Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Загальна характеристика ПП Коровайний дім «Март» як суб’єкта господарювання 4

2. Аналіз ефективності управління ПП Коровайний дім «Март» 8

3. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства Коровайний дім ,,Март’’ 15

4. Аналіз управління збутовою діяльністю на ПП Коровайний дім ,,Март’’ 23

4.1 Особливості організації збутової діяльності на підприємстві ПП Коровайний дім ,,Март’’ 23

4.2. Аналіз асортименту на ПП Коровайний дім ,,Март” 27

4.3. Аналіз ринкового середовища та здійснення оперативно-збутової діяльності 29

Висновки 39

Список використаних джерел 41

Вступ

Переддипломна практика становить важливу та обов’язкову ланку в підготовці висококваліфікованих спеціалістів до майбутньої діяльності за фахом. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, та набуття, вдосконалення і розширення практичних навичок і умінь в роботі за обраною спеціальністю.

Метою переддипломної практики є закріплення і поглиблення у виробничих умовах теоретичних знань набутих під час навчання в університеті, виробити навички самостійного аналізу і узагальнення отриманого матеріалу та підготовка до роботи за спеціальністю.

Основними завданнями практики є:

- формування професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах;

- поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих у період навчання;

- опанування сучасних прийомів, методів та знарядь праці в галузі майбутньої професії;

- збір, узагальнення і систематизація матеріалів, необхідних для написання бакалаврської роботи відповідно до індивідуального завдання.

Що конкретизувалося у наступних діях: ознайомлення з історією підприємства, його організаційною та виробничою структурами, асортиментом продукції; вивчення складу усіх підрозділів підприємства та функцій, які покладаються на них; вивчення системи виробничих зв’язків між відділами підприємства; фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства; ознайомлення із системою ведення документації на підприємстві. 

Закрыть

Отчет о прохождении преддипломной практики на ООО Коровайный дом «Март»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.