Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи інформаційного забезпечення управління фірмою

1.1 Суть, значення і особливості інформаційного забезпечення

1.2 Технологія інформаційної діяльності

1.3 Шляхи вдосконалення інформаційної системи

1.4 Формування комплексної інформаційної системи

Розділ 2. Аналіз інформаційного забезпечення управління фірмою

2.1 Загальна характеристика об'єкту дослідження

2.2 Техніко-економічні показники

2.3 Аналіз системи документообігу

Розділ 3. Розробка інформаційної-контролюючої системи

3.1 Проект системи

3.2 Граф-схема системи

3.3 Програма

3.3.1 Проектування бази данних на інфологічному рівні

3.3.2 Проектування бази данних на даталогічному рівні

Розділ 4. Коп’ютерна реалізація

4.1 Розробка програми

4.2Забезпечення обробки даних інформаційною системою

4.3 Відображння результатів обробки даних інформаційної системи на паперових полях

4.4 Засобиавтоматизаціїуправліннясистемою

4.5 Інтерфейс. Інструкція користувача

Висновки

Література

Додатки

Додаток A. Тлумачний словник слів

Додаток B. Програмний код

Якщо потрібно створити простий табличний звіт, у якому використовуються поля з однієї таблиці, то труднощів, швидше за все, не виникне. При розробці більш складного звіту перш ніж приступити до його створення, необхідно чітко представляти, що потрібно одержати в результаті. Тому продумуються наступні питання.

 • З якою метою створюється дійсний звіт?
 • Звіт якого виду створюється (табличний, у вільній формі або наклейки)?
 • Інформація з яких таблиць повинна бути представлена в звіті?
 • З використовуваних у звіті таблиць, яка таблиця буде головної, а яка — підлеглої?
 • По яких параметрах буде упорядковуватися інформація в звіті?
 • Чи буде при створенні звіту використовуватися угруповання даних і по яких параметрах?

При створенні складних звітів, що використовують дані з декількох таблиць з відношенням "один-до-багатьох", бажано йти послідовними кроками від простого до складного. Спочатку додати в середовище оточення головну таблицю і розташувати в звіті її полючи. Після цього переглянути звіт у вікні попереднього перегляду і переконатися, що він формується вірно. Потім додати в оточення другу таблицю, зв'язати її з головною, задати тип використовуваного між таблицями відносини і розташувати в звіті її полючи.

При створенні звіту можна використовувати будь-які засоби, пропоновані Visual FoxPro. Звичайно, більше можливостей надає конструктор звітів, що дозволяє створювати звіти як у табличному виді, так і у вільній формі.

Якщо необхіно подивитися, як звіт виглядає, зовсім не обов'язково його роздруковувати. Досить відкрити його у вікні попереднього перегляду, скориставшись кожним з наступних засобів, наданих у ваше розпорядження програмою Visual FoxPro:

 • команда Print Preview (Перегляд печатки) з меню File (Файл);
 • команда Preview (Перегляд) з меню View (Вид);
 • команда Preview (Перегляд) контекстного меню;
 • кнопка Print Preview (Попередній перегляд) на стандартній панелі інструментів Visual FoxPro;
 • кнопка Preview (Перегляд) вікна проекту.

Роздрукувати звіт на принтері можна, скориставшись одним із запропонованих нижче способів.

 • команда Print (Печатка) з меню File (Файл).
 • команда Run Report (Запустити звіт) з меню Report (Звіт).
 • команда Print (Печатка) контекстного меню.
 • кнопка Print One Copy (Печатка однієї копії) або Run(Запустити) на стандартній панелі інструментів Visual FoxPro.
 • комбінація клавіш +

  .

Відкривається діалогове вікно Print (Печатка), що дозволяє вказати ім'я використовуваного для печатки принтера, змінити, у разі потреби, його настроювання й установити параметри печатки.

В даній роботі звіт — plan.frx — призначений для друку бази даних на паперових носіях. Його створено за допомогою майстра FoxPro по розробці звіті. Він має вигляд — рис. 22. Під час виконання звіту з’являється вікно з вибором принтера та параметрів друку (рис. 23) і відбувається друк звіту. Вигляд роздрукованого можна побачити наперед за допомогою команди Preview — рис. 24.

