Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

1. Історичний аспект становлення та розвитку світової фінансової науки. 5

2. Прагматика і проблеми розвитку вітчизняної фінансової науки. 19

3. Шляхи удосконалення фінансової науки в Україні 23

Висновки. 28

Список використаних джерел. 30 

Вступ

Фінанси є основою економічного життя держави, розвитку її економіки, зростання матеріального добробуту населення. Наявність фінансів об'єктивно зумовлена необхідністю розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту між верствами населення, підприємницькими структурами і окремими територіями. Маючи об'єктивний характер, їх функціонування значною мірою залежить від суб'єктивних дій політичних сил, які знаходяться при владі і домагаються забезпечення власних економічних інтересів.

Актуальність теми полягає в тому що функціонування фінансів невіддільне від держави. Їх необхідність зумовлена тим, що за будь-якого типу економічної системи основним призначенням держави є забезпечення фінансовими ресурсами тих потреб, які не можуть бути задоволені через ринковий механізм, тобто через попит і пропонування, а також особисто кожним громадянином з огляду на відповідні об’єктивні причини. До цих потреб належать, зокрема, структурна перебудова економіки, захист навколишнього середовища, оборона, правопорядок, проведення фундаментальних наукових досліджень, загальна освіта, підготовка кадрів, соціальне забезпечення й страхування, охорона здоров’я тощо. Виходячи з цього держава будує свою фінансову політику, визначаючи рівень втручання у господарську діяльність виробничих структур і соціального забезпечення своїх громадян. Від цих факторів залежить, яка частка валового внутрішнього продукту має зосереджуватися у фінансових інституціях, створюваних державою.

В сучасних умовахфінанси є основою економічної стабільності в державі і рівня життя громадян. Державні фінанси - центральна ланка фінансової системи, через яку здійснюється вплив фінансів на економічний і соціальний розвиток країни. Вона має свої особливі принципи організації та функціонування. Це зумовлено функціями і роллю держави у регулюванні та забезпеченні демократичних економічних і соціальних умов життя населення, створенні сприятливих умов для діяльності виробничих і невиробничих структур.

Наука про фінанси бере свій початок у працях видатних представників класичної економічної теорії: У. Петті, А. Сміта, Д. Рікардо, Ж.-Б.Кольбера, А.Тюрго, Ж.Бодена, Т.Гобса. Також не можна не відзначити таких вчених як: К.-Г.Рау, Ж.Сісмонді Ф.Нітті А.Пігу В.Парето П.Самуельсон.

Обєктом дослідження у даній курсовій роботі світова фінансова наука, а предметом фінанси.

Метою дослідження є вивчення розвитку фінансової науки як соціального явища, зокрема в Україні.

Завданням дослідження є:

- характеристика історичних аспектів становлення та розвитку світової фінансової науки

- аналіз проблем розвитку вітчизняної фінансової науки

- визначення шляхів удосконалення фінансової науки в Україні.

Закрыть

Финансовая наука как социальное явление, ее развитие в Украине

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.