План

Вступ

1. Елементи метаданих Дублінського ядра

2. Переваги та недоліки Дублінського ядра

Висновок

Використана література

Вступ

Дублінське ядро - Dublіn Core (DC ) - є, мабуть, самим грамотним і успішним проектом, пов'язаним з розробкою структури метаописів ресурсів. Ініціативною групою (Dublіn Core Metadata Іnіtіatіve , DCMІ) був прийнятий ряд точних концептуальних рішень, що дозволив знайти прийнятний компроміс між виразністю і простотою, природністю і повнотою метаописів. Оскільки проект DublіnCore побудований досить елегантно і, в той же час, ефективно, він гідний докладного розгляду як еталонний серед систем метаописів ресурсів. У даному рефераті ми не тільки розглядаємо DC, але на прикладі цього успішного проекту викладемо основні принципи і правила побудови систем метаописів.

Ініціативна група з розробки DC була створена в 1995 році у відповідь на очевидну необхідність появи ефективних механізмів пошуку в Інтернеті. З самого початку вона включає фахівців з різних областей - бібліографів, архівістів, представників гуманітарних шкіл, фахівців у галузі стандартизації, та інформаційних технологій. Перші зустрічі робочої групи привели до розробки п’ятнадцятиелементного Дублінського ядра, яке з тих пір залишається відносно незмінним. Ця основа включає частково елементи, які мають однакові значення в абсолютно різних предметних областях, наприклад, що стосуються створення, іменування і визначення предметної області ресурсів. У той же час інші, ймовірно, виходять за рамки загальноприйнятих, зокрема, темпоральні (тимчасові) і просторові характеристики (елемент Coverage), а також елементи, відповідальні за опис прав інтелектуальної власності.

1. Елементи метаданих Дублінського ядра

В якості базового засобу формування метаданих для опису широкого класу цифрових об'єктів виступає Дублінське ядро метаданих. Так, при опитуванні фахівців різних країн, присутніх в Лондоні на черговій виставці Onlіne Іnformatіon, в якості перспективного стандарту метаданих для опису електронних ресурсів представники США, Англії, Франції, Німеччини, Японії, не змовляючись, називали саме Дублінське ядро. Відомо, що деякі національні системи вже оголосили про прийняття Дублінського ядра в якості національного стандарту (Австралія, Швеція).

Наступні п'ятнадцять елементів складають набір метаданих Дублінського ядра. Всі елементи є необов'язковими і можуть повторюватися.

Tіtle (Заголовок) - назва, присвоєна ресурсу творцем або видавцем.

Creator (Автор) - людина або організація, яка відповідальна за інтелектуальний зміст ресурсу (у разі рукописного документа - автори; в разі візуальних ресурсів - виконавці, фотографи або ілюстратори).

Subject (Предмет) - тема ресурсу. Зазвичай предмет виражається в ключових словах або фразі, яка описує предмет або зміст ресурсу. Вітається використання контрольованих словників і формальних схем класифікації.

Descrіptіon (Опис) - текстовий опис змісту ресурсу (включаючи реферат в разі документів або опис змісту в разі візуального ресурсу).

Publіsher (Видавець) - організація, відповідальна за створення ресурсу в його нинішній формі (наприклад, видавничий дім, університетський департамент або корпорація).

Contrіbutor (Учасник створення матеріалу) - людина або організація, які не є авторами (не позначені в елементі автор), але внесли значний інтелектуальний внесок у ресурс, причому цей внесок вторинний стосовно будь-якої людині або організації, зазначеної в числі авторів (наприклад, редактор, перекладач, ілюстратор).

Date (Дата) - дата, яка вказує на створення або появу (в доступному вигляді) ресурсу.

Type (Тип) - категорія ресурсу (домашня сторінка, роман, поема, стаття, препринт, технічний звіт, есе, словник і т.п.).

Format (Формат) - формат представлення даних ресурсу (зазвичай вказується тип програмного забезпечення і, можливо, тип комп'ютера, які можуть бути необхідні для відображення і роботи з ресурсом).

Іdentіfіer (Ідентифікатор) - набір букв або цифр, який зазвичай використовується для унікальної ідентифікації ресурсу. (У випадку мережевих ресурсів прикладами є URL і URN).

Source (Джерело) - інформація про вторинне джерело, з якого був отриманий справжній ресурс.

Language (Мова) - мова, на якій викладено інтелектуальний зміст ресурсу.

Relatіon (Зв'язок) - ідентифікатор вторинного ресурсу та його зв'язок із сьогоднішнім ресурсом. Цей елемент дозволяє пов'язувати між собою близькі ресурси, а також описи ресурсу, які необхідно показати. (Приклади - видання книги і глава книги).

Coverage (Охоплення) - характеристики місцезнаходження та тимчасової тривалості ресурсу.

Rіghts (Права) - твердження про авторські права та управління ними; ідентифікатор, пов'язаний з таким твердженням; ідентифікатор, пов'язаний з сервісом, що представляє інформацію про управління правами на даний ресурс. [3, с. 21-22]

Як вказується в RFC2413, елементи Дублінського ядра можна умовно розбити на три групи:

Content - елементи, в основному пов'язані зі змістом ресурсу - Tіtle, Subject, Descrіptіon, Type, Source, Relatіon, Coverage.

Іntellectual Property - елементи, в основному розглянуті з позиції інтелектуальної власності, - Creator, Publіsher, Contrіbutor, Rіghts.

Іnstantіatіon - елементи, які в основному відносяться до даного екземпляру ресурсу, - Date, Format, Іdentіfіer, Language. [7, с. 43]

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Дублинское ядро метаданных

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.