Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи інформаційного забезпечення управління фірмою

1.1 Суть, значення і особливості інформаційного забезпечення

1.2 Технологія інформаційної діяльності

1.3 Шляхи вдосконалення інформаційної системи

1.4 Формування комплексної інформаційної системи

Розділ 2. Аналіз інформаційного забезпечення управління фірмою

2.1 Загальна характеристика об'єкту дослідження

2.2 Техніко-економічні показники

2.3 Аналіз системи документообігу

Розділ 3. Розробка інформаційної-контролюючої системи

3.1 Проект системи

3.2 Граф-схема системи

3.3 Програма

3.3.1 Проектування бази данних на інфологічному рівні

3.3.2 Проектування бази данних на даталогічному рівні

Розділ 4. Коп’ютерна реалізація

4.1 Розробка програми

4.2Забезпечення обробки даних інформаційною системою

4.3 Відображння результатів обробки даних інформаційної системи на паперових полях

4.4 Засобиавтоматизаціїуправліннясистемою

4.5 Інтерфейс. Інструкція користувача

Висновки

Література

Додатки

Додаток A. Тлумачний словник слів

Додаток B. Програмний код

Висновок

На сьогоднішній день іде швидкий розвиток інформаційних систем та комп’ютеризація підприємств.

Інформаційний процес необхідний як неодмінна умова роботи сучасної техніки, як засіб підвищення якості робочої сили, як передумова успішної організації самого процесу виробництва.

Дана база даних призначена для використання на фірмі у відділі обслуговування роботи фірми. В базі реалізовано перегляд записів, редагування та видалення. Нажаль реалізовано невелику кількість функцій в даній розробці.

Форми розроблені за допомогою „майстрів”, що значно полегшує роботу програміста, виключаючи помилки. У даній розробці це не дуже актуально, а от у дуже великих розробках, де є велика кількість баз, які потрібно зв’язувати між собою, створювати велику кількість звітів та запитів, організовувати швидкий пошук даних у надзвичайно великих по об’єму базах це дуже допомагає, звичайно при правильній організації структур баз та їх зв’язків.

У результаті роботи створена ІПС "Інформаційне забезпечення планування роботи фірми". При роботі система не виявила жодних проблем, завдячуючи тривалому процесу розробки та відлагодження програми.

До переваг розробленої програми слід віднести наступні:

1.невисокі вимоги до ресурсів ПК, що дозволяє використовувати її на застарілих машинах;

2.простота реалізації програмного коду (не використовуються складні алгоритми);

3.інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс користувача;

4.об’єдання в програмі функцій, які дозволяють повно опрацювати задану тему.

Успіх будь-якого проекту великою мірою залежить від можливосей його розвитку і вдосконалення в майбутньому.

На мою думку система є настільки зручною та стабільною, завдяки середовищу FoxPro , у якому вона була розроблена.


Література

1.Берл Г. Создать свою фирму. –– М.:Дело ЛТД, 1994. –– 192 с.

2.Селезнев М.Л. Інформаційні обчислювальні системи і їх ефективність М.: 1986.–– 256 с.

3.Соболь С.Н. Предпринимательство (начало бизнеса).–– К.: Венчур, 1994.–– 176 с.

4.Мішенін А.І. Теорія економічних інформаційних систем: підручник|посібник| для вузів. М.: 1993.–– 194 с.

5.Антонюк. Інформаційні системи в управлінні. М.: 1986.–– 380 с.

6.А.А.Попов. Створення додатків для FoxPro Windows.- М:Видавництво "ДЕССКОМ", 2000 р. –– 672 стор.;

7.Каратигін С.А., Тихонов А.Ф, Тихонова Л.Н. Програмування в FoxPro для Windows на прикладах. –– М.: Біном,1995;

8.Бемер С. FoxPro для Windows. –– Київ.:BHV,1995;

9.Метод. указівки до роботи з системою управління базами даних FoxPro для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання /Укл.:В.І.Бевз, Л.Г. Загоровська.- К.:УДУХТ, 1998. –– 48 с.

10.А.А.Попов «Программирование в среде FoxPro. Построение систем обработки данных. («Радио и Связь» М. 1993г.).


Додатки

Додаток А. Тлумачний словник слів

1.Бізнес-план – це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.

2.Інструкція –– керівна вказівка, настанова, директива, припис, рекомендація.

3.Інформаційне поле бізнес-плану –– це сукупність документів чи даних правового, політичного, економічного, комерційного, науково-технічного, зовнішньоекономічного та соціального характеру, які забезпечують інформаційні потреби підприємця в процесі оцінювання бізнес-плану.

4.Інформація –– відомості проякі –небудь події, факти чиюсь діяльність і т. ін.; повідомлення про щось.

