Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 50

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

1. Поняття внутрішнього середовища підприємств ресторанного господарства  5

1.1. Джордж Хоманс і концепція внутрішнього середовища робочої групи. 7

1.2. Особливості внутрішнього середовища підприємства. 12

2. Структура внутрішнього середовища підприємств ресторанного господарства  15

2.1. Цілі підприємств ресторанного господарства. 16

2.2. Структура підприємства. 19

2.3 Завдання. 21

2.4. Технологія підприємства. 22

2.5. Персонал та ресурси організації 25

3. Шляхи вдосконалення елементів внутрішнього середовища підприємства ресторанного господарства. 29

3.1. Функціональні сфери внутрішнього середовища. 33

3.2.  Ефективність внутрішнього фірмового менеджменту. 34

4. Взаємозв’язок елементів внутрішнього середовища підприємства. 38

Висновки і пропозиції 44

Список використаної літератури. 46

Додатки. 47

Вступ

Будь-яка організація є системою, утвореною певною кількістю внутрішніх змінних елементів.

Оскільки організації створюють люди, то внутрішнє середовище організації формується, в основному, внаслідок прийняття і реалізації управлінських рішень. Це свідчить, що внутрішні чинники організації піддаються регулюванню. Але не всі з них можна безпосередньо контролювати, оскільки вони є також наслідком впливу зовнішнього середовища (соціальних, технологічних, організаційних чинників).

Внутрішнє середовище організації визначають склад і взаємодія таких елементів, як організаційна форма і структура організації, люди, соціально-психологічний клімат, цілі, завдання, технологія.

Центром діяльності організації є людина, яка може бути співробітником або зовнішньою зацікавленою особою. Соціальні системи не є абстрактними побудовами, вони функціонують як групи мотивованих, ініціативних і готових до підвищення рівня своїх знань людей. Місце людського компонента у внутрішньому середовищі організації залежить від поведінки окремих людей, людей у групах, керівника, його впливу на поведінку окремих людей та їх груп.

Завданням керівника є створення в організації такого внутрішнього середовища, яке б підтримувало бажаний тип поведінки індивіда і груп працівників.

Питанням, пов'язаним з вивченням внутрішнього середовища підприємства присвячені праці вітчизняних авторів – Г. Клейнера, В. Маевського, В. Макарова, В. Маршева, А. Нестеренка, В. Тамбовцева, А. Кантарбаевої, А. Мустафiна, А. Ляско, О. Сухарева, В. Полтеровича, А. Шаститко, Е. Балацького, Б. Мiльнера, А. Татаркiна, Е. Попова, С. Дорошенка, А. Молодчика.

Отже, внутрішнє середовище організації є дуже складною системою елементів і взаємозв’язків між ними, які, як правило, контролюються і регулюються керівництвом.

Таким чином, вищевикладене зумовлює актуальність теми дослідження курсової роботи.

Метою роботи є дослідження ролі внутрішнього середовища в процесі функціонування підприємств ресторанного господарства.

Предметом дослідження в роботі є особливості розвитку внутрішнього середовища підприємств ресторанного господарства.

Об'єктом дослідження є внутрішнє середовище організації.

Завданнями роботи є:

- дослідити теоретичні основи розвитку внутрішнього середовища підприємств ресторанного господарства;

- розглянути елементи внутрішнього середовища організації і ступінь їх впливу на організацію;

- проаналізувати особливості розвитку внутрішнього середовища підприємства “Еврика”;

- розробити шляхи удосконалення елементів внутрішнього середовища підприємства.

Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Особенности внутренней среды предприятий ресторанного хозяйства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.