Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 66

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ 4

1. Аналіз потенціалу підприємства 6

1.1. Загальна характеристика господарської діяльності підприємства 6

1.2. Аналіз виробничих потужностей підприємства 23

1.3. Аналіз трудових ресурсів на підприємстві 30

1.4. Аналіз комерційної діяльності підприємства 32

1.5. Аналіз фінансової діяльності організації 36

2. Заходи (резерви) підвищення ефективності господарської діяльності підприємства 48

Висновки 55

Список літератури 69

Додатки 72

ВСТУП

Під аналізом розуміється засіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, заснований на розчленовуванні цілого на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей.

Аналіз і вивчення діяльності підприємств - суб'єктів ринкових відносин - потребує аналогічного підходу. Кожне з них функціонує, з одного боку, в умовах дії ринкових механізмів, що постійно змінюються під впливом макроекономічних процесів у народногосподарському комплексі країни (і на світовому ринку), з другого боку, - в умовах конкретних особливостей і специфічних задач конкретного підприємства. Ефективність функціонування кожного підприємства залежить насамперед від того, відповідають чи не відповідають управлінські рішення, якими воно керується для досягнення успіху на ринку, цим умовам. Базою для обґрунтування і прийняття оптимальних управлінських рішень може бути тільки глибокий комплексний аналіз діяльності підприємства. У ході такого аналізу всі сторони діяльності підприємства оцінюються з позицій досягнення максимально можливого економічного результату (а саме - прибутку, рентабельності) за рахунок оптимально ефективного (в тому числі і з точки зору ліквідності, уникнення ризику банкрутства) використання наявних ресурсів, насамперед фінансових ресурсів.

Адже господарська діяльність будь-якого підприємства являє собою ніщо інше, як безперервну зміну форм буття вкладеного ним власного і залученого капіталу. Рух коштів підприємств, постійна зміна активів, у які вони вкладаються, обов'язково пов'язані з виникненням фінансових відносин підприємства як суб'єкта ринкових відносин з постачальниками, покупцями, з державою (головним чином у межах податкового законодавства), з банками, власниками (акціонерами) тощо, а також фінансових відносин всередині підприємства з його працівниками, з приводу розподілу основних і оборотних коштів між структурними підрозділами, з приводу використання прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов'язкових платежів, з приводу безлічі інших економічних і соціальних явищ дійсності. У зв'язку з цим з певністю можна твердити, що не існує жодних сторін діяльності підприємства, жодних управлінських рішень, що безперервно приймаються для її здійснення, як би, на перший погляд, вони не були віддалені від суто фінансових процесів (наприклад, зміна технології виробництва, запровадження того чи іншого режиму робочого дня, запровадження нормативної бази використання трудових і матеріальних ресурсів чи системи контролю за її дотриманням, кадрові перестановки тощо), які не були б пов'язані з фінансовою діяльністю підприємства. Все це дає підставу розглядати всі, без винятку, сторони діяльності підприємств через призму фінансів, фінансового результату, а господарську діяльність підприємств - як фінансову діяльність

Об’єкт дослідження: ТзОВ г/ф «Камаз-Транс-Сервіс».

Предмет дослідження: господарська діяльність підприємства.

Мета: дослідити та проаналізувати господарську діяльність підприємства для обґрунтування шляхів, методів та резервів для подальшого вдосконалення йогофункціонування.

Завдання:

1. Дослідити теоретичні аспекти аналізу господарської діяльності підпиємства.

2. Проаналізувати потенціал підприємства

4. Розробити заходи щодо підвищення ефективності управління господарською діяльністю 

Закрыть

Анализ и резервы улучшения финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.