5.План (лат.) –– 1. Креслення, що відбиває на площині в умовних знаках і певному масштабі місцевість, предмет, споруду і т. ін.; аркуш паперу, шматок тканини тощо з таким кресленням. 2. Задум, проект, що передбачають хід, розвиток чого-небудь; текст, документ з викладом такого задуму, проекту. // Заздалегідь накреслена програма господарських, культурних, оборонних і т. ін. заходів, що передбачає порядок і термін їх здійснення. 3. Порядок розміщення частин якого-небудь викладу, його композиція. 4. Положення предмета у перспективі з погляду віддаленості його від глядача.

6.Фірма –– 1.Торговельне або промислове підприємство, що користується правом юридичної особи, під маркою якої продаються товари або випускаються вироби; компанія, діло, бізнес. 2. Об’єднання однорідних або суміжних підприємств. 3. Ім’я або назва для прикриття чого-небудь.

Додаток В. Програмний код

Програмування подій на формі пошуку проектів

Object — “Command1”, Procedure — “Click”

IF thisform.combo1.Value==1 then

LOCATE FOR pozn=thisform.text1.Value

BROWSE

ENDIF

if thisform.combo1.Value==2 then

LOCATE FOR proekt=thisform.text1.Value

BROWSE

ENDIF

if thisform.combo1.Value==3 then

LOCATE FOR krok=thisform.text1.Value

BROWSE

ENDIF

if thisform.combo1.Value==4 then

LOCATE FOR data=thisform.text2.Value

BROWSE

ENDIF

Object — “Command2”, Procedure — “Click”

DO c:\plan\plan.qpr

Object — “Command4”, Procedure — “Click”

thisform.Release()

Програмування подій на головній формі „Фірма”

Object — “Command1”, Procedure — “Click”

DO FORM plan.scx

Object — “Command2”, Procedure — “Click”

DO FORM poshyk.scx

Object — “Command3”, Procedure — “Click”

ACTIVATE WINDOW CALENDAR

Object — “Command3”, Procedure — “Click”

ACTIVATE WINDOW CALCULATOR

Object — “Command4”, Procedure — “Click”

DO FORM personal.scx

Object — “Command5”, Procedure — “Click”

DO FORM avtor.scx

Object — “Command6”, Procedure — “Click”

thisform.Release()

Програмування подій на формі „Робота фірми над проектами”

Object — “Form1, Procedure — “Activate”

thisform.height=155

thisform.Width=540

thisform.grid1.ReadOnly=.t.

thisform.command7.visible=.f.

thisform.command8.visible=.f.

thisform.command9.visible=.f.

Object — “Command1”, Procedure — “Click”

IF !BOF()

GO TOP

ENDIF

_screen.ActiveForm.Refresh()

Object — “Command2, Procedure — “Click”

IF !BOF ( )

SKIP - 1

ENDIF

_screen. ActiveForm. Refresh ()

Object — “Command3, Procedure — “Click”

IF !EOF()

SKIP

ENDIF

_screen.ActiveForm.Refresh()

Object — “Command4, Procedure — “Click”

IF !EOF()

GO BOTTOM

ENDIF

_screen.ActiveForm.Refresh( )

Object — “Command5, Procedure — “Click”

IF thisform.height==155 then

thisform.height=370

thisform.command5.caption='Закрити базу'

thisform.command6.visible=.t.

ELSE

thisform.height=155

thisform.command5.caption='Відкрити базу'

thisform.command7.visible=.f.

thisform.command8.visible=.f.

thisform.command9.visible=.f.

endif

IF thisform.command6.caption=='Закінчити' then

thisform.command7.caption='Редагувати'

thisform.command8.visible=.f.

thisform.command9.visible=.f.

endif

Object — “Command6, Procedure — “Click”

thisform.Release()

Object — “Command7, Procedure — “Click”

IF thisform.command7.caption==' Редагувати ' then

thisform.command7.caption=' Закінчити '

thisform.command8.visible=.t.

thisform.command9.visible=.t.

ELSE

thisform.command7.caption=' Редагувати '

thisform.command8.visible=.f.

thisform.command9.visible=.f.

endif

Object — “Command8, Procedure — “Click”

APPEND BLANK

IF !EOF()

GO BOTTOM

ENDIF

_screen.ActiveForm.Refresh( )

Object — “Command9, Procedure — “Click”

PACK

_screen.ActiveForm.Refresh( )

Програмування подій на формі „Графік роботи фірми”

Object — “Command1, Procedure — “Click”

set device to screen

clear

@ 3,30 say ' Години роботи:'

@ 5,30 say 'З 8:00 до 17:00 год.'

@ 7,30 say 'Обідня перерва :'

@ 9,30 say 'з 13:00 до 14:00'

@ 11,30 say 'Вихідні дні :'

@ 13,30 say 'Субота та неділя'

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 64

Бесплатная работа

Закрыть

Информационное обеспечение работы фирмы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.