ЗМІСТ

Резюме

1. Бізнес ідея

2. Цілі

3. Аналіз ринку

4. Маркетингова стратегія

5. Виробничий план

6. Організаційний план

7. Фінансовий план

8. Інвестиційний план

9. Оцінка ризиків

7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Для того, щоб побачити чи успішно ведеться бізнес необхідно розрахувати доходи, постійні та змінні витрати, прибуток. Розрахунок доходів приведено в таблиці 2.

Табл.2. розрахунки доходів

Назва товару Ціна, грн. 1 рік 2 рік
03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 01.07 02.07 ВСЬОГО І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 1. 2. 3. 4.
Штори
13 1560 1690 1690 1716 1742 1794 1898 2106 2418 3120 3185 3250 26169 6766 6890 7020 7150
Тюль 12,50 1875 2250 2450 2650 2850 3250 4050 4375 4400 4450 4475 4500 41575 10500 10625 10750 11000
Всього 3475 3940 4140 4366 4592 5044 5948 6481 6818 7570 7660 7750 67744 17260 17515 17770 18150

Всього за рік 67744 грн.Розрахунок змінних витрат приведено в таблиці № 3.

Табл.3. Розрахунок змінних витрат.

Товар Закуп. ціна, грн. 1 рік 2 рік
03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 01.07 02.07 ВСЬОГО І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
Тюль
9,50 1425 1710 1862 2014 2166 2470 3078 3325 3344 3382 3401 3420 31597 7980 8075 8170 8360
Штори 10,00 1200 1300 1300 1320 1340 1380 1460 1620 1860 2400 2450 2500 20130 5200 5300 5400 5500
Всього 2625 3010 3162 3334 3506 3850 4538 4945 5204 5782 5851 5920 51727 13180 13375 13570 13860

За рік: 51727 грн.

Розрахунок постійних витрат приведено в таблиці 4.

Табл. № 4. Розрахунок постійних витрат.

Витрати 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 01.07 02.07 ВСЬОГО І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
Оренда місця 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 90 90 90 90
Реклама 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 30 30 30 30
Ринковий збір 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 450 450 450 450
Фіксований податок 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 300 300 300 300
Транспорт-ні витрати 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 6960 1740 1740 1740 1740
Всього 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 10440 2610 2610 2610 2610

За рік 10440 грн.

Розрахунок прибутку приведено в таблиці 5.

Табл. № 5. Розрахунок прибутку.

Витрати 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 01.07 02.07 ВСЬОГО І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
Валовий дохід 3435 3940 4140 4366 4592 5044 5948 6481 6818 7570 7660 7750 67744 17260 17515 17770 18150
Змінні витрати 2625 3010 3162 3334 3506 3850 4538 4945 5204 5782 5851 5920 51727 13180 13375 13570 13860
Постійні Витрати 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 10440 2610 2610 2610 2610 - -

-

Прибуток -60 60 108 162 216 324 540 666 744 918 939 960 5577 1470 1530 1590 1680

Рівень рентабельності дорівнює прибуток поділений на валові витрати;

Рр. = 11847 : 138439 = 0,085 або 8,5%


Прогноз руху грошових коштів

Табл. № 6.

Періоди

03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 01.07 02.07 Всього
1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. 3. 4.
Грошові ресурси на поч. місяця 0 1290 700 658 635 201 875 1765 1781 1875 2143 2432 0 2742 2262 2407 2450
Грошові надход. а) виручка 3435 3940 4140 4366 4592 5044 5948 6481 6818 7570 7660 7750 67744 17260 17515 17770 18150
б) допомога ЦЗ 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 0
в) власні кошти 0 0 500 465 0 0 0 0 0 0 0 0 965 0 0 0 0
Всього надход. 7435 3940 4640 4831 4592 5044 5948 6481 6818 7570 7660 7750 72709 17260 17515 17770 18150
Кошти до здійснення виплат. 7435 5230 5340 5489 5227 5245 6823 8246 8599 9445 9803 10162 72709 20002 19777 20170 20600
Грошові виплати а) ФОП 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7800 1950 1950 1950 1950
б) постійні витрати 870 870 870 780 870 870 870 870 870 870 870 780 10440 2610 2610 2610 2610
в) змінні витрати 4625 3010 3162 3334 3506 2850 3538 4945 5204 5782 5581 5920 51727 13181 12810 13167 13540
Всього витрат 6145 4530 4682 4854 5026 4370 5058 6465 6724 7302 7371 7440 69967 17740 17370 17727 18100
Грошові кошти на кінець місяця 1290 700 658 635 201 875 1765 1781 1875 2143 2432 2742 2742 2262 2407 2450 2500


РОЗРАХУНОК ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ

1. Визначаємо середню продажну ціну

(13 + 12,5)/2 = 25,5/2=12,75 грн.

2. Визначаємо середню величину змінних витрат на одиницю товару

(9,5 + 10)/2 = 19,5/2 = 9,75 грн.

3. Визначаємо точку беззбитковості за формулою:

ТБ = ПВ/(Цз – Зв) = 870/(12,75 – 9,75) = 870/3 = 290 м/міс.


8. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

Щоб визначити скільки необхідно початкового капіталу для започаткування своєї справи і де їх взяти проведемо аналіз капіталовкладень.

Табл. №7. Інвестиційний план.

Капітальні витрати Вартість в грн. Виплата ЦЗ Власні накопичення
Обладнання 920 _________ 920
Реєстрація 135 135 ________
Оренда 730 730 _________
Закупка сировини 5000 4035 965
Всього 6785 4900 1885

Щоб дізнатися чи буде цей бізнес успішним визначаємо термін окупності.

Со= Ск/ Чп

Де:

Ск – сума капіталовкладень

Чп – чистий прибуток

Со = 6785/464.75=14,6 м/с.


9. ОЦІНКА РИЗИКІВ

Потенційні ризики пов’язані з підприємницькою діяльністю представлені виробничими, комерційними, фінансовими і ризиками пов’язаними з форс-мажорними обставинами.

Заходи для зниження ризиків:

1.Відслідковувати попит на товари;

2.Закуповувати товар невеликими партіями;

3.Підвищувати свою кваліфікацію.

Види ризику Дії щодо його мінімалізації чи усунення
1.Зміна ставки єдиного податку 2.Подальший розвиток конкурентів

3.Зміна курсу валют

4.Зміна податкового законодавства.

Перехід на саму найвигіднішу системи оподаткування Постійне вдосконалення торгової точки

Регулювання ціни на товар аналогічно до зміни курсу валют

Простежування до всіх змін в країні

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Розничная торговля гардинные изделиями

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.