Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

1. Загальне ознайомлення з підприємством 4

2. Вивчення функції інженерно-технічних робтників експериментальнго цеху. закріплення знань про проектування одягу 7

2.1. Вивчення функції конструктора. 7

2.2. Вивчення функції лекальника. 8

2.3. Вивчення функції розкладача лекал. 8

2.4. Вивчення функції технолога експериментального цеху. 8

3. Вивчення роботи відділів підприємства 10

3.1. Виробничо-технічний відділ. 10

3.2. Відділ праці та заробітної плати. Функції відділів праці та заробітної плати. Права та обов’язки робітників відділів. 12

3.3. Економічний відділ. Відділ постачання та збуту продукції 14

3.4. Відділ управління якістю. 17

4. Узагальнення матеріалів для дипломного проектування та матеріалів для виконання індивідуального завдання 20

Висновок 21

Використана література 22

Додатки 23

Вступ

Практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки студентів вищих навчальних закладів України. Вона становить важливу та обов’язкову ланку в підготовцівисококваліфікованихспеціалістів до майбутньоїдіяльності за фахом. Переддипломна практика спрямована на закріпленнятеоретичнихзнань, отриманих студентами за час навчання, та набуття, вдосконалення і розширенняпрактичнихнавичок і уміньвроботі за обраноюспеціальністю.

В подальшому була надана можливість безпосереднього, детального ознайомлення з роботою у ТОВ "Аттал".

Метою навчальної дисципліни “Переддипломна практика” є вивчення процесу розробки нових моделей одягу та їх виготовлення в умовах виробництва. Основними завданнями є вивчення функцій основних цехів виробництва, функцій інженерно-технічних працівників та роботи відділів підприємства.

Згідно з вимогамиосвітньо-професійноїпрограмистудентиповинні:

знати :

oструктуру підприємства;

oфункції основних цехів виробництва;

oфункції інженерно-технічних працівників.

вміти :

виконувати функції конструктора, лекальника і розкладача лекал під наглядом досвідченого спеціаліста.

Закрыть

Преддипломная практика (предприятие по производству свадебных платьев)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.