План

1. Сутність і значення грошових розрахунків у діяльності підприємств

2. Організація безготівкових й готівкових розрахунків

3. Характеристика форм безготівкових розрахунків

4. Економічні і фінансові санкції у системі грошових розрахунків і платежів

5. Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

Список використаної літератури

Грошові розрахунки підприємства можуть також здійснювати з використанням чеків. Українське законодавство визначає чек - як грошовий документ встановленої форми, що містить беззаперечне письмове розпорядження власника рахунка (клієнта) банкові, який обслуговує його, сплатити певну суму грошей пред’явникові чека або іншій вказаній у чеку особі. Чек є інструментом розпорядження коштами, що є на розрахунковому рахунку. При розрахунках чеками виникають економічні відносини між двома суб’єктами:

1) чекодержателем - юридичною абр фізичною особою, яка отримує кошти за чеками;

2) банком-емітентом - банком, що видає чекову книжку (розрахунковий чек) підприємству або фізичній особі та веде їхні рахунки.

У грошових операціях підприємства використовують два види чеків: грошові та розрахункові. У сфері безготівкових розрахунків використовуються розрахункові чеки. Чеки, які використовуються для одержання готівки з рахунків, відкритих у банках, називаються грошовими чеками. Розрахунковий чек містить письмове розпорядження чекодавця банку-емітенту сплатити чекодержателю зазначену в чеку суму коштів. Власник рахунку виписує чеки в межах залишку коштів на рахунку в установі банку (або понад цей залишок, якщо є домовленість щодо овердрафту). Банківська практика здійснення безготівкових розрахунків чеками затвердила такі їх обов’язкові реквізити:

1) назва банку;

2) наказ про сплату грошової суми;

3) одержувач грошей (чекодержатель);

4) дата й місце виписки чека;

5) підпис чекодавця.

Банк-емітент видає чеки клієнтові у формі чекових книжок по 10, 20 та 25 аркушів. Термін чинності чекової книжки - один рік. Гарантована оплата чеків забезпечується депонуванням коштів на окремому балансовому рахунку. Оплата чеками прискорює здійснення та значно спрощує техніку проведення розрахункових операцій, скорочує їх трудомісткість.

В Україні розрахунки чеками не дуже поширені, особливо порівняно із західними країнами, де чек є основною формою безготівкових розрахунків. Чеки не отримують поширення у вітчизняному господарському обороті внаслідок недостатності коштів на рахунках клієнтів та обмеженої платоспроможності комерційних банків.

Найширше розповсюдження в сучасних умовах набула акредитивна форма розрахунків. Акредитив - це розрахунковий документ, за яким одна установа банку доручає іншій здійснити за рахунок спеціально депонованих (заброньованих) для цього коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажені товари чи надані послуги або виплатити пред’явникові акредитива певну суму коштів. При розрахунку акредитивом банк-емітент за дорученням свого клієнта (заявника акредитива) зобов’язаний:

- виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи чи надані послуги;

- надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

При розрахунках акредитивами в економічні відносини вступають такі суб’єкти:

- платник - заявник акредитива, який звертається до банку, що його обслуговує, для відкриття акредитива;

- банк-емітент - банк платника, що відкриває акредитив своєму клієнтові;

- бенефіціар - юридична особа, на користь якої виставлений акредитив (продавець, виконавець робіт чи послуг);

- виконуючий банк - банк бенефіціара або інший банк, що за дорученням банку-емітента виконує акредитив.

Відкриття (виставлення) акредитива здійснюється за рахунок власних коштів покупця або кредитів банку, депонованих на суму акредитива. Кожний акредитив призначений для розрахунків тільки з одним постачальником. Час дії акредитива визначається покупцем у межах 15 днів з дня відкриття Виплату постачальникові за акредитивом здійснюють на повну суму або частинами. Покупець має право відкликати акредитив. Акредитив застосовується в міжміських та міжнародних розрахунках між покупцем та постачальником. Схема розрахунків з використанням акредитивної форми показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема акредитивної форми розрахунків

Акредитивна форма розрахунків, з одного боку, гарантує вчасність та повноту платежу постачальникові за відвантажені товари чи надані послуги, з іншого - сповільнює обіг (рух) грошових коштів, тому що вимагає депонування покупцем певної суми грошей ще до того, як здійснений акт купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

Однією з форм безготівкових розрахунків із погашення боргів за товарно-матеріальні цінності є розрахунки за допомогою векселів.

Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання боржника (векселедавця) сплатити у певний термін зазначену суму грошей власникові векселя (векселедержателю). Вексель одночасно є розрахунковим документом (засобом платежу) та цінним папером, що може купуватися й продаватися на фондовому ринку. Векселі можуть існувати в паперовій або непаперовій формах (у вигляді записів на електронних рахунках).

Основними суб’єктами економічних відносин при розрахунках векселями є:

- векселедавець (трасант, перший набувач векселя);

- векселедержатель (ремітент);

- платник (трасат).

Векселі класифікуються за такими видами: прості (соло-векселі), переказні (тратта), казначейські, фінансові, приватні, товарні (комерційні), забезпечені. Випускаються два види векселів: простий і переказний.

Простий (соло-вексель) містить просту і нічим не обумовлену обіцянку векселедавця сплатити власникові векселя після вказаного терміну певну суму грошей (рис. 2).

Рис.2. Схема обігу простого векселя 

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 20

Бесплатная работа

Закрыть

Осуществление денежных расчетов предприятий

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.