхнє меню редактора, натиснути і відпустити клавішу , вибрати пункт меню <Файл>, натиснути клавішу , вибрати пункт меню <Сохранить>, натиснути клавішу, вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .
2 Натиснути на комбінацію клавіш +, вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .
3 Натиснути на кнопку <Сохранить>, у верхньому меню, вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .
4. Для висновку на принтер текстового файлу, документа, шаблону документів або документів Word, потрібно виконати одну з наступних дій:
Можливий варіант виконання операції
1 Вийти у вірніше меню редактора, натиснути і відпустити клавішу , вибрати пункт меню <Файл>, натиснути клавішу , вибрати пункт меню <Печать>, натиснути клавішу вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .
2 Натиснути на комбінацію клавіш , вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .
3 Натиснути на кнопку <Печать>, у верхньому меню, вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .
5. Для перевірки орфографії текстового файлу, документа, шаблону документів або документів Word, потрібно виконати одну з наступних дій:
Можливий варіант виконання операції
1 Вийти у вірніше меню редактора, натиснути і відпустити клавішу , вибрати пункт меню <Сервис>, натиснути клавішу , вибрати пункт меню <Орфография>, натиснути клавішу, .
2 Натиснути на клавішу .
3 Натиснути на кнопку <Орфография>, у верхньому меню.
1.. Для того, щоб змінити шрифт фрагмент тексту, потрібно виконати один з наступних варіантів наступних дій:
Зробити шрифт напівжирним Зробити шрифт курсивним Зробити шрифт підкресленим
1 Відзначити потрібний фрагмент тексту. 1 Відзначити потрібний фрагмент тексту. 1 Відзначити потрібний фрагмент тексту.
2 Натиснути на кнопку <Полужирный>, на верхній панелі меню. 2 Натиснути на кнопку <Курсив>, на верхній панелі меню. 2 Натиснути на кнопку <Подчеркивание>, на верхній панелі меню.

Примітки (Мої винаходи)

Для глибшої роботи з шрифтами і їх стилями, а так само для зміни розміру шрифту необхідно зайти в меню Шрифт, якийзнаходиться у верхньому меню Формат. Дляшвидкої зміни розмірів шрифту в тексті, який виділений на момент зміни, можна скористатися кнопкою <Размер шрифта>, яка знаходитися на верхній панелі меню.

Відзначу так само ще дві дуже зручні кнопки на верхній панелі меню - <Отменить>, <Вернуть>. Кнопка <Отменить> призначена для відміни тільки що виконаної дії. Кнопка <Вернуть> призначена для видалення змін внесених кнопкою <Отменить>, а так само для проведення однакових змін в декількох місцях великого документа.

Якщо Ви хочете захистити свій документ від стороннього доступу, можна поставити на нього пароль. В цьому разі, коли ви відкриватимете документ, з’являтиметься діалогове вікно, в яке необхідно буде ввести код. Робиться це таким чином: Сервис – Параметры – вкладка Безопасность, де у відповідному рядку Ви задаєте пароль. Але хочу попередити – краще записати пароль доступу у блокноті або в іншому доступному місці – тому, що якщо ви його забудете, то вже ніяк не зможете відкрити свою роботу!

Крім вставки малюнків для урізноманітнення матеріалу, також можна вставляти символи, наприклад: 

і т.д. Для цього використовуємо такий шлях: Вставка – Символ , де, обираючи потрібний знак, натискаємо на нього, а потім – Вставить.

Для того, щоб гарно оформити свою роботу, зокрема титульну сторінку, необхідно зайти в меню Границы и заливка , що знаходиться у верхньому меню Формат . У вкладці Страница обираємо рамкудля сторінки, а в рядку Рисунок – задаєм орнамент, який сподобався і ОК .

Можна також вставляти буквицю: ставимо курсор на початок абзацу, де має бути буквиця , виконуємо команди Формат – Буквица, визначаємо положення та параметри і натискаємо ОК.

Щоб продивитись свою роботу, використовують команду Предварительный просмотр, яку можна знайти на панелі інструментів та вибравши Файл - Предварительный просмотр.


Висновки

Враховуючи обсяг публікації та реальні потреби практики, за межами цієї роботи я залишилa деякі витончені можливості Word, такі як: підготовка документів по шаблону («СЛИЯНИЕ»), використання баз даних, розсилка по електронній пошті, формування та вставка у текст змісту, приміток, індексів, переліку малюнків, фіксація внесених виправлень, використання словників синонімів і т. д. Про ці можливості Word можна довідатись із книжок . Проте хочу «засмутити» читача: за час необхідний для повного засвоєння навіть описаних тут можливостей, а це приблизно рік - півтора, з’явиться чергова версія Word з новими можливостями. Тому остання порада: «Якщо хочете знати Word — працюйте з ним щодня!».


Література

1.Вонг В.”Microsoft Office 97 для Windows для «чайников»”. Пер. с англ. К.: Диалектика, 1997. 320 с.

2.Гукин Д. “Word 2000 для Windows для «чайников»”. Пер. с англ. К.: Диалектика, 1997. 320 с.

3.Ливингстон Б., Штрауб Д. “Секреты Windows XP”. К.: КОМИЗДАТ, Диалектика, 1996. 560 с.

4.Ратбон Э. “Windows для «чайников»”. 2-е издание.: Пер. с англ. К.: Диалектика, 1997. 304ст.

5.Ресурсурси Internet.

6. Р. Ботт, “Microsoft Office 4“ 2001

7. Смірнов Н. Ю. «Енциклопедія інформатики» Київ, «Вища Школа» 2001

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 32

Бесплатная работа

Закрыть

Работа в текстовом редакторе Word с использованием ввода и редактирования текста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.