Создание информационно-поисковой системы автоматизированной работы магазина косметики

Зміст

Анотація
Вступ
Розділ 1. Аналіз предметної області
Розділ 2. Проектування бази даних на інфологічному рівні
Розділ 3. Проектування бази даних на даталогічному рівні
Розділ 4. Організація введення даних в інформаційній системі
4.1. Створення форм
4.2. Створення меню
Розділ 5. Засоби систематизації даних інформаційної системи
Розділ 6. Відображення результатів обробки даних інформаційною системою на паперових носіях
6.1. Створення звіту
Розділ 7. Засоби автоматизації управління системою
Розділ 8. Опис доповнень та нереалізованих можливостей
Висновок
Список використаної літератури
Додатки

Анотація

Метою даної курсової роботи було створення бази даних магазину косметики. Створена програма може бути корисна для працівників магазинів, складів та інших схожих видів фірмах Основною її задачею є швидка автоматизація обліку, а також полегшення і удосконалення ефективностіроботи працівників.

Найголовніша деталь в усіх видах торгівлі – це облік. Для того, щоб упорядковано його вести, необхідно мати зручні для цієї роботи інструменти. Цими інструментами являються – комп’ютер та програми за допомогою яких ведеться облік роботи підприємства.

Основними функціями даної програми являються:

Простота роботи з програмою;

Формування структури, заповнення та перегляд бази даних;

Збереження інформації на паперових носіях;

Використовується впорядкування в базі даних за декількома полями.


Вступ

З розвитком ринкових відносин у нашій країні дуже гостро стоїть проблема автоматизації систем управління. Для цього постійно треба удосконалювати ефективність праці. А це в свою чергу неминуче пов’язано з впровадженням новітніх технологій у виробництво. Великий обсяг даних зумовлює створення програм, які б дозволяли виконувати їх ефективну обробку.

Жоден облік будь-чого не може вестися без бази даних. Тому на допомогу користувачам створюються програми для роботи з базами даних. На сьогоднішній день їх дуже багато і вони в свою чергу дуже різноманітні, зі своїми специфічними властивостями. В самій суті база даних -це набір записів та файлів, організованих особливим образом. В комп’ютері, наприклад, можна зберігати прізвища та адреси друзів, або клієнтів. Але що робити коли, виконувана вами задача стає надто великою? Як зібрати інформацію про всіх клієнтів та їх замовленнях, якщо дані розкидані по окремих текстових файлах та електронних таблицях. Подібні проблеми, розв’язуєсистема управління базами даних.(СУБД)

Система управління базами даних надає вам повний контроль над процесом

визначення даних , їх обробкою та використанням СУБД також істотно полегшує обробку великих об’ємів інформації, які зберігаються в численних таблицях. Різноманітні засоби СУБД забезпечують виконання трьох основних функцій: визначення даних, обробка даних та оперування даними.

В наш час дуже великого розповсюдження набула СУБД FoxPro.

В кінці 1980-х років FoxBase був задуманий як покращений варіант dBASE. У версії FoxPro 1.0був створений перший крок в сторону від сумісності з dBASE. В неї були введені деякі нові концепції проектування графічного інтерфейсу користувача.

Але тільки друга версія FoxPro створила переворот в області розробки баз данихна персональних комп’ютерах .У FoxPro 2.0 з’явилася можливість працювати з таблицями, які могли вміщувати мільйони записів. З’явився новий метод розробки GUI, SQL і величезна швидкість доcтупу до даних.

У версію FoxPro 2.5 була добавлена підтримка Windows.

Версія Visual FoxPro 3.0 знову змусила заговорити про революційний прорив в світі розробки баз даних. Так як вона знаходилася в «руках» у компанії Microsoft, збагатилася безліччю можливостей для розробки:

контейнер баз даних (DBC), який дозволив підтримку для збереження процедур і правил прив’язки даних до таблиць.

представлення (view) дозволив новий доступ до даних для їх обробки, створення SQL та складання звітів. При цьому підтримувалися два типи представлення: локальні і видалені.

Стійка до помилок реалізація технології ООП перевернула уявлення про розробку.

Версія 5.0 представляла собою вдосконалений варіант версії 3.0. в ній не було виявлених в попередній версії помилок, а також були включені деякі нововведення.

Версія 6 також не внесла радикальних змін у роботу попередньої версії, але деякі доробки є важливими: методи доступу і призначення, нова галерея компонентів і бібліотека базових класів.

На сьогодніостанньою версією єVisual FoxPro 9.0,де зроблений ще один крок у розширенні функціональних можливостей системи, вдосконалені засоби середовища розробки і обробки помилок, добавлені нові команди, базові класи і функції.

Переваги комп’ютерної бази даних:

üКомп’ютеризована база даних – швидка. Навіть якщо у васусього декількасотень рахунків, то вам потрібно багато часу, щоб найти потрібну. З електронною базою даних ви найдете вірний шлях для пошуку необхідних даних на протязі декількох секунд.

üКомп’ютеризована база даних – потужна .Навіть величезна папка не зможе умістити записи про тисячі співробітників та продані товари. А електронна база даних може підтримувати на жорсткому диску вашого комп’ютера стільки записів скільки вам необхідно одну, сотню, мільйон.

üКомп’ютеризована база даних – розумна, так як може робити висновки. Тому,якщо ви використовуєте її в бізнесі, вона у повній мірі може вести ваші фінансові справи. Її можна використовувати ,наприклад, для підрахунку доходів, які ви отримуєте від виробництва чи продажу.

Метою моєї роботи буде за допомогою FoxPro створити інформаційно-пошукову систему та автоматизовану роботу магазину косметики, з допомогою якої користувач зможезначно прискорити і полегшити свою роботу.


Розділ 1. Аналіз предметної області

Предмет створення бази даних – це робота з наявним товаром в магазині. Об’єктною множиною є множина «Товар». В її число входить численна кількість об’єктів –«духи», «помади», «лаки» та ін. Кожен з цих об’єктів має однакову по структурі множину атрибутів. Кожен з атрибутів характеризує об’єкт.

Весь існуючий в магазині товар таким чином заповнюється в таблицях. Крім таблиці товарів створена ще таблиця поставників, де вказано прізвище підприємця даної фірми і адреса. Це служить для зв’язку з фірмою, що поставляє товар в магазин. Також в даній роботі є таблиця з інформацією про працівників магазину. Цідві таблиці створені для зручностіпри пошукові інформації про працівника чи поставника.

Первинні документи аналізуються та наводиться перелік їх реквізитів для зберігання в таблицях оперативної інформації. Також проаналізовано нормативно довідкові документи, та наведено перелік їх реквізитів для зберігання в таблицях умовно-постійної інформації.

По даним, які були названі таблиця матиме вигляд:

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Бесплатная работа

Закрыть

Создание информационно-поисковой системы автоматизированной работы магазина косметики

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.