План

Вступ

1. Сучасний розвиток мережі Інтернет та вплив його на людський розвиток

2. Розвиток Інтернету в світі та в Україні: аналіз впливу на соціально- економічні показники

3. Проблеми та напрямки використання Інтернет-технологій в Україні

Висновок

Список використаних джерел

Отже, як представлено вище, ІКТ має величезний вплив як для стрімкого соціально-економічного розвитку країни, так і для її повного занепаду.

Згідно з методикою Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) та IDC, основним сегментом ринку ІКТ є ринок телекомунікацій. До ринку 19 телекомунікацій відносяться такі провідні галузі як галузь фіксованого зв’язку, мобільного зв’язку (стільниковий зв'язок як один з його різновидів), Інтернету та широкосмугового зв’язку ( як фіксований, так і мобільний).

Загальносвітовою тенденцією є трансформація індустріального суспільства у постіндустріальне, що відбувається в умовах посилення глобалізаційних процесів, розширення сфери послуг і нематеріального виробництва у результаті науково-технічного прогресу, у тому числі масштабного, глибинного та динамічного проникнення інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери життєдіяльності особи, суспільства, суб’єктів господарювання та держави.

Результати застосування міжнародного досвіду свідчать, що цифрові технології стали рушійною силою соціально-економічного розвитку, відновлення економіки багатьох держав світу та визначають основу сталого розвитку в майбутньому. Для моніторингу та порівняння розвитку інформаційно- комунікаційних технологій експертами МСЕ було створено Індекс розвитку ІКТ (IDI: ICTDevelopmentIndex). Цей індекс включає в себе 11 показників, що утворюють одне контрольне значення (від 0 до 10).

Основною ціллю IDI є вимірювання:

∙ рівня та змін у часі розвитку ІКТ в країнах;

∙ прогресу у розвитку ІКТ як у розвинених країнах, так і тих, що розвиваються;

∙ цифрового розриву, тобто різниці між країнами з різними рівнями розвитку ІКТ;

∙ потенціалу розвитку ІКТ, або меж застосування ІКТ країною для поліпшення її соціально-економічного розвитку, виходячи з наявних можливостей та вмінь.

IDI складається з трьох субіндексів:

1. Субіндекс доступу (тобто наявність відповідної інфраструктури: фізична можливість користувача бути підключеним до Інтернет мережі, до мобільного або фіксованого зв’язку);

2. Субіндекс використання (інтенсивність застосування послуг Інтернет мережі, мобільного та фіксованого зв’язку);

3. Субіндекс практичних навиків (маються на увазі ефективне використання як програмного забезпечення різних ІТ – пристроїв, так і глобальної мережі Інтернет).

Аналізуючи дані показники, аналітики МСЕ помітили явний кореляційний зв'язок між IDI та ВНД на душу населення. У країнах, де IDI наближується до власної максимальної позначки 10, зафіксовано найвищі рівні валового національного доходу на душу населення. І навпаки, у державах із найнижчими позначками проникнення ІКТ у сфери діяльності громадян ВНД на душу населення є найнижчим . Показник кореляції R 2 = 0,8848 вказує на тісний зв'язок між дослідними параметрами IDI та ВНД на душу населення та на достовірність результатів кореляції.

У табл. 2.1 наведено провідні країни світу відповідно їх регіонального рейтингу за показником IDI. (Наприклад, Швеція із показником IDI 8,67 є другою в Європі, проте третьою у світі, після Данії з показником IDI 8,86 та Південної Кореї з показником IDI 8,85)

Таблиця 2.1.

Рейтинг ТОП-5 провідних економік кожного регіону за показником IDI, 2015 p.

