План

Рисування. Сітка і направляючі. Інструменти для рисування і графіки.

Кольорова схема слайду

Анімаційні ефекти зміни слайдів

Презентації у вигляді web-сторінок

Рисування. Сітка і направляючі. Інструменти для рисування і графіки.

Можна використовувати сітку (Що направляють. Лінії, які можна додати на діаграму для поліпшення сприйняття і оцінки даних, що відображаються. Ті, що направляють починаються від ділень на осі і перетинають область побудови.) для визначення центру слайду або документа і точнішого розміщення фігур і об'єктів (Об'єкт. Таблиця, діаграма, малюнок, формула або дані іншого типу. Об'єкти, створені в одному застосуванні (наприклад, електронні таблиці), а потім зв'язані або упроваджені в іншому застосуванні, є об'єктами OLE.). У Microsoft Office Excel 2007 сітка також полегшує введення і пошук даних на листі. У Microsoft Office PowerPoint 2007 можна використовувати що направляють (Що направляють. Недруковані прямі горизонтальні і вертикальні лінії, призначені для візуального вирівнювання об'єктів.), щоб розмістити фігури і об'єкти на слайдах.

Загальні відомості про сітку і що направляють

Сітка

Сітка полегшує вирівнювання фігур і об'єктів (Об'єкт. Таблиця, діаграма, малюнок, формула або дані другого типу. Об'єкти, створені в одному застосуванні (наприклад, електронні таблиці), а потім зв'язані або упроваджені в іншому застосуванні, є об'єктами OLE.), оскільки надає візуальну підказку для розміщення об'єктів на слайді, в документі або електронній таблиці. У Microsoft Office Excel 2007 основною метою сітки є розмежування осередків.

Можна відображати або приховувати сітку, в також змінювати настройки сітки і що направляють, вибираючи потрібні значення із заданих вимірювань. Сітка не відображається на екрані під час показу слайдів і не роздруковується в презентації або документі. У Office Excel 2007 можна друкувати сітку.

Один з параметрів сітки (Сітка. Група пересічних ліній, призначених для вирівнювання об'єктів.), який називається «прив'язкою», використовується для вирівнювання об'єктів по найближчих точках перетину ліній сітки або по інших об'єктах при створенні і переміщенні об'єктів.

Рада. Щоб на якийсь час відмінити параметри прив'язки, утримуйте натиснутою клавішу ALT під час перетягання фігури або об'єкту.

Що направляють

У Microsoft Office PowerPoint 2007 можна також використовувати що направляють (Що направляють. Недруковані прямі горизонтальні і вертикальні лінії, призначені для візуального вирівнювання об'єктів.) для розміщення фігур і об'єктів на слайдах. Що направляють можна відображати або приховувати, а також додавати або видаляти. При перетяганні направляє поряд з покажчиком показується відстань від центру слайду. Ті, що направляють не відображаються під час показу слайдів і не друкуються в презентації.

Використання сітки для точнішого вирівнювання об'єктів, особливо по відношенню їх один до одного.

У Office PowerPoint 2007 використовуйте одну або декілька об'єктів, що направляють для тимчасової організації, з накладенням або без накладення сітки.

Кольорова схема слайду

PowerPoint пропонує велику кількість шаблонів презентацій. Вибрати один із шаблонів можна під час створення нової презентації на вкладці Шаблоны оформления діалогового вікна Создать презентацию. Це вікно з'являється після вибору команди Файл-Создать.

Вибрати чи змінити шаблон презентації можна також і у процесі створення презентації. Для цього потрібно задати команду Формат-Применить шаблон оформления... і у діалоговому вікні Применить шаблон оформления вибрати потрібний шаблон.

Кожний шаблон має свою кольорову схему і параметри форматування тексту та графіки, які встановлюються одразу для усіх слайдів презентації. Змінити кольорову схему окремого слайда презентації можна за допомогою команди Формат-Цветовая схема слайда.... В результаті активізації цієї команди відкривається діалогове вікно Цветовая схема. На вкладці Стандартная перераховані кольорові схеми для даного шаблону. Якщо стандартна кольорова схема не підходить для оформлення слайда, то її можна змінити на вкладці Специальная. Ця вкладка дозволяє змінити кольори для будь-якого елемента слайда. Кнопка Добавить как стандартную схему додає нову кольорову схему в список схем вкладки Стандартная.

