ЗМІСТ

ВСТУП

1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1.1. Сутність комерційної інформації

1.2. Якісні характеристики комерційної інформації

1.3. Класікація комерційної інформації

2. ОРГПНІЗАЦІЯЗБОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. Цілі та задачі збору комерційної інформації

2.2. Напрямки збору комерційної інформації

2.3. Методи збору комерційної інформації

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Цілі та задачі захисту комерційної інформації

3.2. Методи захисту комерційної інформації

3.3. Принципи захисту комерційної інформації

4. АНАЛІЗ РОБОТИ ПАТ ”РЕМБУД” ТА ВДОСКОНАЛЕНННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Загальна характеристика підприємства ПАТ ”Рембуд”

4.2. Економічний аналіз роботи підприємства ПАТ ”Рембуд”

4.3. Маркетингові дослідження ринку

4.4. Аналіз основних складових на підприємстві

4.5. Аналіз по тамі курсовї роботи

4.6. Шляхи вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Інформація про стан зовнішнього середовища (зовнішня інформація) в свою чергу складається із двох груп, зміст яких значно відрізняється: а) інформація про ринкову кон'юнктуру; б) інформація щодо механізму регулювання виробничого підприємництва владними структурами держави. Склад і зміст зовнішньої інформації наведено в табл. 1.1.3.

Таблиця 1.1.2 Характеристики інформації за змістом

Напрямок задоволення інформаційних потреб Зміст інформації
Організаційно- правові характеристики підприємства Правовий статус, форма власності, організаційна структура, наявність філій, дочірніх підприємств тощо
Виробничі потужності підприємства Величина, структура, відповідність до характеристик нового товару, рівень пропорційності та використання тощо
Матеріальні (в т. ч. паливно-енергетичні) ресурси підприємства Склад структури, розмір запасів, наявність і характеристики постачальників, наявність складських приміщень, умови зберігання ресурсів тощо
Персонал підприємства Чисельність працівників, склад і характеристики, джерела поповнення кадрів тощо
Технологічні можливості підприємства Відповідність техніки, технології, організації виробництва вимогам конкурентоздатності продукції, наявність ліцензій і патентів тощо
Економічні характеристики підприємства Ресурсоємність продукції, рентабельність виробництва, продуктивність праці, фінансовий стан підприємства, перспективи розвитку тощо
Маркетингова діяльність підприємства Організація системи збуту продукції в цілому та системи її розподілу зокрема: наявність і атрибути товарної марки; організація маркетингових досліджень тощо
Екологічні характеристики Рівень екологічної безпеки виробництва, можливості його атестації, сертифікація продукції
Комерційна безпека підприємства Організація та принципи роботи служби безпеки підприємства
Інші види інформації Наближеність до джерел ресурсів, кліматичні умови, рівень плинності кадрів
Таблиця 1.1.3 Інформація про ринкову кон'юнктуру при створенні (розвитку) об'єкта виробничого підприємництва
Види інформації Зміст інформації
Характеристика ринку Ємкість, структура, насиченість відповідним товаром
Характеристика товару та можливості його Призначення товару, вимоги до якості, етапи „життя" на ринку, обсяг попиту та пропозиції, розвиненість торгової мережі й форм торгівлі
Рівень конкуренції Наявність конкурентів, їх кількість, виробнича потужність, фінансова стабільність, рейтинг
Рівень цін Види, ранжування та динаміка цін на відповідну продукцію, прогноз цінових тенденцій у майбутньому
Можливості залучення коштів Розвиненість і насиченість банківськими, інвестиційними та фінансовими установами, види кредитів, умови кредитування, кредитні проценти
Фінансові характеристики Курси валют, котирування цінних паперів, активність фондових бірж, темпи інфляції
Можливості ресурсозабезпечення Джерела й умови постачання ресурсів, рівень цін на матеріальні ресурси, активність товарних бірж
Інші види інформації Стабільність макроекономічної політики, рівень безробіття, активність іноземних інвесторів, криміногенна ситуація, розвиненість ринкової інфраструктури тощо

4) від місця розташування:•довідкова (інформація, котра відображена в довідкових виданнях, пресі, економічній літературі);

•нормативна (інформація, котра відображена в нормативній літературі);

• розрахункова (відображає відомості про виробничі завдання, виконання планових показників по обсягу продукції, кількості затрачених ресурсів, ефективності їх використання тощо);

• облікова (дані бухгалтерської звітності).

5) від ступеню вторинності:

• первинна (зібрана вперше для вирішення конкретної задачі на певному підприємстві);

• вторинна (була вже зібрана раніше для вирішення інших задач і може бути використана на визначеному підприємстві).

Закон України „Про інформацію" виділяє такі види інформації, як конфіденціальну та таємну.

До таємної інформації належить інформація, що містить відомості, які становлять державну чи іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству чи державі. Законодавством України передбачено два підвиди таємної інформації: комерційна таємниця та державна таємниця. Узагальнено описані класифікації комерційної інформації відображено у табл. 1.1.4.

Таблиця 1.1.4. Класифікація комерційної інформації

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Бесплатная работа

Закрыть

Теоретические основы коммерческой информации и использование ее на предприятии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.