План

1. Технічне забезпечення інформаційних систем

2. Пошукові системи в Інтернеті    

1. Технічне забезпечення інформаційних систем.

Функціонування інформаційної системи грунтується на використанні технічних засобів, які забезпечують збирання, реєстрацію, передачу, зберігання, обробку і тиражування інформації, а також процеси взаємодії людини і комп’ютера для вирішення задач управління об’єктом. Передбачається, що інформаційна система створюватиметься на базі впровадження: нових радіо-комунікаційних зв’язків, сучасних комп’ютерної та факсимільно-друкуючої техніки, локальної комп’ютерної мережі і відповідних програмних засобів. Комп’ютерні мережі, які з’явилися недавно, здатні утворити основний кістяк комунікаційних зв’язків. Ці мережі - один з яскравих прикладів реалізації інформаційних технологій, в яких поєднуються, як різного роду апаратура по обробці, зберіганню та передачі інформації, так і різні види обслуговування (інформаційна служба, телекс, відеотекс, телеконференції, електронна пошта). Крім телеграфних апаратів, на кінцевих пунктах мережі з’явилися комп’ютери, факсимільні апарати, бази даних. До провідникових і кабельних каналів додалися мікрохвильові і волоконно-оптичні. Завдяки об’єднанню використовуваних програмно-сумісних комп’ютерів в локальну мережу, досягається оптимальне співвідношення продуктивності і вартості інформаційно-обчислювальної системи. Архітектура локальної мережі забезпечує високий рівень інтеграції системи, як по вертикалі, так і по горизонталі, підвищення продуктивності управлінської праці в два-три рази при роботі на ізольованих засобах інформаційних підсистем і в п’ять - десять раз при роботі в складі локальної мережі. Для ефективного використання різноманітної номенклатури технічних засобів необхідно забезпечити їх інформаційну (єдині формати даних і агрегатів даних, спільність тезаурусу і класифікаторів, наявність інтерфейсів кодів і технічних пристроїв), програмну і технічну (пропускні здатності пристроїв і каналів, можливість спряження пристроїв і каналів штатними засобами) сумісність. З цією метою всі засоби інформаційної системи повинні бути об’єднані в єдиний комплекс технічних засобів інформаційної системи. Ця специфічна вимога є додатковою до звичайних вимог, яка охоплює виконання поставлених завдань з необхідною якістю, виконання вимог економіки, надійності, економічності і естетики.

Структурними елементами технічного забезпечення є технічні засоби, методичні і управлінські матеріали, технічна документація, обслуговуючий персонал, які забезпечують виконання функціональних задач інформаційної системи.

Персонал об’єднує розробників і експлуатаційників комплексу технічних засобів з врахуванням периферійного обладнання, засобів зв’язку і телеобробки, організаційно-технічний, монтажно-налагоджувальний, експлуатаційний і обслуговуючий штат працівників. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Информационные системы 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.