Діалогове вікно Цветовая схема містить кнопки Применить та Применить ко всем. Натискання на першій змінює кольорову схему тільки для поточного слайда, а натискання на другій змінює кольорову схему усіх слайдів презентації.

За замовчуванням для фону усіх слайдів використовується суцільне заливання. Проте PowerPoint надає великі можливості для зміни кольору, відтінків, візерунку та текстури фону. В якості фону можна також використовувати і малюнки. Слід пам'ятати, що можливо становити лише один атрибут фону: або відтінок, або текстуру, або малюнок.

Для зміни фону на слайді виконайте такі дії.

1.Задайте команду Формат-Фон. Відкриється діалогове вікно Фон.

2.В нижній частині області Заливка фона відкрийте палітру кольорів фону і виберіть потрібний.

3.Для вибору кольору, який не входить до стандартної палітри, натисніть на елементі Другие цвета....

4.Для встановлення нового фону з візерунком, текстурою чи градієнтного фону натисніть на елементі Способы заливки... іперейдіть на відповідну вкладку. Для використання малюнку в якості фону виберіть вкладку Рисунок, а потім натисніть кнопку Рисунок... і знайдіть файл з потрібним малюнком.

5.Натисніть на кнопці Применить для зміни фону на поточному слайді або кнопку Применить ко всем для зміни фону на усіх слайдах презентації.

Анімаційні ефекти зміни слайдів

Під анімацією у PowerPoint розуміють порядок появи об'єкту на слайді, його представлення і зникнення об'єкту. Ефекти анімації можуть бути надані будь-якому об'єкту презентації, крім фону.

У текстових об'єктах можуть анімуватись абзаци, слова і букви. Проте елементи одного текстового місцезаповнювача можуть мати тільки один анімаційний ефект.

Для надання тексту анімаційних ефектів використовують панель інструментів Эффекты анимации або команди Встроенная анимация та Настройка анимации меню Показ слайдов.

Для виведення панелі інструментів Эффекты анимации необхідно клацнути на одноіменній кнопці панелі інструментів Форматирование або задати команду Вид-Панели инструментов-Эффекты анимации. Інструменти панелі Эффекты анимации використовують для надання анімаційного ефекту окремому виділеному об'єкту.

Більшими можливостями володіє команда Настройка анимации меню Показ слайдов. Вона використовується для настроювання анімації усіх об'єктів, які є на слайді, а також для встановлення порядку анімації цих об'єктів. За допомогою цієї команди можна також створювати нові анімаційні ефекти.

Після вибору команди на екрані з'являється діалогове вікно Настройка анимации рис. 5.

Рису. 5.

У цьому вікні у розділі Объекты для анимации виберіть, для яких об'єктів задються ефекти анімації. На вкладниці Порядок и время задайте черговість появи об'єктів на слайді і спосіб їх появи: автоматично чи після клацання мишою (або натискання клавіші ). На вкладниці Видоизменение виберіть ефект появи і звук, який супроводжує появу об'єкта. Натисніть на кнопці Просмотр для перегляду заданих ефектів. Після встановлення усіх параметрів натисніть на кнопці ОК.

Для створення анімаційних ефектів під час переходу від одного слайда до іншого виконайте такі дії.

1. Встановіть режим сортувальника слайдів, клацнувши мишею на відповідній кнопці в лівому нижньому кутку робочої області PowerPoint.

2. Виділіть один слайд чи послідовність слайдів, клацнувши мишею спочатку на першому, а потім при натисненій клавіші - на останньому з них.

3. Задайте команду Показ слайдов-Смена слайдов.

4. У діалоговому вікні Смена слайдов у розділі Эффект виберіть в списку, що розкривається, відповідний ефект і клацніть мишею на кнопці Применить для застосування вибраного ефекту для виділених слайдів чи кнопку Применить ко всем для застосування вибраного ефекту до усіх слайдів презентації.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Работа в PowerPoint

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.