Интеллектуальная система на основе искусственной нейронной сети распознавания звуков и звукоскладив

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ЗВУК ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ 5

І.1. ФІЗИЧНИЙ ЗМІСТ ЗВУКУ.. 5

І.2. ГОЛОС.. 6

РОЗДІЛ ІІ. АПАРАТНЕ ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ.. 8

ІІ.1. МІКРОФОНИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ 8

ІІ.2. ПАРАМЕТРИ СУЧАСНИХ ЗВУКОВИХ КАРТ. 12

РОЗДІЛ ІІІ. ЦИФРОВИЙ ЗВУК.. 15

ІІІ.1. ОЦИФРОВКА ЗВУКУ.. 15

ІІІ.2. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗВУКУ У ЦИФРОВОМУ ВИГЛЯДІ 18

РОЗДІЛ IV. ЗВУКОВІ ФОРМАТИ.. 21

IV.1. ПОРІВНЯННЯ ЗВУКОВИХ ФОРМАТІВ. 21

IV.2. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДАНИХ У WAVE ФАЙЛІ 24

РОЗДІЛ V. ПОБУДОВА ГРАФІКУ КОЛИВАНЬ ЗВУКУ.. 28

ВИСНОВКИ.. 30

ЛІТЕРАТУРА.. 31

ВСТУП

Актуальність дослідження. Останнім часом швидкість розвитку технологій неймовірна. І більшість людей настільки звикають до новітніх технологій, що без них не можуть уявити собі звичайного дня. Більшість технологій спрямовані на те, щоб зробити процес виконання тієї чи іншої роботи з максимальною швидкістю; при цьому витрата зусиль повинна бути мінімальною. Багато технологій пов’язано з голосом людини: мобільні телефони, автовідповідачі у телефоні, кодові замки, які відкриваються певною голосовою командою, голосові чати. Більшості людей зручніше спілкуватися зі свої співрозмовниками ніж переписуватися. Тому на даний час багато людей зацікавилися питанням, як можна навчити комп’ютер розрізняти людський голос і виконувати ті чи інші команди.

На теперішньому рівні розвитку комп’ютерного забезпечення діалог комп’ютера та користувача в основному полягає у введені певних команд з клавіатури, або через меню за допомогою миші. Це призводить до певних затримок та незручностей у роботі. Якщо б навчити комп’ютер сприймати голосові команди користувача, це змогло б полегшити працю і покращити якість роботи.

Для задоволення потреб користувача, пов’язаних із обробкою звукової інформації, використовується ряд звукових форматів, які розраховані на ті чи інші потреби: є звукові формати які максимально передають якість звуку: є формати які створенні для забезпечення мінімального розміру файлу тощо.

Для забезпечення розпізнавання людського голосу буде застосовуватися штучна нейронна мережа. Нейронні мережі будуються штучними нейронами, які імітують властивості біологічного нейрона. На вхід штучного нейрона подається деяка множина сигналів, кожен з яких є виходом іншого нейрона. В даній курсовій роботі потрібно проаналізувати звук та забезпечити множину вхідних сигналів для нейронної множини.

Мета курсової роботи – порівняти та вибрати звуковий формат, для навчання штучної нейронної мережі розпізнавання звуків та звукоскладів.

При написанні даної курсової роботи були поставлені такі завдання:

- Вивчення звуку та його представлення у цифровому вигляді;

- Можливості сучасних звукових карт;

- Порівняння звукових форматів;

Об’єктом дослідження виступає голос людини, його тембральні та частоті якості.

Предмет дослідження: для збереження оцифрованого звуку на носіях інформації, використовується програма CoolEditPro 2.0, якою зберігаються дані в wave форматі. Та за допомогою Delphi розроблено програму для витягу даних з wave файлу та побудови графіку коливань амплітуди.

Практична цінність даної роботи полягає в тому, щоб створити базу звуків для навчання штучної нейронної мережі розпізнавання звуків.

Структура роботи

Робота складається із вступу, 4 розділі, висновків та списку літератури з 6 найменувань.

У Вступі відзначається актуальність теми та підстави для її виконання, мету роботи; задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

І розділ містить теоретичні відомості звуку та його властивостей, зокрема людський голос.

ІІ розділ присвячений апаратному забезпеченню – в цьому розділі розглядаються характеристики мікрофонів та звукових карт, які покращують або погіршують перетворення звуку з аналогового представлення у цифрове.

У III розділі описується цифровий звук, його представлення, дає його характеристики.

IV розділ присвячений порівнянню звукових форматів, та розгляд найбільш оптимального формату для навчання нейронної мережі.

Закрыть

Интеллектуальная система на основе искусственной нейронной сети распознавания звуков и звукоскладив

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.