Методика календарного планирования учебного процесса в общеобразовательных учебных заведениях I-III ступеней

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 52

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

1. Загальні відомості про календарне планування навчального процесу на рівні загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів. 5

1.1. Вимоги до розкладу учбових занять. 5

1.2. Методика автоматизованого складання розкладу. 10

2. Програма для автоматизованого складання розкладу загальноосвітнього учбового закладу І-ІІІ ступенів. 12

2.1. Про необхідні та достатні умови оптимізації матриць розкладу, що містять ненульові елементи. 12

2.2. Про необхідні та достатні умови оптимізації матриць розкладу, що містять нульові елементи. 16

2.3. Теорема оптимізації матриці за критеріями  та . 20

3. Опис розробки програми для автоматизованого складання розкладу та її роботи. 23

3.1. Середовище розробки програми. 23

3.2. Опис модулів та основних процедур програми. 25

3.3. Опис алгоритмів, за допомогою яких розроблено програму. 26

3.4. Встановлення програми на комп’ютер. 29

Висновки. 30

Література. 31

Додаток. 32

Вступ

Серед факторів, що сприяють забезпеченню перебудови освіти, важливе місце займає удосконалення управлінням учбовим закладом, підвищення науково-методичного рівня планування учбового процесу. Визначна роль планування учбового процесу в системі функцій управління полягає в тому, що його недоліки, не можуть бути суттєво виправлені на інших стадіях функціонального циклу. Слідує відмітити, що оптимальне планування, необхідна, але не достатня умова ефективності навчання вцілому, так як воно не веде автоматично високих результатів діяльності.

В учбовому процесі важливу роль відіграє календарне планування. Якщо під планом в загальному випадку розуміється намічений порядок, послідовність виконання деяких програм, міроприємств і т.д., то календарний план вміщає в себе точні терміни початку і закінчення кожної роботи із заданого списку.

В процесі календарного планування в значній мірі повинні бути забезпечені умови для реалізації ряду важливих наукових досліджень в області педагогіки та психології учбового закладу та освіти: концепція взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки, концепція наукової організації учбового процесу; комплексне обґрунтування психофізіологічних особливостей людей, які навчаються і вихідні звідси нові вимоги до планування.

Необхідність підвищення ефективності календарного плану учбового процесу диктується також ускладненням його організації.

Практика показує, що якість календарних планів не завжди відповідає науково обгрунтованим вимогам, відсутній інструментарій їх розробки. Найбільш важливими формами календарного планування є:

учбовий план;

звідно-тематичний план;

розклад учбових занять;

Саме ці плани регламентують всі основні параметри учбового процесу, як на рівні окремої спеціальності, так і на рівні учбового закладу вцілому. Тим не менше науково-методичні питання складання календарних планів недостатньо розроблені в методичній літературі.

Особливу увагу слідує приділити питанням широкого застосування ЕОМ для автоматизації найбільш трудомістких етапів складання календарних планів.

Дана робота присвячена питанням автоматизованого складання розкладу учбових занять. В ній містяться основні ідеї, алгоритми щодо розв’язання цієї задачі, а також програма для автоматичного складання розкладу учбових занять.      

Закрыть

Методика календарного планирования учебного процесса в общеобразовательных учебных заведениях I-III ступеней

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.