Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи інформаційного забезпечення управління фірмою

1.1 Суть, значення і особливості інформаційного забезпечення

1.2 Технологія інформаційної діяльності

1.3 Шляхи вдосконалення інформаційної системи

1.4 Формування комплексної інформаційної системи

Розділ 2. Аналіз інформаційного забезпечення управління фірмою

2.1 Загальна характеристика об'єкту дослідження

2.2 Техніко-економічні показники

2.3 Аналіз системи документообігу

Розділ 3. Розробка інформаційної-контролюючої системи

3.1 Проект системи

3.2 Граф-схема системи

3.3 Програма

3.3.1 Проектування бази данних на інфологічному рівні

3.3.2 Проектування бази данних на даталогічному рівні

Розділ 4. Коп’ютерна реалізація

4.1 Розробка програми

4.2Забезпечення обробки даних інформаційною системою

4.3 Відображння результатів обробки даних інформаційної системи на паперових полях

4.4 Засобиавтоматизаціїуправліннясистемою

4.5 Інтерфейс. Інструкція користувача

Висновки

Література

Додатки

Додаток A. Тлумачний словник слів

Додаток B. Програмний код

Форма „Пошук” (рис. 15) складається з ComboBox (вибір типу ознаки, по якій відбувається пошук), 2 TextBox (введення значення, що шукається),

2 CommandBox для виконання пошуку.

Рис.15

„Персонал”(рис.16) містить 4 компоненти Shape(виділяють форму своєрідними лініями), 9 компонентів Label, 8 – TextBox(введення відомостей про кожного працюючого), а також ряду кнопок ButtonSet, які служать для прокрутки деяких даних –– вперед – назад і т.д.

Рис.16

Форма „Курси валют” (рис.17) складається з верхньої частини, що відповідає за переміщення в базі даних, та нижньої частини, в якій є кнопки: „Відкрити базу” – з’являється таблиця з даними, „Редагувати”, „Додати” і „Видалити відмічане” – виконують відповідні функції, „Добре” – для поверненя до головного меню.

Рис. 17

Форма „Про програму” містить інформацію про автора створення даного проекту, і яка складається з CommandBox(для виходу з програми), а також 5 компонентів Label(розповідають про відомість про бакалаврську та автора), а також Image1(для вставки рисунка) (рис. 18)

Рис.18


4.2 Забезпечення обробки даних інформаційною системою

Одним з основних призначень розробленого додатка є швидкий пошук інформації в базі даних і одержання відповідей на різноманітні питання. Для цих цілей у Visual FoxPro використовуються засоби, називані запитами.

За допомогою конструктора запитів Visual FoxPro можна формувати різної складності критерії для вибору записів з однієї або декількох таблиць, указуючи при цьому, які поля повинні бути відображені в запиті. Над полями, обираними з таблиць за допомогою запитів, можна також виконувати різні обчислення.

Результатом запиту є таблиця, що можна зберегти в масиві, у створюваній новій таблиці, відобразити на екрані в режимі Browse (Перегляд) або вивести у виді звіту.

Для створення запитів ви можете використовувати майстер запитів, що послідовно запитує найменування таблиць, використовуваних у запиті, перелік полів таблиць, критерій упорядкування й умови фільтрації даних.

Створення запитів.

Для початку створюється новий запит, а за основну таблицю вибераємо базу курсіів валют, після чого цей запит буде постійно працювати з цією таблицею.

В пункті „fields” вибираємо всі поля таблиці (рис. 19).

В пункті „filters” описуємо те як відбирається необхідна інформація, тобто встановлюємо фільтр: fieldname — klient.date#Date() (рис. 20).

Після виконання такого запиту ми отримаємо таблицю з необхідною інформацією, тобто в ній буде виведено список не поновлених курсів валют (рис. 21).

Рис.19

Рис.20

Рис.21


4.3 Відображння результатів обробки даних інформаційної системи на паперових полях

Звіт являє собою форматированное представлення даних, виведене на екран, принтер або у файл. Звіт, створюваний у Visual FoxPro, може бути представлений у табличному виді або у вільній формі. Табличний звіт — це надрукована таблиця, у якій рядок являє собою запис, а кожний з елементів рядка містить поле вихідної таблиці або поле, що обчислюється. Дані в таблиці упорядковані. Табличні звіти використовуються для печатки даних, представлених у виді списку. При підготовці листів, поштових етикеток полючи використовуваних у звіті таблиць повинні розташовуватися в спеціально виділених для них місцях. У цьому випадку табличний звіт не підходить і використовуються звіти у вільній формі. При створенні такого звіту ви можете скористатися стандартним форматом, автоматично створюваним Visual FoxPro для кожної таблиці, при якому полючи вихідної таблиці розташовуються вертикально. Використовуючи конструктор звітів, ви можете розробляти власні формати звіту, де полючи вихідної таблиці будуть розташовані там, де вам потрібно. 

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 64

Бесплатная работа

Закрыть

Информационное обеспечение работы фирмы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.