Рис.22

Рис.23

Рис.24


4.4 Засоби автоматизації управління системою

Visual FoxPro складається з окремих компонентів, що використовуються для збереження інформації, її відображення і редагування.

У Visual FoxPro 6.0 вся інформація зберігається в базі даних, що складається з таблиць, відносин між таблицями, індексів, тригерів і збережених процедур. Кожна таблиця має унікальне ім'я і зберігається в окремому файлі, найменування якого збігається з ім'ям таблиці. Створений файл має розширення DBF.

Кожна створювана таблиця може мати зв'язані з нею індекси, використовувані для упорядкування даних і швидкого пошуку необхідних записів, причому одна таблиця може мати кілька індексів.

Для збереження значень полів типу Memo і General застосовуються окремі файли. Memo-полю чи таблиць містять текстову інформацію, а полючи типу General використовуються, як правило, для збереження двійкової інформації і даних інших додатків, що працюють у середовищі Windows.

У Visual FoxPro реалізовані тригери, що дозволяють централізовано обробляти події, що виникають при будь-яких змінах у базі даних. Також можна створювати збережені процедури, що є частиною бази даних і можуть використовуватися при описі таблиць, для перевірки введених даних, визначення значення за замовчуванням і т.п.

Надзвичайно зручним і корисним засобом доступу до бази даних є представлення даних. Представлення даних дозволяють поєднувати дані таблиць і відображати них у більш зручному виді. Ви можете вибрати тільки цікавлячі вас полючи таблиць, об'єднати кілька полів в одне поле, обчислити підсумкові значення і задати нові імена полів таблиці. Як правило, кількість представлень у базі даних набагато перевершує кількість таблиць. В міру експлуатації бази даних їхня кількість безперервно росте. У багатьох інформаційних системах доступ до даних, включаючи перегляд, додавання і редагування, здійснюється тільки за допомогою представлень даних. Цей підхід дозволяє здійснити гнучке керування доступом до інформації. При використанні представлень для вибірки даних у формах, звітах, при створенні запитіві в програмах застосовуються ті ж правила, що і для таблиць. Редагування даних, включених у представлення, можливо тільки за певних умов. Наприклад, у тому випадку, якщо воно створено на основі тільки однієї таблиці.

Для відображення і редагування даних використовуються форми, звіти, запити і програми. При створенні форм, звітів і запитів застосовуються конструктори. Тому ці компоненти часто називають конструкторськими об'єктами. Форми і звіти є складеними об'єктами, тому що вони складаються з більш дрібних об'єктів (таких як полючи, кнопки, діаграми, рамки, OLE-компоненти і т.п.), що називаються об'єктами інтерфейсу.

Форми використовуються для перегляду або введення даних у таблиці. Дані можна вводити безпосередньо в таблиці, але використання форми є більш швидким і більш ефективним способом уведення. Форма містить деякі або всі поля таблиць, у які ви вводите інформацію. Для створення форм ви можете використовувати майстер створення форм або конструктор форм. Майстер форм містить цілий ряд шаблонів, що визначають співвідношення між таблицями, що поміщаються у форму, вид відображення даних і порядок розміщення полів. Для створення складних форм застосовується конструктор форм.

Звіти використовуються для печатки, що утримується в базі дані інформації. Прикладами звітів є прайс-лист товарів, список покупців, оборотна складська відомість. Як правило, звіти створюються в тому випадку, якщо інформацію необхідно передавати кому-небудь у друкованому виді. Для створення звітів у Visual FoxPro, як і для форм, використовуються майстер і конструктор звітів. За допомогою майстра звітів ви можете швидко створити власний звіт на основі наявних шаблонів. Застосування конструктора звітів дозволяє створювати звіти довільної складності, включаючи багаторівневе угруповання даних і розміщення полів, що обчислюються.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 64

Бесплатная работа

Закрыть

Информационное обеспечение работы фирмы

Заказать данную работу можно двумя способами:

 • Позвонить: (097) 844–69–22
 • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.