План

Єдина технологія обслуговування населення у Центрі зайнятості

Принципи та засади єдиної технології обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України

Організація функціонально-просторових секторів

Принципи та засади єдиної технології обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України

Технологія обслуговування незайнятих громадян в центрах зайнятості - це спосіб діяльності спеціалістів державної служби зайнятості щодо надання клієнтам передбачених законодавством соціальних послуг на основі раціонального розподілу дій на скоординовані процедури та операції, визначення оптимальних засобів і методів їх виконання.

Технологія базується на загальновизнаних принципах діяльності служб зайнятості європейських країн. Основними є такі принципи:

пріоритетність інтересів і потреб клієнтів служби зайнятості, урахування мотивів людини як особистості, її обставин, нахилів і здібностей;

співробітництво клієнта і служби зайнятості - найбільш ефективний і короткий шлях до працевлаштування;

пріоритетність послуг центру зайнятості, пов'язаних з пошуком і підбором роботи перед іншими видами послуг.

Засадами Єдиної технології обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України (ЄТОН) є:

1. Активізація власних зусиль клієнтів щодо влаштування свого життя, підвищення відповідальності людини перед собою, своєю сім'єю та суспільством:

навчання клієнтів методам і техніці самостійного пошуку роботи;

розроблення більшістю клієнтів за допомогою спеціалістів ЦЗ планів самостійного пошуку роботи;

розширення кола інформації про вакантні місця шляхом створення єдиної національної інформаційної комп'ютерної системи і забезпечення вільного доступу кожного відвідувача до інформації про вакансії;

створення в ЦЗ функціонального сектору самостійного пошуку вакансій;

сприяння безробітним в їхніх зусиллях щодо започаткування власної справи;

залучення незайнятих громадян до участі в оплачуваних громадських роботах;

створення в ЦЗ функціонального сектору профінформування населення;

підвищення відповідальності клієнтів за власні дії щодо пошуку роботи (інформування спеціалістів ЦЗ про проведену роботу).

2. Підвищення відповідальності фахівців ЦЗ за ефективність заходів, що використовувались, кінцеві результати роботи з клієнтами:

обговорення на засіданні спеціально призначеної комісії центру зайнятості ефективності заходів щодо сприяння влаштуванню кожного клієнта, який довгий час (3-6 міс.) перебував на обліку в ЦЗ;

використання результатів роботи спеціалістів при проведенні атестації, конкурсів на заміщення вакантних посад, формуванні резерву на висування, моральному та матеріальному заохоченні.

3. Зміцнення взаємодії з роботодавцями - підвалини підвищення ефективності діяльності центрів зайнятості:

інформування роботодавців у відповідності з профілем підприємств про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в ЦЗ;

вивчення потреб роботодавців та надання допомоги щодо укомплектування підприємств персоналом і професійне навчання кадрів на їхнє замовлення з числа незайнятого населення;

консультування з питань впровадження деяких норм законодавства про працю і зайнятість;

здійснення на замову роботодавців підбору необхідних працівників з використанням психодіагностичних методик;

інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці;

інформування про витрати ЦЗ коштів страхового фонду з розкриттям досягнутого ефекту по кожній статті бюджету.

4. Раціоналізація розподілу персоналу служби зайнятості і використання його робочого часу:

розподіл персоналу з урахуванням його "навантаження", (кількості незайнятого населення, яка припадає на одного працівника ЦЗ);

визначення норм часу на здійснення технологічних операцій і процедур, впровадження системи автоматизованого нарахування всіх видів допомоги;

спеціалізація і взаємозамінність фахівців ЦЗ на основі розподілу здійснюваних операцій на прості і добре уявлені елементи;

зосередження уваги фахівців, які безпосередньо працюють з клієнтами, виключно на виконанні своїх функціональних обов'язків завдяки автоматизації статистичного обліку та організації ефективної системи документообігу;

розроблення для кожного спеціаліста детальної посадової інструкції.

5. Розподіл потоків клієнтівзалежно від мети відвідування центру зайнятості:

створення в ЦЗ диспетчерсько-консультаційного сектору, покладення на одного з фахівців диспетчерсько-консультаційних функцій;

розміщення робочих приміщень у ЦЗ відповідно до технології обслуговування конкретних категорій клієнтів;

виділення в окреме технологічне поле роботи по виконанню замовлень на підготовку довідок клієнтам.

6. Розподіл приміщень ЦЗ на функціональні сектори,в яких, незалежно від площі приміщень, особливостей будинку ЦЗ, здійснюються визначені процедури і операції щодо обслуговування клієнтів:

створення великих просторових зон, де клієнтам можуть надаватися декілька послуг, в першу чергу тих, які спрямовані на активізацію їх власних зусиль щодо влаштування свого життя;

уніфіковане за змістом інформаційне наповнення приміщень ЦЗ, яке дозволяє клієнтам самостійно одержати максимум інформації, а також допомагає їм чітко уявити свої права та обов'язки.

Найважливішою засадою побудови ЄТОН є розподіл клієнтів центру зайнятості на певні категорії:

1. Працездатні громадяни працездатного віку, які не мають роботи і вперше звернулися до центру зайнятості або перебували на обліку і були зняті з обліку в зв'язку з працевлаштуванням та повторно звернулися до центру зайнятостi.

2. Громадяни, якi зареєстровані як такі, що шукають роботу i звернулись до центру зайнятості в призначений день.

3. Громадяни, які раніше перебували на обліку в центрі зайнятості як безробітні (крім зареєстрованих на підставі п.1 ст.26) були зняті з облiку за власною заявою або в зв'язку з невідвідуванням центру зайнятостi більше одного місяця, не працевлаштувалися i повторно звернулись до центру зайнятості протягом двох років з моменту першої реєстрації.

4. Громадяни, які зареєстровані як безробітні i звернулись до центру зайнятості в призначений час.

5. Громадяни, які працюють i бажають змінити місце роботи або шукають додаткову зайнятість (додатковий заробіток).

6. Інваліди, які бажають працевлаштуватися.

7. Громадяни, які звернулися до центру зайнятостi за довідками.

8. Керівники, які звернулись до центру зайнятостi з метою реєстрацiї підприємств як платників внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (ФЗДССУВБ).

9. Керівники та працівники кадрових служб підприємств, які звернулись до центру зайнятості за допомогою в підборі персоналу.

10. Роботодавці, які не мають прав юридичної особи та звернулися до центру зайнятості щодо реєстрації трудових договорів між працівником і фізичною особою.

Такий підхід обумовлений різницею в змісті технологічних процедур і операцій, що виконують конкретні фахівці центрів зайнятості при наданні тієї чи іншої послуги.

При визначенні процедур щодо обслуговування конкретної категорії громадян, послідовності операцій враховувались різні обставини, які можуть виникати у клієнтів, обумовлювати багатоваріантність можливого розвитку подій та впливати на зміст дій спеціалістів ЦЗ. Відповідно до цих обставин пропонуються варіанти дій фахівців.

Отже, запропоновано поділ клієнтів, який дозволяє запроваджувати цілеспрямовані дії спеціалістів центру зайнятості, перш за все залежно від потреб клієнтів та ознак ситуації. Це допомагає також чітко визначити зміст операцій, їх послідовність, розподілити функції та обов'язки між співробітниками ЦЗ, здійснити нормування часу на операції і процедури, регламентує зміст їх дій, що допомагатиме фахівцям надавати більш якісні послуги клієнтам.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 17

Бесплатная работа

Закрыть

Технология обслуживания в центре занятости

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.