Європа АТР Пд. та Пн.Америка
Рейтинг у світі Країна (IDI) Рейтинг у світі Країна (IDI) Рейтинг у світі Країна (IDI)
1 Данія(8,86) 2 Корея (8,85) 14 США (8,02)
3 Швеція (8,67) 9 Гонконг, Китай (8,28) 23 Канада (7,62)
4 Ісландія (8,64) 11 Японія (8,22) 35 Барбадос (6,95)
5 Великобританія (8,50) 12 Австралія (8,18) 48 Уругвай (6,32)
6 Норвегія(8,39) 16 Сінгапур (7,90) 54 Сент-Кіте та Невіс (6,01)
Арабські країни СНД Африка
Рейтинг у світі Країна (IDI) Рейтинг у світі Країна (IDI) Рейтинг у світі Країна (IDI)
27 Бахрейн(7,40) 38 Білорусь (6,89) 70 Маврикій (5,22)
32 ОАЕ(7,03) 42 Російська Федерація (6,70) 75 Сейшевські о-ви(4,97)
34 Катар(7,01) 53 Казахстан (6,08) 90 ПАР(4,42)
47 Саудівська Аравія(6,36) 61 Молдова (5,72) 93 Кабо-Верде(4,30)
52 Оман(6,10) 64 Азербайджан (5,65) 104 Ботсвана (4,01)

Наприклад, у Фінляндії у 2013 р. орган, що регулює якість зв’язку (FICORA), зобов’язав на законодавчому рівні усіх 26 операторів запровадити ШСД із високошвидкісним та високоякісним доступом користувачів до Інтернет- мережі. Таким чином вже у 2013 р. в найбільших містах Фінляндії мобільними операторами було впроваджено стандарт зв’язку нового покоління - 4G (технологія LTE). Разом із тим мешканцям Фінляндії почали надавати послуги доступу до глобальної мережі із швидкістю 1 Мбіт/с. У 2015 р. цей показник сягнув позначки 2 Мбіт/с., а у 2017 р., згідно з розпорядженням FICORA, досягне 100 Мбіт/с.

У табл. 2.2. наведено динаміку IDI України за останні роки.

Таблиця 2.2.

Динаміка IDI України, 2011-2015 рр.

Рік 2011 2012 2013 2014 2015
Рейтинг у світі 59 62 69 71 73
Показник IDI 3,83 4,34 4,47 4,97 5,51

Дані, зазначені в табл. 2.2. свідчать про втрату Україною позицій як технологічно орієнтованої країни та її все більшу інформаційну вразливість, а отже й залежність від світових країн-лідерів у сфері ІКТ.

Показник IDI вказує на виробництво країною продукції з високою часткою доданої вартості, про рівень інноваційної компоненти в структурі галузей країни. На жаль, показник IDI України за дослідний період демонструє технологічну відсталість вітчизняної економіки. Невпровадження сучасних інноваційних процесів та високотехнологічних складових, що базуються на ІКТ, перешкоджає автоматизації виробництва, уповільнює виробничий процес, призводить до неефективного використання ресурсів та часу, а відтак, й до подорожчання отриманої продукції та її не конкурентоспроможності на світовому ринку, що негативно відображається у структурі платіжного балансу України.

Разом з тим, продаж НКРЗІ 3G ліцензії у лютому 2015 року провідним операторам мобільного зв’язку України вказує на прорив у вітчизняній телекомунікаційній сфері за останнє п’ятиріччя. Незважаючи на те, що із впровадженням цього стандарту зв’язку у повсякденну роботу мобільних пристроїв швидкість доступу до мобільного Інтренету складе всього 1-2 Мбіт/с, (із позначкою в 30-40 Мбіт/с роботи 3G - мережі в лабораторних умовах) [10], можна очікувати сплеск у використанні трафіку за допомгою саме мобільних пристроїв. В свою чергу це призведе до збільшення обміну інформацією між користувачами, пришвидшенню робочих процесів в бізнес-середовищі, динамічному переходу провідних послуг державного сегменту у Інтернет-простір (активну роботу сегменту e-government). Все це дозволить економити час, оптимізувати витрати, ефективно використовувати ресурси як в бізнесі, так і в 23 уряді. Звичайно, на міжнародній арені рейтинг України (як технологічної країни) підвищиться, що призведе до залучення додаткових коштів у сферу ІКТ України. За таких умов, та із налагодженням політичної ситуації на сході України, можна очікувати зниження витрат Державного бюджету України та збільшення його надходжень. Безумовно, все це позитивно впливатиме на зростання добробуту української нації.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Бесплатная работа

Закрыть

Экономическая деятельность человека в сети Интернет

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.