ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЕТИЛОВИЙ СПИРТ

1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТИЛОВОГО СПИРТУ

1.2. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕТИЛОВОГО СПИРТУ

1.3. АСОРТИМЕНТ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРТИЗА І ЗБЕРІГАННЯ СПИРТУ І ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ

2.1. ЕКСПЕРТИЗА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ.

2.2. МАРКУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ.

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

У природі спирти зустрічаються рідко, частіше — у вигляді похідних (складні ефіри і ін.), з яких вони можуть бути отримані. Для отримання спиртів важливу роль грає органічний синтез. Приведемо деякі способи синтезу спиртів.

1. Гідратація (приєднання води до алкенам). Реакція проводиться у присутності каталізаторів. При використанні як каталізатор сірчаної кислоти (сернокислотная гідратація) реакція йде в дві стадії:

H2C==CH2 + HO—SO2—OH  H3C—CH2—OSO2—OH

етилсірчана кислота

H3C—CH2—OSO2—OH + H2O  H3C—CH2—OH + H2SO4

етиловий спирт

Якщо реакцію гідратації проводити при високій температурі (300 - 350 °С) і тиску у присутності каталізатора (змішай фосфорною до вольфрамової кислот), то реакція йде в одну стадію. Це — метод прямої гідратації. При отриманні етилового спирту цей метод витіснив сірковокислотну гідратацію. Гідратація алкенів має важливе промислове значення. Цей спосіб дозволяє отримувати спирти з доступної і дешевої сировини — газів крекінгу. Так, з 1 т етилені можна отримати 1,4 т спирту. Вперше в нашій країні етиловий спирт почали отримувати гідратаціею етилену з 1952 р. (р. Сумгаїт).

2. Гідроліз багатогалогенопохідних. Реакцію проводять, нагріваючи галогеналкили з водою або водним розчином лугів:

C2H6Cl + H2O  C2H6OH + HC

3. Отримання метанолу з синтез-газа. Процес йде при 220—300 °С і порівняно невисокому тиску з використанням каталізатора з оксидів міді і цинку:

кат.

CO + 2H2  CH3OH

З синтез-газа можна отримувати і інші спирти.

4. Відновлення альдегідів і кетону. При відновленні альдегідів утворюються первинні, а при відновленні кетону — вторинні:

5. Спиртне бродіння (розщеплювання) моносахаридів C6H12O6 під впливом ферментів:

зимаза

C6H12O6 — C2H6OH + 2CO2

Для отримання етилового спирту відвіку користуються різними цукристими речовинами, наприклад, виноградним цукром, або глюкозою, яка шляхом "бродіння", що викликається дією ферментів (ензимів), що виробляються дріжджовими грибками, перетворюється на етиловий спирт.

С6Н12О6  2С2Н5ОН + 2СО2

Глюкоза у вільному вигляді міститься, наприклад, у виноградному соку, при бродінні якого виходить виноградне вино із змістом спирту від 8 до 16%.

Початковим продуктом для отримання спирту може служити полісахарид крохмаль, що міститься, наприклад, в бульбах картоплі, зернах іржи, пшениці, кукурудза. Для перетворення на цукристі речовини (глюкозу) крохмаль заздалегідь піддають гідролізу. Для цього муку або подрібнену картоплю заварюють гарячою водою і після охолоджування додають солод – пророслі, а потім підсушені і розтерті з водою зерна ячменю. У солоді міститься діастаз (складна суміш ферментів), що діє на процес оцукрювання крохмалю каталітично. По закінченню оцукрювання до отриманої рідини додають дріжджі, під дією ферменту яких утворюється спирт. Його відгонять, а потім очищають повторною перегонкою.

В даний час оцукрюванню піддають також інший полісахарид – целюлозу (клітковину), створюючу головну масу деревини. Для цього целюлозу піддають гідролізу у присутності кислот (наприклад, деревна тирса при 150 -170С обробляють 0,1 - 5% сірчаною кислотою під тиском 0,7 - 1,5 Мпа). Отриманий таким чином продукт також містить глюкозу і зброджується на спирт за допомогою дріжджів. З 5500 т сухої тирси (відходи лісопильного заводу середньої продуктивності за рік) можна отримати 790 т спирту (вважаючи на 100%-ний). Це дає можливість заощадити близько 3000 т зерна або 10000 т картоплі [1].

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 21

Бесплатная работа

Закрыть

Этиловый спирт

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.