Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи інформаційного забезпечення управління фірмою

1.1 Суть, значення і особливості інформаційного забезпечення

1.2 Технологія інформаційної діяльності

1.3 Шляхи вдосконалення інформаційної системи

1.4 Формування комплексної інформаційної системи

Розділ 2. Аналіз інформаційного забезпечення управління фірмою

2.1 Загальна характеристика об'єкту дослідження

2.2 Техніко-економічні показники

2.3 Аналіз системи документообігу

Розділ 3. Розробка інформаційної-контролюючої системи

3.1 Проект системи

3.2 Граф-схема системи

3.3 Програма

3.3.1 Проектування бази данних на інфологічному рівні

3.3.2 Проектування бази данних на даталогічному рівні

Розділ 4. Коп’ютерна реалізація

4.1 Розробка програми

4.2Забезпечення обробки даних інформаційною системою

4.3 Відображння результатів обробки даних інформаційної системи на паперових полях

4.4 Засобиавтоматизаціїуправліннясистемою

4.5 Інтерфейс. Інструкція користувача

Висновки

Література

Додатки

Додаток A. Тлумачний словник слів

Додаток B. Програмний код

Combo1 — „Що?” — для вибору ознак, за якою буде шукатись певний о’бєкт;

Text1 — „Значення” — для введення характеристичного шуканого значення;

Text2 — „Значення” — для введення цифрового шуканого значення;

Command1 — „Знайти” — виконує пошук;

Command2 — „Знайти” виконує запит по пошуку не поновнених значень;

Command4 — „Вихід” — повернення до головного меню.

Наприклад, для визначення дати проекту, що є в базі даних вибираємо „Що?” — „проект”, „Значення” — „3” (рис. 31). Потім Натискаємо кнопку „Знайти” і ортимаємо — рис. 32.

Рис.31

Рис.32

Створення форми „Персонал”

На формі розміщені такі об’єкти(33):

Label1– „Персонал”

LBLFAM1– „fam”

LBLDTR1– „dtr”

LBLTAB1– „tab”

LBLPOL1– „pol”

LBLSEM1– „sem”

LBLSZAR1– „szar”

LBLPODR1– „podr”

LBLINFO1– „info”

TextBox1-TextBox8 – виводять дані про працівників

ButtonSet1 містить наступні компоненти:

cmdPrev – прокручує дані вперед

cmdNext– прокручує дані назад

cmdTop– прокручує дані на початок

cmdEnd– прокручує дані в кінець

cmdPrint – друкує дані

cmdDelete – видаляє дані з програми

cmdExit– вихід з програми

Shape1-Shape4– малює лінії

Рис.33

Створення „Курси валют”.

Форма має на собі такі об’єкти (рис. 34):

Text1 — “Назва”

Text2 — “Країна”

Text3 — “Позначення”

Text4 — “Курс”

Command1 — “Початок”

Command2 — “Назад”

Command3 — “Вперед”

Command4 — “Кінець”

Command5 — “Відкрити базу”

Command6 — “Редагувати”

Command7 — “Додати”

Command8 — “Видалити відмічане”

Command9 — “Добре”

Grid1 — виводить базу даних у вигляді таблиці.

Рис. 34

В даній формі можна пересування по записах бази даних з допомогою кнопок “Початок”, “Назад”, “Вперед” і “Кінець”, а виводом окремого запису займаються такі об’єкти — “Назва”, “Країна”, “Позначення” і “Курс”. Для того, щоб переглянути всю базу потрібно натиснути — “Відкрити базу”, для її редагування — “Редагувати”, для додання новго запису — “Додати”, а для видалення потрібно відмітити в таблиці відповідні записи та натиснути — “Видалити відмічане”. Щоб повернутися до головного меню — “Добре”.

Створення форми „Про програму”

На формі розміщено такі об’єкти (рис.35):

Іmage1 — містить рисунок fldr2opn

Label1 — “Бакалаврська робота ”

Label2 — “Інформаційне забезпечення роботи”

Label3 — “фірми ”

Label4–– “Автор: студент Гомон В.В.”

Label5 — “Науковий керівник: проф. Янчук П.С.”

Label6 — “МЕГУ 2005”

Command1 — “OK”

Рис.35

В даній формі можна подивитися взагальному на тему бакалаврської роботи. Вона є певним чином доповненням до головних форм, і використана для конкретних відомотей про автора та керівника. За допомогою кнопки “OK” можна вийти з цієї форми.

При відкритті команди „Календар”, зявляється календарик як допоміжний засіб.(рис.36)

Рис. 36

При відкритті команди „Калькулятор”, з’являється калькулятор для розрахунків (рис. 37)

Рис. 37

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 64

Бесплатная работа

Закрыть

Информационное обеспечение работы фирмы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.