Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи інформаційного забезпечення управління фірмою

1.1 Суть, значення і особливості інформаційного забезпечення

1.2 Технологія інформаційної діяльності

1.3 Шляхи вдосконалення інформаційної системи

1.4 Формування комплексної інформаційної системи

Розділ 2. Аналіз інформаційного забезпечення управління фірмою

2.1 Загальна характеристика об'єкту дослідження

2.2 Техніко-економічні показники

2.3 Аналіз системи документообігу

Розділ 3. Розробка інформаційної-контролюючої системи

3.1 Проект системи

3.2 Граф-схема системи

3.3 Програма

3.3.1 Проектування бази данних на інфологічному рівні

3.3.2 Проектування бази данних на даталогічному рівні

Розділ 4. Коп’ютерна реалізація

4.1 Розробка програми

4.2Забезпечення обробки даних інформаційною системою

4.3 Відображння результатів обробки даних інформаційної системи на паперових полях

4.4 Засобиавтоматизаціїуправліннясистемою

4.5 Інтерфейс. Інструкція користувача

Висновки

Література

Додатки

Додаток A. Тлумачний словник слів

Додаток B. Програмний код

Це поля для дати здійснення відповідного завдання, проекту, кроку, позначення, щодо планування фірми. Потім вводимо данні в новостворену таблицю (рис. 2).

Рис.2

Отримаємо – рис. 3.

Рис.3

Створення таблиці курси валют.

Для цього необхідно створити нову таблицю з такими полями (рис. 1):

Name=”name” - Type=”Character” - Width=”15”

Name=”country” - Type=” Character” - Width=”25”

Name=”pozn” - Type=” Character” - Width=”3”

Name=”kurs” - Type=”Numeric” - Width=”15” – Demical=”2”

Name=”date” - Type=” Dater” - Width=”8”

Рис.8

Це поля, відповідно, для назви, країни, позначення, курсу щодо гривні, дати внесення курсу. Потім вводимо дані в новостворену таблицю (рис. 2).

Рис.9

Створення таблиці персонал.

Тепер створимо ще одну таблицю бази даних, яка буде містити дані про персонал, що працює в даній фірмі. Для цього необхідно створити нову таблицю з такими полями (рис. 10):

Name=”fam” - Type=” Character” - Width= “25”

Name=”dtr” - Type=”Date” - Width= “8”

Name=”tab” - Type=”Numeric” - Width= “3”

Name=”pol” - Type=” Character” - Width= “1”

Name=”sem” - Type=” Character” - Width= “1”

Name=”szar” - Type=” Numeric” - Width= “7”– Decimal= “2”

Name=”podr” - Type=” Character” - Width= “25”

Name=”info” - Type=” Memo” - Width= “4”

Рис.10

Це поля, відповідно, для прізвища, імені та по- батькові працюючих на фірмі, табельного номера, статі, сімейного положення, середньої заробітної плати, посади, яку займає на фірмі, а такоє певної їнформації про кожного працівника, яка міститься в полі “info”. Далі вводимо данні в новостворену таблицю (рис. 11).

Рис.12


Розділ 4. Коп’ютерна реалізація

4.1 Розробка програми

Для організації введення данних в інформаційно-пошукову систему „Планування роботи фірми” в даній бакалаврській роботі використовуються форми. В системі управління базами даних FoxPro вони є найбільш кращим об’єктом по сприйманню для користувача. Форми забезпечують виведення на екран даних у вигляді, який необхідний. З їх допомогою значно спрощується внесення змін, додавання та вилучення даних бази. В формі можна зробити доступними тільки для читання всі дані або їх частину, автоматично вибирати інформацію з інших зв’язаних таблиць та заносити її в форму, обчислювати виведені в формі значення, робити невидимими або навпаки, виводити деякі дані в залежності від значень інших полів запису або від вибраних користувачем параметрів.

В даній роботі для автоматизації інформаційного забезпечення планування роботи фірми створено шість форм.

Головна форма „Фірма” (рис.13) виступає у ролі головного меню з командами: „Робота фірми над проектами” – запускає форму по роботі з базою даних створення проектів; „Курси” – запускає форму по інформуванню про головні курси валют; „Пошук проектів” – запускає форму, що відповідає за пошук у базі даних; „Про програму”– запускає форму де відображено дані про саму програму; „Календар”– запускає календарик, де можна подивитися на будь-який день та місяць в році; „Калькулятор”– запускає калькулятор, де можна здійснити обрахунки; „ Форма персонал”– дає коротку характеристику про кожного з працюючих на фірмі; „Графік роботи фірми” – дає відомості про графік праці на фірмі; „Послуги” – дає короткі відомості, прое що продає дана фірма; „Вихід” – виконує вихід з програми .

Рис.13

„Робота фірми над проектами” (рис. 14) складається з верхньої частини, що відповідає за переміщення в базі даних, та нижньої частини, в якій є кнопки: „Відкрити базу” – з’являється таблиця з даними, „Редагувати”, „Додати” і „Видалити відмічане” – виконують відповідні функції, „Вихід” – для поверненя до головного меню.

Рис.14

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 64

Бесплатная работа

Закрыть

Информационное обеспечение работы фирмы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.