План

Технологічний аспект вивчення елементів АСУ

Автоматизована система управління підприємством

Література

Технологічний аспект вивчення елементів АСУ

Залежно від технологічного або функціонального аспектів розгляду в АСУ можна вирізнити кілька складових елементів.

Використовуючи технологічний аспект розгляду, в управляючій частні (орган управління) вирізняють апарат управління, а також техніко-економічну інформацію, методи і засоби її технологічної обробки. Коли відокремлено апарат управління, елементи, що залишилися, так тісно в технологічному плані пов'язані між собою (за умов єдиного системного використання економіко-математичних методів і технічних засобів управління), що створюють автоматизовану систему обробки даних (АСОД).

АСОД являє собою людино-машинну систему, у рамках якої реалізується інформаційна модель, що формалізує процеси обробки даних в умовах нової технології (Рис. 5). АСОД через себе, замикає прямі та зворотні інформаційні зв'язки між об'єктом управління (ОУ) і апаратом управління (АУ).

Функції АСОД визначають її структуру, яка включає підсистеми: збору і реєстрації даних; підготовки інформаційного фонду; обробки, нагромадження і зберігання даних; випуску вихідних документів, передачі даних від джерел виникнення до місця обробки, а результатів розрахунків - до користувачів інформації для прийняття управлінських рішень.

До складу комплексу технічних засобів АСОД можуть входити ЄС ЕОМ, СМ ЕОМ, персональні ЕОМ, різноманітні технічні засоби підготовки та зберігання інформаційних масивів, засобів збору і реєстрації даних, канали зв'язку і т. ін. Реалізовуючи передусім обчислювальні функції, АСОД забезпечує, обмін інформацією з користувачем у режимі діалогу, а також здійснює машинну обробку даних.

Матеріальні ресурси та обслуговуючий персонал у процесі переробки інформації мають бути організовані так, аби досягався необхідний економічний ефект. При цьому велика увага приділяється вибору організаційної форми використання обчислювальної техніки як одному з важливих елементів АСУ. У практиці склалися три організаційні форми використання обчислювальної техніки: децентралізована, централізована, змішана.

1. Децентралізована форма орієнтована на масове впровадження персональних ЕОМ на робочих місцях виконавців,робітників планово-економічних служб підприємств і установ, керівних працівників, які використовують ЕОМ у своїй професійній діяльності. На базі широкої комп'ютеризації створюються автоматизовані робочі місця, локальні обчислювальні мережі, що дає змогу підвищити ефективність виконання управлінських функцій за рахунок оперативності, вірогідності, повноти інформації в рамках прийманих рішень.

2. Централізована форма передбачає в АСУ наявність обчислювальної установи (обчислювальний центр, інформаційно-обчислювальний центр, обчислювальний центр колективного використання), де зосереджені обчислювальні, інформаційні, програмні та інші ресурси, включаючи кваліфікованих спеціалістів з експлуатації технічних засобів, проектування та програмування розв'язування нових завдань, створення і ведення інформаційного фонду.

3. Змішаний варіант ґрунтується на широкому використанні експлуатаційних можливостей великих ЕОМ, які мають розвинену систему периферійних засобів для введення, первинної обробки і нагромадження вхідної інформації, каналів зв'язку, котрі забезпечують підімкнення персональних ЕОМ до єдиної обчислювальної мережі. При цьому в процесі функціонування обчислювальна установка зберігає своє домінуюче положення в частині організації технології, управління інформаційними процесами, необхідними ресурсами, розподіленими за рівнями ієрархічно створеної обчислювальної мережі.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

Экономическая информатика

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.