Зміст

Вступ

1. Поняття та принципи податкової системи

2. Податкова система Угорщини

2.1 Оподаткування підприємств

2.2 Прибутковий податок.

2.3 Єдиний податок з обороту

3. Реформи оподаткування, як важливий фактор розвитку малого та середнього бізнесу в Угорщині

Висновок

Література

Додатки

Вступ

Зміни в податковій системі країни є не лише складовою частиною вдосконалення економічних методів управління країною, але і важливим елементом програми стабілізації економіки.

Здійснення податкових реформ відбувається тоді, коли колишня система перестає вписуватися в господарський механізм, що змінюється. Податкові реформи завжди відображають оновлення системи перерозподілу суспільного продукту і розподілу внеску в суспільні потреби, тобто про важливе соціально-економічне питання.

Складність проведення податкових реформ в країнах колишнього соціалістичного табору пов'язана з тим, що економіка цих країн базується не на сталих ринкових відносинах, а перебуває в перехідному періоді зі всіма його складнощами і суперечностями. Як і у формуванні інших економічних відносин, в податковій політиці доводиться просуватися методом проб і помилок. У Росії питання, пов'язані з оподаткуванням, стоять у ряді найбільш гострих проблем перехідного періоду.

Для успішного проведення податкової реформи, формування цивілізованої податкової системи, надто важливо знайомство з досвідом інших країн, що випробовують схожі проблеми. У даній роботі ми розглянемо ряд питань, пов'язаних з оподаткуванням в Угорщині.

Метою даної роботи є дослідження податкової системи Угорщини.

Об’єктом дослідження є по-перше: матеріальні блага фізичних та юридичних осіб, з яких у встановленому порядку стягуються податки; по-друге: доходи, вартість визначених товарів, окремі види діяльності платників податків, операції з цінними паперами тощо.

Суб’єктом може бути будь-яка особа, поведінка якої регулюється нормами податкового права, яка може виступати учасниками податкових відносин, носієм суб’єктивних прав та обов’язків, а також держава, державні податкові органи, платники податків.

Завданням є вивчення змін податкової системи Угорщини.

Актуальність досліджуваної теми полягає у тому, що податкова система в Угорщині є визначальною складовою економічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого, - є головним знаряддям її економічної політики.


1. Поняття та принципи податкової системи

В умовах ринкової економіки фінансова політика держави базується на системі фінансових регуляторів. Такими фінансовими регуляторами є насамперед податки, які забезпечують вилучення і перерозподіл створеного валового внутрішнього продукту і формування централізованих фондів грошових ресурсів держави.

Податки існують у людському суспільстві майже 1000 років. Запровадження податків мало надзвичайно прогресивне значення для розвитку людського суспільства, їх порівнюють із винаходом колеса чи парової машини. Водночас непосильні податки були причиною багатьох соціальних конфліктів. Первісно податки називались «anxibia» (допомога) і мали тимчасовий характер. Вважалося, що податки суперечать недоторканості приватної власності, і їх введення допускалося лише в надзвичайних випадках як екстраординарне джерело державних доходів. Ще в першій половині 17 ст. англійський парламент не визнавав постійних податків на загальнодержавні потреби, і король не міг ввести податки без його згоди. З часом податки перетворились з тимчасового в постійне джерело державних доходів. Податки стають настільки звичним джерелом державних коштів, що відомий політичний діяч Північної Америки Б. Франклін (1706-1790) зміг сказати, що «платити податки і вмерти повинен кожен».

Сьогодні ми не можемо уявити собі державу без податків. Об´єктивною реальністю є те, що, з одного боку, податки – це фінансове підґрунтя існування держави, а з іншого, податки – це знаряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб, найефективніший інструмент впливу держави на суспільне виробництво.

Податкова система є сукупністю податків, зборів і інших платежів, що стягуються у встановленому законом порядку, і способів управління ними. Значення і структура цієї системи визначаються соціально-економічним ладом суспільства і типом держави. У основу побудови податкової системи закладаються певні принципи і класифікації видів податків за однорідними ознаками.

Залежно від органу, що стягує податки і в розпорядження якого вони надходять, податки підрозділяються на федеральні і місцеві.

Залежно від методів стягування податки класифікуються як прямі і непрямі. Прямі податки стягуються безпосередньо з доходу і вартості майна. Непрямі податки - це податки на товари і послуги, що включаються в ціну або тариф. Власник товару або послуги включає податковий оклад в ціну або тариф оплачуваного споживачем товару, роботи або послуги, і цю частку податку перераховує державі.

Розподіл податків на прямі і непрямі носить дещо умовний характер. Наприклад, податок на прибуток підприємств – формально прямою, в основному він вноситься власником за рахунок прибутку. Проте певна його частина може оплачуватися споживачем в ціні продукції.

У податковій практиці низки країн використовується класифікація податків по об'єктах обкладення: податок на дохід, податок на капітал, податок на товари, податок на майно і ін.

Багаторічна практика оподаткування в різних країнах використовує наступні основні принципи побудови податкової системи:

одноразовість обкладення одного і того ж об'єкту за певний період;

стабільність податкової системи протягом тривалого часу;

простота і дохідливість податкової системи, що не допускає довільних тлумачень;

оптимальність податкових вилучень – досягнення паритету між суспільними, корпоративними і особистими економічними інтересами.


2. Податкова система Угорщини

2.1 Єдиний податок з обороту

При визначенні податкових ставок в Угорщині виходили з того, що необхідне виділити групи виробів, виробництво яких заохочується, і групи товарів, вироблюваних на загальних підставах. У проміжний розряд були віднесені послуги, для яких встановлена тимчасова податкова ставка, що також відображає певні преференції.

Єдиний податок з обороту, який з 1 січня 1988 р. діє в Угорщині для всіх виробничих, обслуговуючих і торгових підприємств, кооперативів, а також приватних підприємців, є багатоступінчастим податком, відомим в багатьох країнах під назвою податку на додану вартість.

Оскільки раніше розміри податку залежали від валової вартості продукції, це призводило до повторного рахунку, і у результаті позначалося на ціні і конкурентоспроможності готового товару. Нова система оподаткування ліквідовує цей недолік, а також значно спрощує процес централізації доходів від господарської діяльності.

Відповідно до Закону про єдиний податок з обороту діють три податкові ставки: 0, 15% і 25%. Найвища, 25%-ва ставка є основною і поширюється на найбільше число товарів. 15%-ва ставка є пільговою формою оподаткування і відноситься до деяких видів послуг. Нульова ставка означає, що податок з обороту не включається в ціну товару. Проте, якщо при виробництві даного виробу використовувалися товари і послуги, в ціні яких міститься податок з обороту, виробник має право отримати компенсацію. Нульова податкова ставка поширюється на основні продукти харчування, на ліки і медичні товари, на готові квартири (будівельні матеріали оподатковуються 25%-ним), споживчі послуги, постачання енергією населення. Таким чином, нульова ставка служить засобом проведення відповідної соціальної політики, і в ній знаходять відображення дотації, що зберігаються.

Механізм оподаткування на прикладі виробництва і реалізації взуття можна проілюструвати за допомогою наступної спрощеної схеми [див. дод.1]

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 28

Бесплатная работа

Закрыть

Налоговая система Венгрии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.