Валютний ринок виконує такі важливі функції:

здійснення міжнародних розрахунків;

регулювання валютних курсів;

диверсифікація валютних резервів;

хеджування валютних ризиків;

отримування учасниками валютного ринку прибутку у вигляді різниці курсів валют;

проведення валютної політики, напрямленої на державне регулювання національної економіки та узгодженої політики в межах світового господарства.

Основний товар валютного ринку - будь-яка фінансова вимога, визначена в іноземній валюті.

Суб’єкти валютного ринку:

державні установи (переважно центральні банки та казначейства);

юридичні та фізичні особи;

комерційні банківські установи;

валютні біржі та валютні відділи товарних і фондових бірж.

Валютний ринок складається з багатьох національних валютних ринків, які об’єднані у світову систему. Ця система дозволяє банку в будь-якому валютному центрі здійснювати угоди на такій основі:

І рівень: Роздрібна торгівля. Угоди на одному національному ринку, відповідно до яких банк-дилер під час купівлі-продажу безпосередньо взаємодіє з клієнтом.

II рівень: Оптова міжбанківська торгівля. Угоди на одному національному ринку, згідно з якими два банки взаємодіють один з одним з допомогою валютного брокера. Це, по суті, міжбанківський ринок.

ІІІ рівень: Міжнародна торгівля. Угоди між двома і більше національними ринками, відповідно до яких банки різних торговельних центрів взаємодіють один з одним. Такі угоди можуть включати арбітражні операції на двох чи трьох ринках.

У розглянутій світовій системі існує тенденція до дії закону однієї ціни. Тому в Нью-Йорку обмінне співвідношення долара США і євро, долара і японської єни буде таким самим, як у Лондоні і Токіо. Це явище має місце через процес арбітражу. Якщо в цінових відносинах цих валют з’являються які-небудь розбіжності, банки-дилери як учасники ринку будуть продавати чи купувати валюту, щоб мати зиск з цих розбіжностей. Учасники ринку купуватимуть валюту, вартість якої падає, і продаватимуть валюту, вартість якої зростає щодо обмінних курсів в інших ринкових центрах.

Валютні ринки використовуються для таких цілей.

Забезпечення торгівлі й інвестицій. Компанії, що здійснюють імпорт і експорт товарів, купують їх за одну валюту, а продають за іншу, тобто здійснюють платежі в одній валюті, а виторг одержують в іншій. Отже, доводиться конвертувати частину виторгу в ту валюту, якою вони розраховуються за товари, що одержали. В аналогічному становищі перебуває і компанія, що здобуває активи в іншій країні і повинна розрахуватися за них у місцевій валюті. Їй також доводиться конвертувати свою валюту в місцеву.

Спекуляції. Обмінний курс двох валют міняється залежно від попиту та пропозиції на кожну з них. Трейдери можуть отримати прибуток, купуючи валюту за одним курсом і продаючи за іншим, вигіднішим. Значна частина угод валютного ринку є спекулятивними.

Хеджування. Компанії, наприклад фабрики, що мають активи в інших країнах, беруть на себе ризик зміни вартості активів, вираженої в їхній національній валюті, у результаті коливань обмінного курсу двох валют - національної і місцевої. Хоча інозем­ні активи не змінюють з часом своєї вартості в іноземній валюті, вони можуть приносити як прибуток, так і збитки в національній валюті їхньому власникові у разі зміни обмінного курсу. Компанії можуть уникнути прибутків або збитків, застосувавши хеджування. Хеджування припускає здійснення такої валютної операції, яка цілком компенсує прибуток або збиток за іноземними активами, обумовлені зміною обмінного курсу.

Капітал переливається в ту країну, де інвестори бачать для себе перспективи. Деякі країни мають потребу в припливі капіталу і пропонують відповідні процентні ставки, інші мають надлишок капіталу і, отже, установлюють нижчі ставки. Однак інвестори не завжди приймають рішення, орієнтуючись тільки на високий процентний прибуток. Наприклад, японські виробники автомобілів і електронної техніки інвестують кошти у виробництво на території Європи і США для подолання тарифних бар’єрів і квот.

У короткостроковій перспективі пропозиції та попит капіталу визначаються діловою активністю. Міжбанківський ринок оперує великими капіталами при невеликих торговельних спредах, тоді як клієнтський ринок має справи з відносно невеликими обсягами капіталу, але при більших спредах. Будь-яка несподівана зміна попиту на клієнтському ринку позначається на ставках міжбанківського ринку, що, у свою чергу, впливає на ставки обмінного курсу.

Валютні ринки, будучи позабіржовими, діють у різних частинах світу. Години їх роботи, як зазначалося, перекриваються, у результаті чого такий глобальний ринок функціонує цілодобово.

Основними елементами валютної угоди є:

дата угоди;

контрагенти;

валюти;

обмінний курс;

суми;

дата валютування;

платіжні інструкції.

За останні 30 років кількість фінансових продуктів, доступних на валютних ринках, різко зросла. Дилери банків пропонують ці продукти своїм клієнтам, щоб тим було легше проводити інвестування, спекуляції і хеджування. Складна природа більшості цих продуктів у поєднанні з колосальним обсягом коштів, що беруть участь в обороті, вимагає від банків створення трьох важливих функціональних підрозділів для того, щоб забезпечити ефективний облік і моніторинг здійснюваних угод.

Фронт-офіс дилінговий зал. Саме тут ведеться позабіржова торгівля на фінансовому ринку. Це дуже жваве місце, де працюють дилери.

Мідл-офіс. Ця служба забезпечує підтримку дилерів, надає їм консультації і рекомендації фахівців з керування ризиками, економістів, технічних аналітиків, юрисконсультів та ін.

Бек-офіс. Підрозділ обробляєзапити та інформацію, видає підтвердження угод, проводить розрахунки, обробляє, керує потоками наявних коштів. Важливо пам’ятати, що дилери не можуть вести торгівлю без підтримки бек-офіса.

Багатьом організаціям, що здійснюють імпорт і/або експорт товарів і послуг, іноземна валюта необхідна для виконання угод та інвестицій. Їм також потрібна мінімізація валютного ризику. Брокери діють як посередники між сторонами, підбираючи зустрічні замовлення на продаж і купівлю. При цьому вони зберігають анонімність сторін до моменту фактичного укладення угоди. Брокери знають, хто з дилерів пропонує найвищий курс купівлі, а хто - найнижчий курс продажу. Вони не відкривають власних позицій і одержують дохід у вигляді комісійних з угоди. Останнім часом у сумарному обороті ринку відчутно зростає частка електронних брокерських систем, таких як Reuters Dealing 2000-2 та її конкурент - ЕВS/Мinех.

Основні учасники валютних ринків - банки. Хоча валютний ринок є позабіржовим і, отже, децентралізованим, функціонуючим цілодобово, деякі його інструменти торгуються на біржі. Наприклад, з валютними ф’ючерсами активно працює Чиказька товарна біржа (СМЕ), а з валютними опціонами - фондова біржа Філадельфії (РНLХ).

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 9

Бесплатная работа

Закрыть

Функции, основной товар и субъекты валютных рынков

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.