План

1. Методологія історичної інформатики

2. Комп'ютерна археозоологічна інформаційна система "archezoo – 2000"

1. Методологія історичної інформатики

Історична інформатика за 90-і роки ХХ в. пройшла в Росії період становлення – конституювалася організаційно, у всіх видах досліджень і формах періодичних публікацій, в регулярних конференціях, в учбових курсах, в дисертаційних дослідженнях, вона знайшла свою історію і історіографію. Різносторонньо і вільне обговорення основних питань методології історичної інформатики протягом минулого десятиліття дозволяє ставити питання про спосіб їх систематизації і послідовності викладу – тобто про будову методології історичної інформатики.

Перед зверненням до цієї проблеми слід сказати, що під "методологією науки" розумітиметься допоміжна наукова дисципліна, що вивчає ряд питань, які прямо не відносяться до вивчення предмету відповідної науки, але без розгляду яких вивчення її предмету неможливе. До них, на наш погляд, можна віднести наступні питання:

визначення предмету даної науки

мета даної науки

будова даної науки

співвідношення даної науки з іншими науками

соціальні функції даної науки

методи даної науки

періодизація історії даної науки.

Стосовно історичної інформатики їх виклад може мати наступну послідовність і зміст.

Предметом історичної інформатики є методи інформаційних технологій у вивченні і викладанні історії.

Мета історичної інформатики – розробка методів, методик, технологій вивчення і викладання історії і їх впровадження в наукову і викладацьку практику.

Будова історичної інформатики:

Допоміжні дисципліни історичної інформатики:

методологія історичної інформатики

бібліографія історичної інформатики

історіографія історичної інформатики

історія історичної інформатики.

Власне історична інформатика:

технологія електронного тексту в історичних дослідженнях:

технологія історичного дослідження в текстовому редакторові;

будова і форма електронного тексту завершеного історичного дослідження;

технологія баз даних в історичному дослідженні;

технологія електронного зображення в історичному дослідженні;

технології зберігання історичної інформації;

мультимедіа технології в історичному дослідженні;

можливості Інтернет в організації історичного співтовариства, зберіганні

інформації і інформаційному обміні;

електронні публікації;

комп'ютерні технології у викладанні історії;

соціалізація історичної інформатики в історичному і цивільному

співтоваристві.

Місце і роль історичної інформатики в системі наук.

Співвідношення історичної інформатики з не історичними науками:

історична інформатика грунтується на знаннях загальної інформатики і використовує їх для розробки методів, методик і технологій вивчення історії, археографії, зберігання історичної інформації, викладання історії;

гносеологічною основою історичної інформатики є раціоналізм, епістемологія дає історичній інформатиці основу для самосвідомості і формулювання місця і ролі в системі наук.

Співвідношення історичної інформатики з історичними науками (окрім методики).

Історична інформатика є в цілому прикладною наукою, а по відношенню до системи історичних дисциплін – допоміжною наукою. Вона розробляє методи, методики і технології історичних досліджень для:

конкретно-історичних досліджень

історико-бібліографічних досліджень

історіографічних досліджень

джерелознавства

методології історії.

Співвідношення з методикою історичного дослідження – історична інформатика є напрямом в методиці історичного дослідження.

Історична інформатика створює можливості для принципово іншого способу організації історичного співтовариства.

Для дидактики історична інформатика розробляє принципово нові методи і методики викладання історії.

Соціальні функції історичної інформатики. Історична інформатика змінює форму і спосіб зберігання і надання суспільству історичної інформації.

Методи історичної інформатики:

теоретичні методи

математичні методи

статистичні методи

методи програмування

методи моделювання

експеримент.

Періодизація історії історичної інформатики:

формування наукових і технічних передумов в 60–80-і рр. ХХ в.;

виникнення історичної інформатики в кінці 80-х – початку 90-х рр. ХХ в.;

становлення історичної інформатики за кордоном і в Росії в 90-і рр. ХХ в.;

сучасний етап розвитку історичної інформатики, її основні напрями.

Таким, на наш погляд, може бути один з варіантів будови методології історичної інформатики.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 7

Бесплатная работа

Закрыть

Историческая информатика 7

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.