ЗМІСТ

ВСТУП

1. АНАЛІЗ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ

1.1. Основні виробничі фонди підприємства та їх економіко-соціальне значення
1.2. Механізм впливу використання основних виробничих фондів на ефективність виробництва

2. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» ОСНОВНИМИ ВИРОБНИЧИМИ ФОНДАМИ
2.1. Загальна характеристика підприємства та основні техніко-економічні показники діяльності Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.2. Аналіз основних виробничих фондів у складі загальної суми господарських засобів підприємства
2.3. Аналіз динаміки і структури основних виробничих фондів Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.4. Аналіз ефективності використання основних засобів на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.5. Факторний аналіз фондовіддачі на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.6. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства

3. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ, ЗАХОДИ З ВПРВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО
3.1. Визначення проблем Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
3.2. Шляхи поліпшення використання основних виробничих фондів
3.3. Економічне обґрунтування модернізації обладнання на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
3.4. Альтернативні варіанти дій Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» щодо вирішення проблеми збільшення витрат на електроенергію

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.4. Альтернативні варіанти дій Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» щодо вирішення проблеми збільшення витрат на електроенергію

Введення зонного обліку електроенергії.

Перевага: використання цієї альтернативи дозволить скоротити витрати на електроенергію, при незміні обладнання.

Недоліки: для введення зонного обліку потрібно затратити кошти на купівлю лічильників та за їх установлення. Для кращої економії електроенергії потрібно дещо змінити режим роботи кар’єру. Нічну зміну зробити з 21 год. до 6 год.. Це значно вплине на працівників кар’єру. Адже на даний час зміна триває з 17 год. до 1 год.. Продуктивність працівників вночі набагато нижча ніж вдень. І не всі працівники погодяться з таким режимом роботи.

Оренда енергозберігаючих технологій.

Перевага: оренда як альтернатива вирішення проблеми застарілого обладнання прийнятна до застосування в тому випадку, якщо на підприємстві відсутня достатня сума коштів для придбання нового обладнання. Адже за результатами діяльності підприємства за період 2012-2014 років воно отримує прибуток, але недостатній, щоб купити відразу такий комплекс обладнання.

Недоліки: оренда засобу супроводжується виплатою платежів, а в результаті експлуатації необхідно проводити поточний ремонт. Крім того, оренда пов’язана з фактором часу і як наслідок об’єкт оренди полягає поверненню, і проблема знову набуде своєї актуальності.

Придбання нових енергозберігаючих технологій (колісних навантажувачів, стрічкових конвеєрів, залізничнихпоїздів з електротягоюта тепловозною тягою) [8,с.7].

Переваги: поліпшується організація і умови праці, що забезпечує підвищення технічного рівня виробництва, знижується споживання електроенергії на базі нової, більш сучасної технології, і все це супроводжується зниженням загальних витрат. В кінцевому підсумку на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» зменшиться собівартість продукції і збільшиться прибуток.

Недолік: підприємство на придбання нових технологій змушене здійснити значні затрати коштів, крім того встановлення її на підприємстві супроводжується додатковими витратами, обслуговування технологій потребує відповідної підготовки персоналу підприємства.


3.5. Економічне обгрунтування рівня змін та ефективності введення зонного обліку електроенергії

У зв’язку з вирішенням найголовнішої проблеми Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» пропонується перейти на зонний облік електроенергії.

Пропонується придбати лічильник за вартістю 3,0 тис.грн. Джерелами фінансування виступають власні кошти підприємства. Перехід на зонний облік електроенергії дозволить значно знизити витрати на електроенергію при тих же потужностях кар’єру, тобто без заміни техніки. Визначимо ефективність використання цього заходу за рік.

Таблиця 3.2. Розрахунок вартості електроенергії до заходу

№ п.п Зони використання електроенергії Використано електроенергії, тис.кВт Ціна до заходу, грн. Вартість електроенергії, тис.грн.
1 Дробарка ПДСУ-200 280 0,39 109,2
2 Дробарка СМ-16 272 0,39 106,08
3 Польська дробарка 420 0,39 163,8
4 Водовідлив 400 0,39 156
Всього : 1372
535,08

Для впровадження заходу впровадження зонного обліку електроенергії пропоную дещо змінити режим роботи кар’єру та його робітників. Перша зміна залишиться без змін з 8.00 год. до 17.00 год. А другу впровадити з 21.00 год. до 6.00 год.Але підприємствам, на яких впроваджено зонний облік, вигідно працювати в години мінімальних навантажень енергосистеми, коли дешевий тариф, а в результаті вирівнюється добовий графік навантажень енергосистеми. Зменшення витрат на оплату за спожиту електроенергію призводить до зменшення собівартості продукції, яку виробляє підприємство.

Розрахункові коефіцієнти до зонних тарифів на електроенергію становлять:

нічний з 23 год. до 6 год. — коефіцієнт 0,25 звичайного тарифу;

піковий з 8 год. до10 год., та з 17 год. до 20 год. — коефіцієнт 1,8 тарифу;

напівпіковий з 6 год. до 8 год., з 10 год. до 17 год., з 20 год. до 23 год. — коефіцієнт 1,02.

Таблиця 3.3..-Розрахунок вартості електроенергії післязаходу (1 зміна)

Таблиця 3.4.-Розрахунок вартості електроенергії післязаходу (2 зміна)

За рік роботи нового лічильника для зонного обліку електроенергії порівняно з колишнім економія вартості електроенергії становить:

Е = 535,08 – 341,172 – 112,519 = 81,389 тис.грн.

Загальна економія електроенергії, з врахуванням витрат на купівлю і встановлення лічильника протягом року складе:

Е = 81,389 – 3,000 – 0,500 = 77,889 тис.грн.

Це дозволить знизити матеріальні витрати до 6737,5 тис.грн.

Рекомендації щодо переходу на зонний облік електроенергії

Придбання і встановлення лічильника для зонного обліку електроенергіївиражається на підприємстві певними змінами, які можна назвати помірними перетвореннями, оскільки ці зміни призведуть до зменшення витрат на виробництво камене-щебеневої продукції, а , отже, і до збільшення прибутку підприємства.

Встановлення лічильників для зонного обліку електроенергії варто здійснити в наступній послідовності дій на протязі місяця:

1) Закупити лічильник для зонного обліку у виробника та забезпечити його негайну доставку до споживача;

2) Провести роботи по його встановленню на підприємстві;

3) Головного енергетика ознайомити з технологією використання даної техніки;

4) визначити працівників, які будуть обслуговувати дане обладнання ;

5) дотримуватись технологічних умов щодо його експлуатації;

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 59

Бесплатная работа

Закрыть

Анализ обеспеченности предприятия основными производственными фондами

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.