Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 52

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 3

1.1. Загальна характеристика інвестицій, їх класифікація. 5

1.2 Склад та структура виробничих інвестицій, джерела їх фінансування. 17

1.3 Оцінка капітальних вкладень на підприємстві 25

1.4 Характеристика чинників підвищення використання виробничих інвестицій  на підприємстві 30

1.5 Шляхи підвищення ефективності управління виробничими інвестиціями. 37

1.6 Особливості управління виробничими інвестиціями та їх планування. 42

Висновки. 50

Використана література. 52

Вступ

Виробничі інвестиції - це витрати на технічне переозброєння, реконструкцію і розширення діючих основних засобів і на створення нових.

Досить часто термін "інвестиції" ототожнюєшся з терміном "капітальні вкладення". При цьому термін "інвестиції" розгля­дається як вкладення коштів у відтворення основних засобів (будівель, устаткування, транспортних засобів тощо). Але водно­час інвестиції можуть здійснюватися і в оборотні активи, і в різно­манітні фінансові інструменти (акції, облігації, тощо), і в окремі ви­ди нематеріальних активів (придбання патентів, ліцензій, "ноу-хау" тощо).

Най типовішою є думка, згідно з якою інвестиції - це будь-яке вкладення коштів, що може і не призводите ні до зростання капіталу, ні до одержання прибутку. До них часто відносять так звані "споживчі інвестиції" (купівля телевізорів, автомобілів, квартир, дач), що за своїм економічним змістом до інвестицій не належать, - засоби на придбання цих товарів витрачаються в да­ному разі на безпосереднє довгострокове споживання (якщо їхнє придбання не передбачає наступного перепродажу).

Нерідко інвестиції визначають як вкладення коштів. У су­часних умовах інвестування капіталу може здійснюватися не тільки в грошовій, айв інших формах рухомого і нерухомого майна, різноманітних фінансових інструментів (насамперед цінних паперів), нематеріальних активів тощо.

Існує також думка, що інвестиції – це довгострокове вкладення коштів. Безумовно, окремі форми інвестицій (передусім, капітальні вкладення) мають довгостроковий характер, проте ін­вестиції можуть бути і короткостроковими (наприклад, короткострокові фінансові вкладення в акції, ощадні сертифіката тощо).

Вищерозглянуті положення враховані при визначенні терміну "інвестиції" в Законі України "Про інвестиційну діяльність":

"... Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Закрыть

Проблемы повышения эффективности использования производственных инвестиций

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.