ПЛАН

Вступ

1. Сутність та причини інфляції

2. Типи інфляції

3. Види інфляції

4. Економічні і соціальні наслідки інфляції

Висновки

Література

Вступ

Перевищення кількості грошових одиниць, що знаходяться в обігу, над сумою товарних цін і поява внаслідок цього грошей, не забезпечених товарами, означає інфляцію. Вона призводить до зростання цін на товари (явному чи прихованому). Тому індекс цін - це один із головних і найбільш наочних показників наявності чи відсутності інфляції, її глибини. Інфляція може бути викликана різними чинниками. Це і випуск зайвої кількості грошових одиниць, і відставання виробництва товарів від зростання платоздатного попиту, і надходження на ринок товарів, що не користуються попитом.

Інфляція - це переповнення фінансових каналів паперовими грошима, що призводить до їх знецінювання. Інфляція - це грошове явище, але вона не обмежується знецінюванням грошей. Вона проникає у всі сфери економічного життя і починає руйнувати ці сфери. Від неї страждає держава, виробництво, фінансовий ринок, але більше за все страждають люди. Під час інфляції має місце:

-Знецінювання грошей по відношенню до золота.

-Знецінювання грошей по відношенню до товару.

-Знецінювання грошей по відношенню до іноземної валюти.

Сучасна інфляція не виникає раптово, а розвивається поступово як тривалий процес, який можна розділити на три етапи:

- на першому етапі темпи зростання цін (інфляції) відстають від темпів збільшення в обігу грошової маси;

- на другому етапі темпи зростання цін значно випереджають темпи зростання в обігу грошової маси;

- на третьому етапі зростання цін набуває нерівномірного стрибкоподібного характеру, коли темпи зростання цін то випереджають темпи зростання грошової маси, то відстають від них.


1. Сутність та причини інфляції

Як економічне явище інфляція існує давно. Вважають, що вона появилась одночасно з виникненням грошей, з існуванням яких нерозривно пов’язана (з IV-III ст. до н.е., коли грошовим товарам у світі стає срібло).

Термін „інфляція” вперше почав уживатися в період громадянської війни в Північній Америці (1861-1865) для позначення процесу розбухання грошової маси, яка була необхідна для фінансування воєнних витрат. Наприкінці ХІХ та впродовж ХХ ст. вона виявлялася в різні періоди часу в тих чи інших країнах. Великого розмаху інфляційні процеси набули після Першої та Другої світових війн ХХ ст. Саме в цей період економісти зосередили свою увагу на дослідженні цього складного і суперечливого явища.

В економічній теорії існують кілька підходів до визначення сутності та механізму вияву інфляції.

Інфляція – це переповнення сфери грошового обігу надмірною масою грошових знаків, що спричиняє їх знецінення.

Отже, інфляція – це насамперед грошове явище, пов’язане з рухом грошей.

Найбільш наочно суть інфляції проявляється в загальному підвищенні рівня цін. Зростання цін є конкретним вираженням інфляції. Але не всяке підвищення цін є інфляційним. Якщо підвищення цін відбулося через подорожчання сировини, електроенергії, покращення якості продукції що призвело до збільшення витрат виробництва, то знецінення грошей є наслідком зростання цін. Якщо зростання цін відбулося через надмірну грошову та кредитну емісію, порушення законів грошового обігу, то зростання цін є наслідком знецінення грошей. Другий випадок точніше відображає реальний зміст поняття „інфляція”, означає появу грошових знаків, не забезпечених товарною масою.

Інфляція – знецінення грошей, зниження їх купівельної спроможності, що виявляється у зростанні цін.

Причини і фактори інфляції надзвичайно різноманітні. Можна виділити внутрішні і зовнішні чинники, які впливають на інфляцію.

До внутрішніх слід віднести такі:

-надмірну емісію грошей, тобто понад нормальну потребу;

-надмірні військові витрати (вони негативно впливають на соціальне становище населення);

-завищені капітальні вкладення, що відволікають на тривалий час грошові та матеріальні ресурси від споживання населенням;

-кризи державних фінансів, коли уряд витрачає грошей більше, ніж має доходів, збільшуючи дефіцит державного бюджету;

-кредитну експансію з боку банків, які видають кредити понад нормальні потреби, що переповнює грошима сферу обігу;

-необґрунтоване підвищення цін на товари та послуги підприємствами, торговельними організаціями;

-необґрунтоване підвищення заробітної плати без урахування зростання продуктивності праці (виробництво товарів не зростає, якість не поліпшується);

-активізацію „тіньової” економіки, представники якої нечесними операціями вилучають з обігу величезні суми грошей.

Зовнішніми причинами інфляції можна назвати:

-зростання цін на світовому ринку (при подорожчанні експорту та імпорту);

-збільшення зовнішнього боргу;

-широкий обмін в банках іноземної валюти, на національну, що впливає на додаткову емісію грошей у зв’язку з великою різницею співвідношення грошової одиниці за курсом обміну;

-структурні світові кризи, пов’язані зі зменшенням природних ресурсів і зростання цін на важливі види сировини і палива;

-воєнні конфлікти між державами, коли воєнні витрати призводять до великих фінансових і матеріальних витрат, зростання вартості життя тощо.

Таким чином, до найважливіших iнфляційних причин зростання цін можна віднести наступні:

Диспропорційність - незбалансованість державних видатків і прибутку - т. з. дефіцит державного бюджету. Часто цей дефіцит покривається за рахунок використання "друкарського верстату", що призводить до збільшення грошової маси і як наслідок - інфляція.

Iнфляційно небезпечні інвестиції - здебільшого мілітаризація економіки. Військові асигнування ведуть до утворення додаткового платіжездатного попиту, а як наслідок - збільшення грошової маси. Надмірні військові асигнування звичайно є головною причиною хронічного дефіциту державного бюджету, а також збільшення державного боргу для покриття якого випускаються додаткові паперові гроші.

Відсутність чистого вільного ринку і досконалої конкуренції як його частини. Сучасний ринок в чималій мірі огополiстичний. Оскільки огополiст зацікавлений в скорочуванні виробництва і пропозиції товарів створюється дефіцит використовуваний їм для підтримки чи підняття ціни на товар.

Імпортована інфляція, роль якої зростає зі зростанням відкритостi економіки і утягнення її в світогосподарські зв'язки тієї чи іншої країни. Можливості для боротьби у держави досить-такi обмежені. Засіб ревальвації власної валюти, що інколи застосовується в таких випадках, робить імпорт більш вигідним, одночасно ускладнюючи експорт.

Iнфляційні очікування - виникнення в інфляції самопідтримуючого характеру. Населення і господарські суб'єкти звикають до постійного підвищення рівня цін. Населення вимагає підвищення заробітної плати і запасається товарами наперед, очікуючи на їх швидке подорожчання. Виробники ж побоюються підвищення цін з боку своїх постачальників, які водночас закладають в ціну своїх товарів прогнозоване ними зростання цін на комплектуючі і розгойдують отим самим маховик інфляції. Живий приклад таких iнфляційних очікувань можемо спостерігати у своєму повсякденному житті.

Причину інфляції треба також шукати в трьох видах монополій:

-Державна монополія на емісію грошей.

-Профспілкова монополія.

-Монополія великих фірм на визначення ціни і власних витрат.

Ці три види монополій пов'язані між собою і кожна з них може порушувати баланс попиту і пропозиції. Причини інфляції можуть знаходитись і поза держави, тоді їх треба шукати в світовій торгівлі.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Сущность, типы, виды и причины инфляции

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.