План

1. Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади

2. Ризики при міжнародних розрахунках і методи їх мінімізації

3. Сутність, виникнення та розвиток балансів міжнародних розрахунків. Види балансів міжнародних розрахунків

4. Стан рівноваги платіжного балансу

5. Сучасна класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ

6. Фактори, що впливають на стан платіжного балансу

7. Оцінка позицій платіжного балансу

8. Процес регулювання платіжного балансу

Література

1. Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади

Міжнародні розрахунки - це система механізмів реалізації грошових вимог та зобов’язань, що виникають між різними суб’єктами у сфері міжнародних економічних відносин.

Еволюція міжнародних розрахунків відображає розвиток міжнародних відносин, валютних систем, фінансових ринків, у тому числі ринку фінансових послуг. Необхідність міжнародних розрахунків обумовлена міжнародною торгівлею, вивозом капіталу, міграційними процесами та ін.

На сучасному етапі міжнародні розрахунки є об’єктом державного регулювання, яке здійснюється за кількома напрямами. Держава впливає на систему розрахунків, оскільки нерідко сама бере в них участь; законодавчо регламентує, періодично вводячи певні валютні обмеження, створюючи органи валютного контролю тощо; впливає на розрахунки через систему міжнародних організацій.

Міжнародні розрахунки здійснюються переважно у безготівковій формі шляхом відповідних записів на банківських рахунках в уповноважених банках; вони безпосередньо пов’язані з обміном валют.

Суб’єкти міжнародних розрахунків:

імпортери;

експортери;

банки, кредитні установи;

держава;

міжнародні організації;

фізичні особи.

Існує три основні види організації міжнародних розрахунків:

1) розрахунки через організацію кореспондентських відносин між комерційними банками;

2) розрахунки через кореспондентські рахунки, що відкриваються в установах центральних банків. Як правило, це повні розрахунки, що виконуються індивідуально, на валовій основі, їх можна характеризувати як платежі брутто;

3) розрахунки через клірингові установи. Це розрахунки, або платежі, нетто.

Для здійснення міжнародних розрахунків уповноважені банки використовують свій закордонний апарат (філії, відділення, дочірні банки) та кореспондентські відносини з іноземними банками.

Кореспондентські відносини як одна з основних організаційних форм банківської діяльності на міжнародних ринках розглянуті у темі «Міжнародна банківська справа».

В основу міжнародних розрахунків покладено рух товарно-розпорядчих документів та операційне оформлення платежів.

Головними чинниками, що виражають стан міжнародних розрахунків, є:

1) умови зовнішньоторговельних контрактів;

2) валютне законодавство;

3) особливості банківської практики;

4) міжнародні правила та «звичаї» тощо.


2. Ризики при міжнародних розрахунках і методи їх мінімізації

Основні ризики, що виникають при міжнародних розрахунках і засоби щодо їх скорочення такі:

1. Кредитнийризик пов’язаний з нездатністю чи небажанням покупця платити. Найбільш імовірний ризик при міжнародних розрахунках, оскільки порушення судового позиву проти боржника, який порушив зобов’язання, в іншій країні потребує більше коштів і часу, а успіх менш імовірний, ніж у випадку з місцевим боржником.

До засобів щодо скорочення даного ризику відносять:

використання акредитива;

отримання готівкових депозитів;

отримання страхового покриття експортних кредитів.

2. Валютний ризик пов’язаний зі зміною валютного курсу, яка може несприятливо вплинути на становище експортера та імпортера. Вартість національної валюти при майбутньому платежу в іноземній валюті залежить від обмінного курсу між двома валютами (особливо, коли на курси обміну впливають ринкові сили).

До засобів щодо скорочення даного ризику відносять:

використання форвардного валютного хеджування;

використання ф’ючерсів на ринку опціонів;

виписування рахунків у власній валюті чи у валюті, яка має стійку вартість (долар, фунт стерлінгів, єна, євро);

контрактне забезпечення - коригування ціни відбувається на основі обумовлених змін валютного курсу.

3. Регіональний ризик спричиняють політичні чи економічні події, які відбуваються в країні імпортера і які стали причиною постійного чи термінового призупинення виплат продавцю. Регіональний ризик також включає ризик відсутності конвертованості: неможливість власника валюти даної країни конвертувати її у валюту іншої країни внаслідок обмеження, накладеного урядом.

До засобів щодо скорочення даного ризику відносять:

використання підтвердженого акредитива;

отримування страхового покриття експортних кредитів.

Таким чином, до загальних методів мінімізації затрат та ризиків, що виникають при здійсненні міжнародних розрахунків відносять:

використання різних стратегій;

страхування;

вибір методу фінансування.


3. Сутність, виникнення та розвиток балансів міжнародних розрахунків. Види балансів міжнародних розрахунків

Грошові вимоги та зобов’язання, що виникають у країн як наслідок їхніх міжнародних економічних відносин, мають оплачуватися у певні терміни й фіксуватися у балансах міжнародних розрахунків (БМР). Останні залежно від поставлених завдань відображають або всю сукупність розрахункових відносин країни, або якусь їхню частину.

Баланси міжнародних розрахунків у грошовій формі показують стан міжнародних відносин країни з іншим світом. Вони посідають важливе місце у системі економічних відносин, оскільки відображають перерозподіл суспільного продукту, масштаби, структуру і характер зовнішньоекономічної діяльності країни, її участь у світовому господарстві та міжнародному розподілі праці, віддзеркалюють її позиції на світових ринках фінансових та матеріальних активів.

Основними видами балансів міжнародних розрахунків є:

розрахунковий баланс;

баланс міжнародної заборгованості;

платіжний баланс.

Розрахунковий баланс - це статистична таблиця, яка відображає співвідношення грошових вимог і зобов’язань даної країни щодо інших країн.

Розрізняють два види розрахункових балансів:

розрахунковий баланс за певний період - відображає зміни у стані заборгованості та вимог даної країни лише за цей період (місяць, квартал, рік);

розрахунковий баланс на певну дату(його ще називають баланс міжнародної заборгованості даної країни, або баланс її міжнародних грошових вимог і зобов’язань, а в США подібний баланс називається «балансом міжнародних інвестицій») - показує співвідношення всіх зобов’язань і вимог даної країни незалежно від того, коли вони виникли.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 17

Бесплатная работа

Закрыть

Международные расчеты

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.